Արամ Ա. Վեհափառին Ի Պատիւ Ընդունելութիւն «Ասպարէզ»ին Կողմէ. Կը Պարգեւատրուի Հրապարակագիր Նազարէթ Պէրպէրեան

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Արամ Ա. կաթողիկոսին Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու մեր թեմին շնորհուած հովուապետական այցելութեան իւրաքանչիւր հանգրուանը կը յատկանշուի մեր հաւաքական կեանքը յուզող ու շահագրգռող հանդիսութիւններով ու ձեռնարկներով, որոնց ընթացքին, վեհափառ հայրապետը առիթներ կը ստեղծէ նաեւ գնահատանքի արժանացնելու վաստակաւոր հայորդիներ ու ծառայողներ։ Այս իմաստով, «Ասպարէզ» օրաթերթի խմբագրութեան կողմէ ի պատիւ վեհափառ հայրապետին կազմակերպուած ընդունելութիւնը առիթ եղաւ պատուելու բազմաշխատ խմբագիր ու մտաւորական Նազարէթ Պէրպէրեանը, աւելի քան քառասուն տարիներու վրայ երկարող մամլոյ ու ազգային իր ծառայութիւններուն համար։

Վեհափառին ի պատիւ ճաշկերոյթի ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 14 Հոկտեմբերի երեկոյեան, ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի կեդրոնական կոմիտէի անդամ  Գօգօ Թօփալեանի հիւրընկալութեամբ, անոր բնակարանին մէջ, աւելի քան 150 ազգայիններու մասնակցութեամբ։ Վեհափառ հայրապետին կողքին, ներկայ էին թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան, հոգեւոր հայրեր, Ազգային կեդրոնական վարչութեան ու Արեւմտեան թեմի Ազգային վարչութեան ներկայացուցիչներ, ՀՅԴ կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Աւետիք Իզմիրլեան եւ անդամներ, «Ասպարէզ»ի խմբագիրներ Արա Խաչատրեան եւ Աբօ Պողիկեան, մեծարեալ խմբագիրին ընտանիքի անդամներ, բարերարներ ու հայ մամուլի բարեկամներ։

Երեկոն ունէր մտերմիկ ու պաշտօնական բաժիններ։

Իր շքախումբին հետ հիւրընկալին բնակարանը հասնեով, վեհափառ հայրապետը կատարեց աղ ու հացի օրհնութիւն, ապա աղօթքով օրհնեց սեղանները։  Աբօ Պողիկեան արտասանեց ողջոյնի խօսք մը եւ ներկաները հրաւիրեց բաժակ բարձրացնելու ի պատիւ Վեհափառին։ Հանդիսավարը՝ Րաֆֆի Համբարեան, երեկոյին բացումը յայտարարելով, ողջոյնի խօսք ուղղեց վեհափառ հայրապետին ու առաջնորդ սրբազանին, վեր առաւ Արամ Ա. կաթողիկոսի առաջնորդողի ու եկեղեցւոյ ու ժողովուրդին ծառայողի հանգամանքն ու յատկանիշները, միաժամանակ անդրադառնալով մեր պատմութեան, հաւաքական կեանքին ու հայութեան ու մարդկութեան դիմագրաւած հարցերուն մէջ եկեղեցւոյ ձայնին ներկայութեան ու ազդեցութեան։

Ճաշի պահուն, ներկաները ականջալուր եղան երաժշտական կատարումներու։ Այնուհետեւ, հանդիսավարը յայտնեց, թէ պիտի գործադրուի երեկոյի պաշտօնական բաժինը։

Աբօ Պողիկեան, յայտագիրին առաջին արտայայտուողը,  շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Վեհափառ Հայրապետին, որ ոչ միայն ընդառաջած է Արեւմտեան թեմը հովուապետական այցելութեամբ մը պատուելու առաջնորդ սրբազանին ու թեմի ժողովականութեան հրաւէրին, այլ նաեւ «Ասպարէզ»ի հրաւէրին, ինչ որ բացորոշ արտայայտութիւն է հայ մամուլին, հայերէն լեզուի ու ընդհանրապէս հայ մշակոյթի հանդէպ անոր սիրոյն, նուիրումին ու յարգանքին։ Ան յիշատակեց, որ վեհափառ հայրապետին նախաձեռնութեամբ, Կաթողիկոսութեան յարկին տակ վերջերս տեղի ունեցած համագումարներն ու հայութեան մարդուժի հաւաքագրումի նախաձեռնութիւնները նորագոյն ապացոյցներն են այս նախանձախնդրութեան ու հոգածութեան։ Վերջապէս, «Ասպարէզ»ի խմբագիրը նկատել տուաւ, որ այս երեկոյ, Նազարէթ Պէրպէրեանը պատիւի արժանացնելու վեհափառի որոշումը վկայութիւն է մամուլին, մշակոյթին ու հայութեան ծառայողներ գնահատելու անոր նկարագրային գիծին, որ յաճախ արտայայտութիւն կը գտնէ զանազան առիթներով։

