ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ` «ԱՍՊԱՐԷԶ»Ի 2016Ի ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ

Asbarez Logo Color

Asbarez Logo Color

(Յունուար 2016-Դեկտեմբեր 2016)

 

Թորոս Ծերունեան

Վերժինէ Մատէնլեան

Տոքթ. Վարդան Թամըս

Լուսիկ Տէրտէրեան

Հրազդան Նաճարեան

Լեւոն եւ Ժանէթ Միրզայեան

Վահէ եւ Լենա Պօզոյեան

Հրայր Սապունճեան

Տոքթ. Սարգիս Քահքիճեան

Յովսէփ եւ Ռիթա Պչաքճեան

Մեսրոպ Քալփաքեան

G & H Precision, Inc.

Սերոբ Պէյլերեան

Արփինէ Կարպուշեան

Աբo Սաղտըճեան

Վարդգէս Գասապեան

Սեդրակ եւ Տիրուհի Պալիքեան

Law Offices of Gerard V. Kassabian

Տիգրան եւ Մակի Սարգունի

Յակոբ եւ Մինա Շիրվանեան

Ճորճ Չորպաճեան

Վահէ Մելքոնեան

Գրիգոր եւ Քիմ Սիւլահեան

Արտեմիս Թաշճեան

Եսթեր եւ Ճան Պէրպէրեան

Մկրտիչ Սուլթանեան

Վահէ եւ Ճորճէթ Գրաճեան

Վարդգէս եւ Մայտա Տէր Գալուստեան

Silvia’s Costumes

Տոքթ. Քրիստափոր եւ տոքթ. Լոռի Չալեան

Յովհաննէս եւ Թանիա Մկրտիչեան

Վահան Հաթութեան

Անի Պաղտասարեան

Արթին Մանուկեան

Լեւոն Քէշիշեան

Ժոզէֆին Ամիրեան

Գալուստ Շխրտըմեան

Օննիկ Զարզաւաճեան

Աւետիս եւ Սօսի Պերղուտեան

Ս. Խաչ Առաքելական Եկեղեցի, Bethshida, MD

Րաֆֆի Սաբսըզեան

Ճան եւ Անի Պուչաքճեան

Տոքթ. Սահակ Արսլանեան

Arka Photography

Plaza Barber Shop

Խաչիկ Թաշճեան

Վազգէն եւ Քլարա Մելքոնեան

Պարգեւ Կարապետեան

Զաւէն Պէրպէրեան

Յակոբ եւ Ալիս Մահսէրէճեան

Յովիկ եւ Սեդա Աղայեան

Անուշաւան եւ Սիլվիա Գասպարեան

Մատլէն Չուլճեան

Գէորգ եւ Լիզա Սանդիկեան

Սարգիս եւ Լուսին Աղազարեան

Ռապըրթ Շաթիկեան

Գրիգոր եւ Լէոնիկ Արոյեան

Յակոբ եւ Ազատուհի Կիրակոսեան

Գրիգոր եւ Սօսի Ադամեան

Անդրանիկ եւ Անի Հարպոյեան

Յովսէփ եւ Ռիթա Թոքաթ

Տոքթ. Վարդգէս եւ Մերի Նաճարեան

Classic Designs Jewelry

Փիեռ Չրախճեան

Տոքթ. Շաւարշ Քրիսեան

Երուանդ Գրիգորեան

Յարութ եւ Սոնա Արմէնեան

Վիգէն եւ Սոնիա Մարտիրոսեան

Խաժակ եւ Շողիկ Տիքիճեան

Գէորգ եւ Սաթօ Գարաճըրճեան

Գէորգ Թալաթինեան

Վարդգէս Շխրտըմեան

Արտեմիս Չորպաճեան

Սահակ Պատալեան

Սագօ եւ Սիմա Կարապետեան

Վիգէն եւ Մարալ Գրաճեան

Բաբգէն եւ Նորա Ասլանեան

Ռոստոմ Այնթապլեան

Wet Paint Productions, LLC

Նշան եւ դոկտ.  Ռուբինա Փիրումեան

Լեւոն Կիրակոսեան

Արմէն Սողոմոնեան

Տոքթ. Րաֆֆի Կէտիկեան

Զոհրապ Պէքմէզեան

Սարգիս եւ Պեթինա Ճանեթցեան

Ideal Pharmacy

Նուպար Ղարիպեան

Turbo Wholesale Tires, Inc.

