60,000 Տոլար Գոյացաւ Սան Ֆրանսիսքոյի Հայ Մշակութային Հիմնարկութեան Ճաշկերոյթին

Աջին՝ Դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրեղեան

ՆՈՒՊԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

 

0000ACF SF5

Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան

Հայ Մշակութային Հիմնարկութեան Սան Ֆրանսիսքոյի մասնաճիւղի հանգանակային տարեկան ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, Ապրիլ 1ի երեկոյեան, Միլպրէյի «Green Hills Country Club»ի շքեղ սրահին մէջ, ներկայութեամբ շուրջ 150 հանդիսականներու։ Երեկոյին ընթացքին գոյացաւ շուրջ 60,000 տոլար, որ պիտի գործածուի Հայաստանի ու տեղական կարգ մը պէտքերու համար:

Հանդիսութեան ներկայ էին Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան, գաղութիս հոգեւոր հովիւ Պարոյր վրդ. Շէրնէզեան, օրուան մեծարեալը՝ դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրեղեան, եւ երեկոյի գլխաւոր բանախօսը՝ Անդօ Պաղտասարեան: Ներկայ էին նաեւ շրջանիս մէջ գործող քոյր կազմակերպութիւններու եւ միութիւններու՝ ՀՅԴ «Քրիստափոր» եւ «Սարդարապատ» կոմիտէութիւններու, «ՀՕՄ»ի մասնաճիւղերու, «Համազգային»ի, ՀՄԸՄի, ՀԵԴի, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ ԳԶՎ Ազգային վարժարանի ներկայացուցիչներ:

Երեկոյի բացումը կատարեց եւ ձեռնհասօրէն վարեց հանդիսավարուհի Գոհար Մոմճեան: Ան բարի գալուստի խօսքերէն ետք ներկայացուց օրուան բանախօսները՝ մանրամասներով անոնց կենսագրական գիծերն ու ազգային գործունէութիւնը:

Գոհար Մոմճեան

Գոհար Մոմճեան

Յայտագիրը սկսաւ ձեռնարկի յանձնախումբի ատենապետ Ռաֆֆի Մոմճեանի բարի գալուստի ու ներկաներուն ուղղուած գնահատանքի խօսքերով: Մոմճեան մասնաւորապէս շեշտեց Հայ Մշակութային Հիմնարկութեան Սան Ֆրանսիսքոյի մասնաճիւղին տարած ու տակաւին տարուելիք աշխատանքներուն կարեւորութիւնը՝ ըսելով. «Մենք կ՛աշխատինք տեղական հայկական կազմակերպութիւններու հետ, յառաջ տանելու ու բարձրացնելու հայկական ժառանգութիւնը, կրթական եւ մշակութային ծրագիրները՝ հայկական համայնքներէ ներս: Տարիներու ընթացքին, Հայ Մշակութային Հիմնարկութիւնը հոգացած է կրթաթոշակները Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի աշակերտներու: Նաեւ, Արցախի Ուխտասար գիւղին մէջ հիմնած է առողջապահական կեդրոն մը եւ նախաձեռնած է դրամահաւաքի մարմինի մը՝ օգնելու համար սուրիահայութեան»:

Հանդիսութեան ընթացքին ցուցադրուեցան երկու տեսերիզներ, Հայաստանի մէջ իրականացուած կարգ մը շինարարական եւ այլ աշխատանքներու մասին:

Գրիգոր Տէր Աբրահամեան

Գրիգոր Տէր Աբրահամեան

Սան Ֆրանսիսքոյի Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան (AYF) անունով ելոյթ ունեցաւ տեղւոյն ՀԵԴի ատենապետ եւ ՀԵԴի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Գրիգոր Տէր Աբրահամեան: Ան ՀԵԴի «Երիտասարդական Ջոկատներ» ծրագիրին հետ երկու անգամ գտնուած է հայրենիք եւ յատկապէս՝ Արցախի Ասկերան գիւղը: Ծրագիրի մասնակիցները առաջին շաբաթը պտըտած են Հայաստանի պատմական վայրերը, իսկ երկրորդ շաբաթը աշխատած են «Fuller Center»ի առաստաղը նորոգելու ծրագիրին վրայ: Աբրահամեան խօսքը շարունակեց՝ ըսելով. «Իսկ 3րդ շաբաթը մնացինք Արցախի Ասկերան գիւղը ու գիւղի պզտիկներուն հետ բանակում ըրինք։ Այս ընթացքին, գիւղի պզտիկներուն սորվեցուցինք անգլերէն եւ կարգ մը կենսաբանական գիտելիքներ: Երեխաները այդքա՛ն ուրախ էին մեզմով, որ քալելով կու գային մինչեւ պանդոկ ու կը սպասէին մեզի հետ քալելու՝ մինչեւ բանակատեղի: 4րդ շաբաթը մնացինք Գիւմրի. երեխաները նոյն թշուառ վիճակը ունէին. ոմանք յարմար կօշիկներ չունէին, պատռտած կօշիկներով ոտնագնդակ կը խաղային: Հասանք այն եզրակացութեան, որ այս պզտիկները կեդրոնի մը պէտք ունէին: Այս դժուարին հարցը «Մենք Ենք Գիւմրին» խմբակը լուծեց՝ կեդրոններ հիմնելով, երիտասարդութիւնը քով քովի բերելու համար: Անցեալ ամառ, իմ Հայաստան այցելած ատեն, գացի նաեւ նոր բացուած կեդրոն մը, հմայուեցայ շէնքին գեղեցկութեամբ եւ այն իրողութեամբ, որ որքա՜ն պզտիկներ քով քովի եկած էին՝ օգտուելու համար ակումբին բերած բարիքներէն: Յաջորդաբար գացինք Շիրակի շրջանի Տաւուշ գիւղը»:

Գ. Տէր Աբրահամեան իր խօսքը աւարտեց՝ յուշելով բոլորը, թէ հայրենիքի մէջ կամաւոր գործը ո՛չ միայն մեզի հոգեկան գոհացում կու տայ, այլեւ մեր երկրի ժողովուրդը կը մղէ ամէն ձեւով յաղթահարելու որեւէ դժուարութիւն:

Անդօ Պաղտասարեան

Անդօ Պաղտասարեան

Ապա, օրուան մեծարեալին՝ Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի տնօրէն դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրեղեանին, տրուեցաւ գնահատական յուշատախտակ մը՝ Հայ Մշակութային Հիմնարկութեան կողմէ, առ ի գնահատանք իր երկար տարիներու ազգանուէր ծառայութեան համար: Դոկտ. Տէր Կիւրեղեան, 1978ին հաստատուած է Սան Ֆրանսիսքոյի շրջան եւ Պըրքլիի համալսարանին մէջ ստանձնած է դասախօսի պաշտօն։ Ան զանազան պաշտօններ ստանձնած է գաղութէն ներս. եղած է ԳԶՎի խնամակալ մարմինի անդամ ու Պըրքլիի համալսարանի Հայագիտական ծրագիրի խորհրդատու: 2014ին, ան ստանձնած է նախագահութիւնը Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանին, ուր հիմնած է երկրաչափական մասնաճիւղ:

Դոկտ. Տէր Կիւրեղեան իր խօսքին մէջ ըսաւ. «Հայաստանի ապագային համար շատ կարեւոր էր Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանին (ՀԱՀ) հաստատումը։ 25 տարի առաջ, ՀԱՀը հիմնուեցաւ շատ դժուարին պայմաններու տակ՝ երկրաշարժ, Արցախի պատերազմ եւ Հայաստանի այդ օրերու շատ դժուարին վիճակը։ Այդ պայմաններուն տակ նոր համալսարան մը հիմնելը տրամաբանօրէն դիւրին բան չէր, սակայն հայրենի պետութիւնը, Քալիֆորնիոյ համալսարանը եւ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը քով քովի գալով՝ հիմնեցին ՀԱՀը: ՀԱՀի եւ Քալիֆորնիոյ համալսարանին միջեւ կապը աշխարհի մէջ ուրիշ տեղ չկայ, եւ անիկա շատ կարեւոր է մեզի համար: 25 տարիներ առաջ սկսանք 101 աշակերտներով եւ մագիստրոս վկայականի 3 ճիւղերով։ Այսօր, մենք ունինք 1800 ուսանողներ, մագիստրոս վկայականի 8 ճիւղեր եւ պսակաւոր վկայականի 3 ծրագիրներ»:

