Անբախտին Հետ Խորհրդակցի՛ր

Church

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ

 

 

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

 

 

ChurchԲախտ փնտռելու հին եւ նոր ձեւեր կան: «Հին»ը այն էր, երբ հայրենի օճախն ու երկիրը իրենց ետին թողած, մարդիկ կը պանդխտանային օտար երկիրներու մէջ իրենց բախտը փնտռելու եւ երբեմն ալ չար դիպուածի կամ մահուան հանդիպելով՝ տուն չէին վերադառնար… Բախտ փնտռելու «նոր» ձեւերուն մասին խօսելու պարագային աւելորդ կը համարենք թուարկել զանոնք, որովհետեւ ներկայ աշխարհի ամէնօրեայ նորութիւններուն շարքին, ամէն տեղ կարելի է հանդիպիլ մարդոց, որոնք բախտ որոնելու ընթացքին մէջ են:

Իրենց հայրենիքին կամ ծննդավայր երկրին մէջ տնտեսական տագնապի ժանիքներուն մէջ բռնուած քաղաքացիներ շուտով ձեռք կ՛առնեն պանդխտութեան ցուպը ու դուրս կու գան հայրենի տունէն, սակայն ո՛չ թէ մուրացիկի ցնցոտիներու մէջ ծպտուած, այլ՝ կեղծ վաճառականի փայլուն պայուսակ ու թղթապանակ կախած իրենց ուսէն: Իրենց երկրին մէջ առաջարկուած համեստ աշխատանք մը կատարել մերժած նման անձերը, օտար երկրի ամէնէն քիչ վճարուած գործերը եւ սեւ աշխատանքները կը կատարեն, ինքնախաբէական այն մտածումով, որ ոչ ոք կ՛իմանայ իրենց նուաստացման մասին կամ կը տեսնէ զիրենք գործի պահուն: Բարեկամ մը կը պատմէր, թէ իր ծննդավայրին մէջ արուեստագէտի համբաւ շահած անձի մը հանդիպած էր պատահաբար օտար երկրի մը մէջ, ուր զայն տեսած էր հաստատութեան մը խոհանոցի յետսամասին՝ պնակ լուալու պահուն: Աչք-աչքի հանդիպելով, արուեստագէտը հազիւ կրցած էր խոյս տալ զինք ճանչցած բարեկամիս տեսադաշտէն, շուքի մը պէս նուաղելով միջանցքներուն մէջ:

Վերոյիշեալը պարզապէս ինքնախաբէութիւն է: Եթէ աշխատասէր անձ ես, երկրիդ մէջ անպայման կրնաս գործ գտնել եւ կարիք չես ունենար օտար երկրի մէջ «բախտ փնտռելու». իսկ գտած «բախտդ», այս պարագային, քեզի չվայելող աշխատանք մը կատարելդ է: Միւս կողմէ, եթէ ծոյլ ես, ի զուր պիտի շրջագայիս աշխարհով մէկ, նոյնիսկ ամէնէն «բախտաբեր» եւ «դրամառատ» երկիրներու մէջ բախտ փնտռելու համար: Որովհետեւ ծոյլը, ամէ՛ն տեղ ծոյլ է: Ան միայն ժամավաճառ պիտի ըլլայ իր բախտը փնտռելու ձեւական աշխատանքին ընթացքին:

Քիչ չէ՛ թիւը նաեւ բախտ փնտռող այնպիսի մարդոց, զորս կրնանք «անմեղ» կոչել: Վիճակահանութեան տոմսերուն մէջէն հաւանական մեծագոյն պարգեւը շահելու երազանքով որքա՜ն մարդիկ ամէն շաբաթ «տասանորդ» կը վճարեն վիճակախաղեր կազմակերպող հաստատութիւններու: Այլեւս սովորութենական դարձած սոյն արարքը երթալով կիրքի կը վերածուի շատերու մօտ, որոնք առանց ուրիշին վնասելու եւ միայն իրենց սահմանափակ եկամուտին առաւել հարուած հասցնելով, յոյս կը կապեն գունագեղ այդ թղթիկներուն:

Այս բախտախնդիրներուն աւելի «մեղաւոր» տեսակները կը գտնուին բախտախաղի սեղաններուն շուրջ, որոնք ո՛չ թէ միայն իրենց եկամուտին, այլեւ իրենց խնայողութեան, իրենց ընտանիքին, իրենց ընկերական ու բարեկամական շրջապատին, իրենց վարկին ու համբաւին, մէկ խօսքով՝ իրենց ամբողջ կեանքին անդառնալի ու անդարմանելի հարուածներ կը հասցնեն, խորտակելով իրենց անձը, իսկ հանրութեան դիմաց՝ իրենց բարոյական դիմագիծը:

«Բախտ չունիմ» բացատրութիւնը շատեր կը գործածեն իբրեւ ելք, որեւէ դժուարին կացութեան կամ անյաջողութեան պարագային: Գործի մը ձեռնարկելով երբ ձախողին ոմանք, շուտով յանցաւոր մը կը փնտռեն իրենց մօտակայ կամ հեռաւոր շրջապատին մէջ: Ո՛չ ոք կ՛ուզէ ինքնաքննութեամբ ինքնաքննդատութիւն կատարել, իր մէջ փնտռելու համար տուեալ ձախողութեան պատճառը: Ամէն մարդ ալ իր անձէն հեռու կ՛ուզէ վանել տխրութիւնը, մութը, ձախորդութիւնը եւ ժխտական ամէն երեւոյթ: Հոգեբանական գիտութիւնը նման ժխտական գոյներու հանդէպ հարազատութիւն ցուցաբերող մարդը կը համարէ հոգեպէս քայքայուած անձ, որ յուսահատութեան գիրկը ինկած, հաշտուած կ՛ըլլայ արդէն իր «բախտ»ին հետ:

Բախտ փնտռելու նոր ձեւերուն նորագոյնն է լաւ գործ ունենալը: Այս նպատակով որքա՜ն միջնորդութիւններու կը դիմեն մարդիկ, ծանօթութիւններու միջոցաւ հասնելու իրենց համար յարմար եւ նիւթապէս շահաւէտ աշխատանքի: Բազմազան մասնագիտութիւններով յատկանշուող ներկայ դարուն, երբ բարձրագոյն կրթօճախներէ շրջանաւարտ եւ միեւնոյն մասնագիտութեան տիրացած բազմաթիւ երիտասարդութիւն կայ հրապարակի վրայ, գործի ընդունողը, բնականաբար, հաւասարներու մէջէն լաւագոյնը պիտի ընտրէ: Սակայն, փաստօրէն կը տեսնենք, որ այս տրամաբանութիւնը կը կաղայ, որովհետեւ միջնորդութիւններու միջոցաւ յաճախ լաւագոյնը չէ՛ որ գործի կ՛անցնի, այլ՝ ծանօթութիւններու բերումով «յար-մարագոյնը»:

Ահա այսպէս շատեր կ՛անբախտանան, իսկ ուրիշներ, որոնք մասնաւոր առաւելութիւն մըն ալ չունին իրենց հասակակիցներէն՝ կը բախտաւորուին:

Անբախտներուն կարեւոր բախտաւորութիւններէն մէկը այն է, որ անոնք բնաւ չեն դադրիր երազելէ, եւ լուսապայծառ ապագային սպասելու յոյսը երբեք չի՛ խամրիր իրենց մէջ: Ուրեմն, նոյնիսկ անբախտները բախտաւոր կրնանք համարել, իրենց ունեցած այս երկու երկնատուր պարգեւներուն պատճառով. ա) անդադրում երազանք եւ բ) յուսադրուած սպասում:

Վերոյիշեալ երկու առաւելութիւններուն՝ երազանքին եւ յոյսին համադրութիւնը, անբախտներուն մէջ կը վերածուի հզօր տրամաբանութեան: Անոնք ի-րենց անբախտութեան մէջ կը ծրագրեն ապագան, երազանքներու արդիւնքը ամփոփելով, ինչպէս նաեւ յոյսի ակնոցով դիտելով անյուսութեան օրերը…

Բախտաւոր անձ մը, որ չի՛ գիտեր իր բախտաւոր ըլլալը, հաւանական է որ շուտով կորսնցնէ այն, ինչը բախտի բերմամբ շահած է: Նման անձ մը պէտք է անբախտի մը կարծիքը հարցնէ, բախտի բերմամբ իր ունեցածը տնտեսելու կամ զայն պահպանելու համար:

Բախտաւո՞ր ես, անբախտի մը հետ խորհրդակցիր, քու բախտաւորութիւնդ արժեւորելու համար: Անիկա գիտէ՛ ինչ ըսել է անբախտ ըլլալ կեանքի մէջ, որովհետեւ իր անբախտութեան օրերը լեցուցած է երազելով բախտաւորութեան մասին, եւ մանաւանդ յուսալով այդ բախտաւոր օրուան հասնելու: Անբախտն է որ գիտէ բախտաւոր ըլլալուն արժէքը, մինչ բախտաւորը թեթեւ կը մօտենայ իրեն պարգեւուած բախտին:

Աշխարհի համայն մարդկութիւնը կրնանք բաժնել երկու խումբի.

ա) Բախտաւորներ եւ

բ) Անբախտներ:

Վերոյիշեալ երկու խումբերուն պատկանող հսկայական «բանակներ» կան մարդկային ընկերութեան մէջ: Մէկուն տկարացումով միւսը չի՛ զօրանար, ո՛չ ալ երկրորդին չքացումով առաջինները աւելի կը բախտաւորուին: Ամէն մարդ իր տեսակը կ՛իրագործէ միայն, որովհետեւ բախտ փնտռելը հնաբոյր կեանքի ոճ դարձած է: Իւրաքանչիւր անձ իր ձեռքով իր բախտը իր քով պէտք է հրաւիրէ, քան թէ անոր ետեւէն վազելու հեւասպառ անտեղի ճիգեր ի գործ դնէ:

Յիշեցնելու կարգով ըսենք, որ անբախտը մարդկութեան կեանքին մէջ մերժելի տարր մը չէ՛: Անոր անբախտ ըլլալը իրեն համար դժբախտութիւն մըն է եւ ներքին մղձաւանջ, սակայն անիկա կրնայ օգտակար հանդիսանալ բախտաւորին ո՛չ միայն ճանչնալու իր բախտաւոր անձ մը ըլլալը, այլեւ տնօրինելու իր կեանքը այնպիսի տրամաբանական կառուցուածքով, որ արժեւորուի թէ՛ իր բախտաւոր ըլլալը եւ թէ ապրած բախտաւոր կեանքը:

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top