Վահէ Չեքեան

Մատլէն Մարտիրոսեան

Անդրանիկ Մելքոնեան

Աստղիկ Անտոնեան

Րաֆֆի եւ Նայիրի Չարչաֆճեան

Լեվիկ եւ Թալին Փիչիկեան

Լեւոն եւ Վիոլէթ Աբէլեան

Միսաք Եազըճեան

Վահէ Տարագճեան

Վահէ եւ Նորա Եագուպեան

Սագօ Փանոսեան

Եփրեմ եւ Վարսենիկ Պաղպուտարեան

Աբրահամ Գարապաճաքեան

MM Jewelry

Ժանօ Զաքարեան

Մի Ոմն

Carlitos Garden Restaurant

Արամ եւ Մերի Սարհատեան

Կարօ Վայվայեան

Վահէ եւ Անուշ Շամլեան

Կարօ Միսիրեան

Սագօ Պէրպէրեան

Նշան եւ Աննա Սարաֆեան

Հրայր Պօյաճեան

Լենա Թիւֆէնքճեան

Սարգիս Թաթիկեան

Տոքթ. Ճըրարտ Քարայեան

Հրանդ Տոսթումեան

NATco

Խորէն Գասարճեան

Վահան եւ Նորա Պզտիկեան

Կայծակ եւ Ծովիկ Զէյթլեան

Յասմիկ Գրիգորեան

Անդրանիկ եւ Այտա Կիւլէսէրեան

Տոքթ. Վահագն Արսլանեան

Աբրահամ եւ Նորա Թաշճեան

Արամ եւ Ճենիկ Անանեան

Բեգլար եւ Վերա Փիլաւճեան

Սարգիս եւ Էլիզապէթ Տէրվիշեան

Սարգիս Չուլճեան

Ալպերթ Շահինեան

Էտի Կիւլպէնկեան

Վաչէ Ագարակեան

Կարօ Էսքենեան

Տոքթ. Սարգիս Արեւեան

Սերոբ Յովսէփեան

Վահէ եւ Արտա Պենլեան

Նարեկ Կիտցինեան

Քեթրին Հայրապետեան

Զարեհ եւ Յասմիկ Սամուրքաշեան

Տոքթ. Տիրան Արոյեան

Կարապետ եւ Լուսիկ Քացախեան

Արթօ Քէօլեան

Հրանդ Աճէմեան եւ տոքթ. Քեթրին Լեփեճեան

Սոնիա Կարապէտեան

Սարգիս Սասունեան

M G Asatryan DDS

Վարագ Սօսիկեան

Էմմա Օշական

Վազգէն Գոլանճեան

Կարպիս եւ Մայտա Պէզճեան

Sasoon Armenian Middle Eastern Cuisine

Համօ Գասպարեան

Խոսրով եւ Ռիթա Ասլանեան

Կարապետ եւ Ալիս Գրումեան

Նազար Ճելլատեան

Esso Mediterranean Bistro

Արա Պօյաճեան

Արփիար Տէմիրճեան

Յարութիւն Քանթար

Մովսէս եւ Օվսաննա Թաշճեան

Արթօ եւ Գայիանէ Գազարեանց

Հրաչ եւ Ծովիկ Գատեան

Օժիտա Գրիգորեան

Կարօ եւ Մարալ Էսքենեան

Glenoaks ADHC

Յակոբ եւ Սիլվա Տագէսեան

ՀՅԴ «Արամ Մանուկեան» Կոմիտէ

Ստեփան եւ Վանա Պոյաճեան

Սարգիս Եկէնեան

Սարգիս եւ Անի Մանուկեան

Տոքթ. Ճեք Մկրտիչեան

Յարութ Գանպէրեան

Ալիս Քեհէեան

Վարուժ եւ Հրանուշ Աղաճանեան

Սահակ եւ Ժանէթ Գազանճեան

Մարտիկ եւ Արփի Քէօշկերեան

Աւետիք Իզմիրլեան

Պերճ Գրիգորեան

Վիքթըր Մինասեան

Էլլա Չաքըրեան

Sadorian & Company, Inc.