Աջին՝ Դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրեղեան

Աջին՝ Դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրեղեան

Եզրափակելով իր խօսքը՝ դոկտ. Տէր Կիւրեղեան ըսաւ. «Շատ ուրախ եմ եւ երախտապարտ կը զգամ, որ կը ծառայեմ այս պաշտօնին ու ձեւով մը նպաստս կը բերեմ Հայաստանի բարելաւման։ Շատ կը քաջալերեմ, որ երբ Հայաստան այցելէք, այցելէք նաեւ մեր համալսարանը. կը վստահեցնեմ ձեզի, թէ շա՛տ լաւ պիտի տպաւորուիք»:

Օրուան բանախօս Անդրանիկ Պաղտասարեան՝ նախկին ատենապետը Հայաստան Համահայկական հիմնադրամին, սկսաւ իր գնահատանքի խօսքերով։ Ան նախ իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Հայ Մշակութային Հիմնարկութեան հրաւէրին համար: Ապա իր գնահատանքի խօսքը արտասանեց՝ ըսելով. «Անհերքելի՛ է ՀՅԴի գերկարեւոր դերը հայ ազգի եւ հայոց պետականութեան պատմութեան մէջ։ Ետ երթանք 25 տարիներ, երբ աղէտալի երկրաշարժի, սովետական կայսրութեան փլուզման եւ Արցախի պատերազմի պայմաններով վերածնաւ ազատ ու անկախ հայոց պետականութիւնը: Սա իսկապէս երազային իրադարձութիւն էր աշխարհասփիւռ հայութեան համար, որուն մասին մեզի՝ Պէյրութի Նշան Փալանճեան Ճեմարանի ուսանողներուն, կը խօսէին մեր ուսուցիչները՝ Սիմոն Վրացեանը, Լեւոն Շանթը, Մուշեղ Իշխանն ու ուրիշներ: Ծայրայեղ աղքատութիւն, դաժանագոյն պատերազմ՝ մեզ գերազանցող արիւնարբու թշնամիին հետ: Այսօր, 25 տարի ետք, ժամանակն է արժեւորելու եւ գնահատելու Հայաստանի տպաւորիչ յառաջընթացը, որով մենք բոլորս հպարտ պէտք է ըլլանք: Անշուշտ այս յառաջընթացին մէջ մեծ

Ռաֆֆի Մոմճեան

Ռաֆֆի Մոմճեան

դեր ու ներդրում ունեցած է աշխարհասփիւռ հայութիւնը: 1992ին, հայոց պետութիւնը կը նախաձեռնէ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամին՝ որպէս չէզոք, ոչ-քաղաքական բարեգործական մարմին, որուն մաս կազմեցին Սփիւռքի հիմնական կառոյցները, Հայաստանի եւ Արցախի բարձրագոյն իշխանութիւններու ներկայացուցիչները, ինչպէս նաեւ աշխարհի հայազգի նշանաւոր անձնաւորութիւններ: Չկայ Հայաստանէն շրջան մը, չկայ Արցախէն գիւղ մը, ուր չենք տեսներ Հայաստան հիմնադրամի աշխատանքին արդիւնքը: Այս 25 տարիներուն ընթացքին, իր հարիւր հազարաւոր բարերարներուն շնորհիւ, հիմնադրամը հայրենիքի մէջ 350 միլիոն տոլարէն աւելի ներդրումներ կատարեց: Կառուցուեցան նոր դպրոցներ, հիւանդանոցներ, համայնքային կեդրոններ, ջուրի խողովակներ, եւ այլն»:

Եզրափակելով իր խօսքը՝ Ա. Պաղտասարեան ըսաւ. «Հայկական իրականութեան մէջ լոկ մէկ բան ունինք մնայուն, այդ՝ մեր հայրենի՛քն է, մեր ազատ ու անկախ Հայաստա՛նը: Հետեւեցէ՛ք մեր մեծերու երազանքին եւ միասին, ձեռք ձեռքի տալով՝ համախմբուինք մեր անկախ հայրենիքին շուրջ»։

 

 

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top