«Ասպարէզ»ի խմբագիրը շնորհակալութեան խօսք ուղղեց ներկաներուն, որոնք երեկոյին կը մասնակցին՝ պատուելու համար հայոց հայրապետը, նաեւ զօրակցութիւն յայտնելու  մեր մամուլին։

Ուրախալի էր այն, որ, ինչպէս յայտարարեց խմբագիրը, ազգային բարերար տէր եւ տիկին Օսկօ եւ Երան Կիրակոսեաններ 25,000 տոլարի նուիրատուութիւն մը կը կատարեն ի յիշատակ տիկին Երանի եղբօր՝ Ազգ. Կեդր. վարչութեան վաղամեռիկ անդամ Տարօն Աւետիսեանի. նուէրը կը  տրամադրուի ՀՅԴ կեդրոնական կոմիտէի կեդրոնին։ Պողիկեան շնորհակալութիւն յայտնեց Կիրակոսեան ընտանիքին, ինչպէս նաեւ մամուլին այլ սատարողներուն։

Իր խօսքին յաջորդ բաժինով, Ա. Պողիկեան հակիրճ կերպով անդրադարձաւ Նազարէթ Պէրպէրեանի վաստակին ու խմբագիրի, ազգին ծառայողի յատկանիշներուն, գոհունակութիւն արտայայտելով զայն գնահատանքի արժանացնելու վեհափառ հայրապետի որոշումին համար։ Ան հրաւիրեց մեծարեալին տասնամեակներու գործակից ու մտերիմ ընկերներէն Սարգիս Մահսէրէճեանը, որպէսզի ներկայացնէ անոր կեանքի վաստակը։

Ս. Մահսէրէճեան, որ պատանութեան օրերէն եղած է Ն. Պէրպէրեանի մօտիկ ընկերներէն, յուշերու եւ վկայութիւններու ճամբով ներկայացուց խմբագիրին կազմաւորման, կտրած հանգրուաններուն, այս ասպարէզին մէջ ծառայութեան ու նուաճումներուն ընդհանուր բայց սեղմ պատկերը, առանց անտեսելու Դաշնակցութեան ծառայողի, կուսակցական գործի դաշտերուն մէջ ներդրում ու ազդեցութիւն ունեցողի անոր արժանիքները։ Ան խօսեցաւ նաեւ Ն. Պէրպէրեանի անհատական-ընտանեկան կեանքի կարգ մը երեսներուն մասին, մանաւանդ, որ անոր տիկինն ալ՝ Էվան, եղած է դաշնակցական մամուլի անդամ ու ծառայող։ Ս. Մահսէրէճեան խօսքը եզրափակեց բարաեմաղթութիւններով ու այն համոզումով, որ մեծարեալը իր նուիրումով ու գրիչով նոր հորիզոններ պիտի նուաճէ այս հանգրուանէն անդին ալ։

Իր խօսքի աւարտին, Ս. Մահսէրէճեան հրաւիրեց ՀՅԴ կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուիչ Աւետիք Իզմիրլեանը, որպէսզի արտասանէ իր սրտի խօսքը։

Իզմիրլեան դրուատիքով խօսեցաւ Ն. Պէրպէրեանի վաստակին ու նուիրումին մասին, վեր առնելով մամուլին ու ազգային կեանքին անոր նուիրումը։ Այս առիթով ան գեղեցիկ գրիչ մը իբրեւ յուշանուէր յանձնեց Ն. Պէրպէրեանի։

ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ

Հանդիսավարը այնուհետեւ հրաւիրեց առաջնորդ սրբազանը՝ արտասանելու իր սրտի խօսքը եւ բեմ հրաւիրելու վեհափառ հայրապետը։

