«Համազգայինը Մեր Գաղութէն Ներս Տակաւին Շատ Կարեւոր Աշխատանքեր Ունի Տանելիք»

0907maraltarpinian2

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԱՏԵՆԱՊԵՏ ՄԱՐԱԼ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆԻ ՀԵՏ

 

 

Վարեց՝ ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

0907maraltarpinian2Շուտով երկու տարեկան պիտի ըլլայ Հիւսիսային Սան Ֆերնանտօ Հովիտի Համազգայինի «Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղը: Խորքին մէջ, սոյն մասնաճիւղը Արեւմտեան Ամերիկայի նորագոյն մասնաճիւղն է: Այս առթիւ մեր մշակութասէր հասարակութեան եւ Համազգայինի ընտանիքի անդամներուն կատարած եւ կատարելիք աշխատանքներուն մասին աւելի մօտէն ծանօթացնելու համար, մասնաճիւղի հիմնադիր անդամուհի եւ վարչութեան ատենապետուհի Մարալ Դարբինեանի հետ ունեցանք հանդիպում-զրոյց մը, որմէ կը ներկայացնենք կարեւոր բաժիններ։

 

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ.- Ինչպէ՞ս հիմնուեցաւ «Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղը:

ՄԱՐԱԼ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ.- Խօսելով հայ ժողովուրդին ու յատկապէս հայ մշակոյթին մատուցած ծառայութեան մասին, պէտք է յիշեցնել, որ ազգի մը գոյատեւման ամէնէն կարեւոր հիմնաքարերէն մէկն է մշակոյթը, եւ Համազգայինը եղած է այս իրականութեան դրօշակակիրներէն մեծագոյնը:

Այսօր բոլորս ալ լաւատեղեակ ենք, որ Համազգայինը աշխարհասփիւռ կազմակերպութիւն մըն է, որ ո՛չ դրօշակ ունի եւ ոչ ալ քայլերգ, սակայն ունի գերագոյն նպատակ՝ պահպանել եւ տարածել հայ մշակոյթը:

Միւս կողմէ չմոռնանք, որ անիկա իր ծնունդի օրէն սկսեալ հայ գիրին ծանօթացման քարոզիչը դարձած է, միաժամանակ եղած է մեր մշակոյթին հայելին: Իր երգչախումբերով, պարախում-բերով, թատերախումբերով, գրական եւ մշակութային զանազան նախաձեռնութիւններով եւ իր ճեմարաններով, լոյս սփռած է մեր նոր սերունդին, խթան հանդիսացած եւ հայ մտաւորականին թեւ ու թիկունք կանգնած է թէ՛ հայրենիքի եւ թէ Սփիւռքի մէջ:

Գալով մեր մասնաճիւղին, պէտք է նախ յիշեցնել, որ Հարաւային Քալիֆորնիոյ մէջ հայութեան թիւը մեծ չափով աճած էր, եւ արդէն Հիւսիսային Սան Ֆերնանտօ շրջանին մէջ տարիներէ ի վեր գոյութիւն ունէին ՀՅԴ «Արշաւիր Շիրակեան» կոմիտէութիւնը, ՀՕՄի «Լոռի» մասնաճիւղը եւ Հայ Դատի յանձնախումբը: Հասցէ.-17422 Chatsworth St. Granada Hills, CA 91344:

Արդ, տեղւոյն կոմիտէն, համախորհուրդ Համազգայինի Շրջանային վարչութեան, գեղեցիկ գաղափարը յղացած էր իր շրջանէն ներս հիւրընկալելու նաեւ Համազգայինի մասնաճիւղ մըն ալ: Ուստի, խումբ մը կամաւոր մշակութասէրներու հետ կազմուեցաւ հիմնադիր նոր վարչութիւն մը, որ առաջին իսկ օրէն ստացաւ Համազգայինի Շրջանային վարչութեան օրհնութիւնը, ինչպէս նաեւ աջակցութիւնն ու զօրակցութիւնը Հայ կեդրոնին մէջ գործող բոլոր քոյր միութիւններուն: Եւ ահա այսօր, շուրջ երկու տարի առաջ ծնունդ առած «Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղը դարձած է իր աշխատանքով եւ ծրագիրներով Արեւմտեան Ամերիկայի կենսունակ եւ երիտասարդ մասնաճիւղը:

 

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ.- Ինչո՞ւ «Լեւոն Շանթ» անուանումը։

ՄԱՐԱԼ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ.- Նախ յայտնեմ, որ ողորմած հայրս եղած էր Սան Ֆերնանտոյի «Պարոյր Սեւակ» մասնաճիւղի աշխոյժ հիմնադիրներէն մէկը: Ապա տարիներ առաջ Պէյրութի մէջ, ինք մեզ առաջնորդած էր մշակութային եւ յատկապէս Համազգայինի բոլոր հրապարակային ձեռնարկներուն եւ մանաւանդ անոր «Գասպար Իփէքեան» թատերախումբի ելոյթներուն: Այդ շրջանին էր, իրերայաջորդ կերպով հանրութեան կը ներկայացուէր մեծանուն Լեւոն Շանթի ստեղծագործութիւններէն «Հին Աստուածներ»ը: Միտքիս մէջ մեծապէս տպաւորուած էր այս անունը: Ուստի, առ ի յարգանք եւ յիշատակ, նորակազմ վարչութիւնս որոշեց մասնաճիւղը կնքել իր անունով: Գիտէք, որ Լեւոն Շանթ թատերագիր մը ըլլալով հանդերձ, բանաստեղծ եւ մանկավարժ ալ էր ու մանաւանդ՝ Համազգայինի հիմնադիրներէն մէկը: Այլ խօսքով՝ ինք Համազգայինի հարստութեան մաս կը կազմէր։