Կարօ եւ Սալբի Յակոբեան

Քարլօ Ղայիլեան

Շահպազ եւ Լիլիկ Անտրանեան

Տոքթ. Մհեր Պապեան

Այտա Եղիազարեան

Svenska Auto Service

Գէորգ Պուրսալեան

Հայկոյշ Քոհլըր

Ռոզ Սաղաթէլեան

Մարի Մկրտիչեան

Business Computing

Արա Մատէնլեան

Կարօ Սեդրակեան

Վահէ եւ Այտա Հայրիկեան

Գօգօ Թօփալեան

Neptune Productions

Խաչատուր Շահնազարեան

Արսէն եւ Յասմիկ Պարան

Միշել եւ Լիզա Մինասեան

Վիքի Քելէքեան

Ալֆրետ եւ Ռիմա Պօղոսեան

Հրայր եւ Հելէն Պէրպէրեան

Րաֆֆի Կուրտիքեան

Վարդան եւ Քլեր Գրիգորեան

Յակոբ եւ Նազելի Խաչերեան

Նազարէթ Տագէսեան

Տոքթ. Սարգիս եւ Դոկթ. Սիլվա Գարայեան

Law offices of Nora Hovsepian

Տոքթ. Նավասարդ եւ Մարալ Գազազեան

Պետիկ Գազանճեան

Հրայր եւ Լիլիան Արեճեան

Արթին Ասատուրեան

Յարութ Պէշլեան

Անուշ Կարապետեան

Ալֆրետ Նորաւեան

Ալպերթ եւ Սանտրա Թոմասեան

Յակոբ եւ Հելէն Վարդապետեան

Անդրանիկ Սինանեան

Siliva’s Costumes

Ժիրայր Ռուպինեան

Ժան Քչիքեան

Պերճ եւ Լինտա Ալեքսանեան

Րաֆֆի եւ Սիւզի Օհանեան

Տոքթ. Սահակ եւ Քեթլին Պաղտասարեան

Dr. Seta Panossian’s Medical Clinic

Alex Velvet, Inc.

Թալին Կրիս

Դոկտ. Վիգէն Յովսէփեան

Անի Աքեան

Աբրահամ եւ Սօսի Փօլատեան

Վարդան եւ Սոնիկ Առաքելեան

Նազարէթ Ճանսըզեան

Հենրի եւ Նորա Սահակեան

Սարգիս եւ Լուսին Աղազարեան

Տոքթ. Յակոբ եւ Վարսենիկ Տէր Մկրտիչեան

Վարդան եւ Սոնիա Ֆունտուքեան

Հրանդ Սիմոնեան

Builder’s Team, Inc.

Ճոն եւ Յասմիկ Տէրտէրեան

Վահէ եւ Արտա Պէնլեան

Երուանդ Յակոբեան

Թորոս Քէչէչեան

Մայքըլ եւ Սալբի Հացպանեան

Անդրանիկ եւ Սօսի Գասպարեան

Հայկ-Արամ եւ Ալիս Առաքելեան

Տոքթ. Վարդան Թամըս

Մինաս եւ Թալին Հաշօլեան

Կիլպըրթ եւ Ռիթա Մէնէշեան

Ace Jewelry

Բիւզանդ Ալթիպարմագեան

Ռոզ Մըսըրլեան

Օննիկ Տոմպալակեան

Զաւէն եւ Հալինա Պէրպէրեան

Արիս Յովսէփեան

Վարդգէս Գասապեան

Kradjian Importing Company

North Glendale Mobil

Պերճոյլ Մուրատեան

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top