Առաջնորդ սրբազանը ներկաներուն ուշադրութեան յանձնեց, որ վեհափառ հայրապետին հովուապետական այցելութեան իններորդ օրն է այսօր, անդրադարձաւ այդ օրերուն տեղի ունեցած հանդիպումներուն, հանդիսութեանց ու բազմակողմանի այցելութիւններուն, եւ ահա, այս երեկոյ եւս պիտի կատարուի մեծարանք՝ մեր ժողովուրդին ծառայող արժանաւոր զաւակի մը։ Առաջնորդ սրբազանը շնորհակալութեան ու գնահատանքի խօսք ուղղեց Գօգօ Թօփալեանին, որ կը հիւրընկալէ ի պատիւ Վեհափառ Հայրապետին այս երեկոն։ Ան գնահատանքով արտայայտուեցաւ մեծարեալ խմբագիրին նուիրումին ու վաստակին մասին, ու անձնական յուշերու եւ վկայութեանց ճամբով՝ խօսեցաւ անոր մարդ անհատի ու ազգային կեանքի ասպարէզներուն մէջ ծառայողի արժանիքներուն ու վաստակին մասին։ Այս առիթով, Առաջնորդ սրբազանը գոհունակութեան ու դրուատական արտայայտութիւններով անդրադարձաւ տէր եւ տիկին Օսկօ եւ Երան Կիրակոսեան ամոլի նուիրաբերումին, որ հովուապետական այցելութեան առիթով չէ սահմանափակուած քիչ առաջ յայտատարուած նուիրատուութեամբ, այլ, բարերար ամոլը նաեւ կատարած է 75,000 տոլարի այլ նուիրատուութիւն մը՝ ի նպաստ կաթողիկոսարանին, ազգային առաջնորդարանին ու ազգային վարժարաններուն, հանդիսանալով Շաբաթ, 15 Հոկտեմբերի երեկոյեան, ի պատիւ վեհափառ հայրապետին եւ ի սպաս մեր վարժարաններու կազմակերպուած ճաշկերոյթին հովանաւորը: Առաջնորդ սրբազանը ապա հրաւիրեց վեհափառ հայրապետը, որպէսզի կատարէ պարգեւատրումը։

Նորին Ս. օծութիւնը յայտարարեց, թէ Ն. Պէրպէրեանի հետ իր ծանօթութիւնը հաստատուած է Լիբանանի տագնապի այն օրերուն, 1978ին, երբ կոչուած է Լիբանանի առաջնորդի պաշտօնին եւ ուսումը կիսաւարտ թողած՝ վերադարձած է պատրերազմական գործողութիւններու հետեւանքով կիսաւեր դարձած Լիբանան։ Ան յիշեց, թէ Նազօն մէկն էր այն երիտասարդ ծառայողներէն՝ դաշնակցութեան հաւատաւոր անդամներէն, որոնք այդ օրերուն լծուած էին գաղութի հարցերուն դարմանումին ու ծանր կացութիւնը հակակշռելու գործին։  «Երիտասարդ դաշնակցականներու այդ սերունդը կենսունակութիւն ներշնչեց գաղութին ու գործեց ի խնդիր հայկական կեանքի վերականգնումին, ու այդ ըրաւ պատասխանատուութեանց բաժնեկցութեամբ, զիրար ամբողջացնելով», շեշտեց վեհափառը ու կանգ առաւ մեծարեալը յատկանշող երկու գլխաւոր երեւոյթներու վրայ. նախ եւ առաջ, ան նուիրեալ մէկ անդամն է իր կուսակցութեան, որուն ծառայելը յաճախ նախամեծար համարած է իր սեփական ընտանիքէն, անձնականը զոհելով՝ նուիրուած է մեծ ընտանիքին, իսկ երկրորդ արժանիք՝ լուրջ հրապարակագիրի անոր

արժանիքն է, որուն «ստորաբաժանումներն» են գեղեցիկ լեզուն, խիտ ոճը, ընտրեալ բառերու եւ դարձուածքներու գործածութեան վարպետութիւնը, հարցեր ու երեւոյթներ տեսնելու եւ վերլուծելու կարողութիւնը, ի հարկին քաջաբար քննադատելու իր նկարագիրը ու մանաւանդ ըսելիք ունեցողի իր յատկանիշը։ Այս բոլորով, շարունակեց վեհափառ հայրապետը, զինք արժանի կը գտնենք բարձր գնահատանքի ու որոշեցինք «Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով պատուել զինք։

Այս խօսքերով, վեհփառ հայրապետը շքանշանը անցուց մեծարեալի կուրծքին, մինչ ներկաները յոտնկայս ծափողջոյններով կ՛արտայայտէին իրենց ուրախութիւնն ու խնդակցութիւնը։ Վեհափառ հայրապետը համոզում յայտնեց, թէ մեծ վարդապետը՝ Մաշտոց, վստահաբար ուրախ է այս պահուն, որովհետեւ իր ժառանգութեան ու աւանդին պաշտպան մը, ծառայող մը կը ստանայ իր անունը կրող շքանշան մը։ Ան գնահատանքի խօսք ուղղեց նաեւ տիկին Էվա Տէրվիշեան-Պէրպէրեանին, որ Նազոյին նման մամուլին նուիրեալ մըն է եղած, նոյնքա՛ն արժանի գնահատանքի ու մեծարանքի, ինչպէս նաեւ մեծ ծառայութիւն մատուցած Կաթողիկոսութեան։ Վերջապէս, վեհափառ հայրապետը դրուատիքով արտայայտուեցաւ երեկոյի հիւրընկալ Գօգօ Թօփալեանի մասին եւ անոր յանձնեց յուշանուէր մը։

Ն. Պէրպէրեան երախտագիտութեան խօսք ուղղեց բոլոր անոնց, որոնցմէ բան մը սորված է ու կազմաւորուած։ Ան ձայնակցեցաւ հանդիսավարին այն ակնարկութեան, թէ վեհափառ հայրապետը «բարոյականի կողմնացոյց է» եւ աւելցուց, որ 21րդ դարու այժմու պայմաններուն մէջ, նորին Ս. օծութենէն աւելի մեծ ակնկալութիւններ ունինք։ Ան յայտնեց, թէ ինչ որ առած է ժողովուրդէն, զայն կը վերադարձնէ ժողովուրդին, եթէ այս առաքելութեան մէջ յաջողի, բաւարարուած կը զգայ, իսկ եթէ չկարենայ, պիտի շարունակէ այդ գործը, որպէսզի «հայու եւ դաշնակցաականի տեսակը մնայ ու գոյատեւէ, որովհետեւ առանց այդ տեսակին ներկայութեան, երկրի ու ժողովուրդին ապագան դժուարութիւն պիտի

ունենայ»։ Ան շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ վեհափառ հայրապետին, այս գնահատումը նկատելով անոր էութեան արտայայտութիւնը։

Երեկոյին պաշտօնական բաժինը վերջ գտաւ վեհափառ հայրապետին աղօթքով, որմէ ետք, ներկաները երկար ատեն մնացին ջերմ մթնոլորտին մէջ, խնդակցութիւն ու շնորհաւորութիւն յայտնելով մեծարեալ խմբագիրին։

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

5 Comments

 1. Mary M. Y. said:

  Ողջունելի է ընկ. Նազարէթ Պէրպէրեանի գործունէութիւնը գնահատելու «Ասպարէզ»ի նախաձեռնութիւնը: Ուրախալի է, որ իրապէ՛ս արժանիները կը գնահատուին: Ընկեր Նազոյի յօդուածները իրենց անժխտելի ազդեցութիւնը ունեցան դաշնակցական քանի մը սերունդներու մտքի եւ դիմագծի կազմաւորման վրայ: Ընկեր Նազարէթին կը մաղթենք յարատեւ կորով եւ երկարատեւ գործունէութիւն: Ասպարեզին՝ առաւել բեղուն աշխատանք եւ յաջողութիւն:

 2. Vehanoush Tekian said:

  Nazaret, hagarag vor kegharvesdagan kraganoutyune dujets (nakhendtrutyant badjarov) yev lousamid hrabaragakroutyune shahetsav (tavanankit shnorhiv), liouli arjani es Mashdotsyan shqanshanin. Shnorhavor ella, yev yerchangaper (laav, pareper) dasnamyakner polorek Yevan ou toun.
  Vehanoush

 3. Vehanoush Tekian said:

  Vehanoush Tekian says:
  Your comment is awaiting moderation.
  October 18, 2011 at 2:00 pm

  Nazaret, hagarag vor kegharvesdagan kraganoutyune dujets (nakhendtrutyant badjarov) yev lousamid hrabaragakroutyune shahetsav (tavanankit shnorhiv), liouli arjani es Mashdotsyan shqanshanin. Shnorhavor ella, yev yerchangaper (laav, pareper) dasnamyakner polorek Yevan ou toun.
  Vehanoush

 4. george J.mahroukian said:

  Nazareth Berberian Pari keghetsig unguere martou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. mazejian flora said:

  My congratulations to my classmate (sophia & hagopian college)

  best wishes

*

Top