 

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ.- Որո՞նք են ձեր ծրագիրները:

0907maraltarpinianՄԱՐԱԼ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ.- Տեղին է աւելցնել նաեւ, որ շրջանի ՀՅԴ «Ա. Շիրակեան» կոմիտէն սիրայօժար կերպով ընդունած է ներկայութիւնը Համազգայինի մեր նորակազմ մասնաճիւղին: Մեծապէս երախտապարտ ենք, որ օրին նման զօրակցութիւն ստացանք եւ նաեւ ամէն առիթի կը ստանանք ոչ միայն կոմիտէէն, այլ նաեւ շրջանի քոյր միութիւններէն, որոնց հետ համագործ աշխատանք կը տանինք նոյն յարկին տակ:

Մեր կարգին, մասնաճիւղի կազմութեան առաջին իսկ առիթով եւ յատկապէս զայն շրջանին ծանօթացնելու միտումով, կազմակերպեցինք «Ծանօթացման երեկոյ» մը: Այս ձեռնարկին Հայ կեդրոնի «Թիթիզեան» սրահը հայութեամբ լեցուած էր: Յատկանշական էր խանդավառ մթնոլորտն ու ներկաներուն շատ բարձր տրամադրութիւնը, տարբեր տարիքի անձերու ներկայութիւնը եւ անոնց գոհունակ արտայայտութիւնը: Հոս էր, որ ներկայացուցինք Համազգայինի առաքելութիւնն ու Լեւոն Շանթը: Տեղւոյն վրայ անմիջապէս ունեցանք անդամակցութիւնը շուրջ 30 հայորդիներու, որոնք կը հաւատային Համազգայինի սրբազան առաքելութեան եւ որոնք պատրաստակամ ու կամաւոր՝ վարչութեանս հետ միատեղ պիտի ծառայէին մեր մշակոյթի զանազան բնագաւառներու պահպանման եւ բարգաւաճման աշխատանքներուն:

Այս ձեւով Համազգայինը մեր այս նոր շրջանէն ներս իր անուան շուրջ անգամ մը եւս ստեղծեց լուրջ հետաքրքրութիւն, հաւատք ու յարգանք:

Իսկ գալով ծրագրումներուն, նախ որոշեցինք մշակութային ձեռնարկներ հրամցնել ու աշխատանքներ կատարել ու մանաւանդ մշակութասէր միտքերը գոհացնող եւ մեզ մտային զօրաշարժի հրաւիրող նախաձեռնութիւններու գեղեցիկ ու օգտաշատ շարք մը կազմակերպել:

Պէտք է յիշեմ, որ ՀՕՄի «Լոռի» մասնաճիւղը արդէն իր հովանիին տակ, շաբաթօրեայ վարժարանի կողքին, ունէր նաեւ փոքրերու պարախումբ մը: Կոմիտէի թելադրանքով պարախումբի հոգատարութիւնն ու հսկողութիւնը յանձնուեցաւ մեզի՝ Համազգայինին: Այս ձեւով շարունակեցինք աշխատանքը եւ վերստեղծեցինք մեր մատղաշ սերունդի ներկա-յացուցիչներով պարախումբ մը եւ զայն վստահեցանք այս մարզէն ներս տարիներու փորձառութիւն ունեցող եւ Համազգայինի հանրայայտ «Անի» պարախումբի անդամուհի Շուշան Աւագեանին։ Պարախումբը անուանուեցաւ «Արեւ», որ ցարդ ունի 5-15 տարիքը ունեցող շուրջ 20 անդամ-անդամուհիներ:

Բաւական փորձերէ ետք կազմակերպեցինք պարախումբի ու շրջանի հայ երիտասարդ արուեստագէտներու յատուկ ելոյթ մը: Ապա՝ գրական ձեռնարկները եկան հարստացնելու Համազգայինի փորձառութիւնը եւ փոխարէնը զայք անգամ մը եւս հանրութեան ուշադրութեան հրաւիրելու:

Պաշտօնական բացման կամ ծանօթացման ձեռնարկէն ետք, ունեցանք շատ մը այլ ձեռնարկներ: Այսպէս, հայ գրողներու ստեղծագործ հատորները ներկայացուցինք: Կազմակերպելով նման գրական երեկոներ, յաջորդաբար ներկայացուցինք Մարալ Ղազարեանի, Մարտիրոս Մատէնլեանի, Տօն Անահիտ ՄըքՔէյնի հատորները: Շուտով, Յովսէփ Նալպանտեանի հատորն ալ պիտի ներկայացնենք:

Ծրագրած ենք նաեւ շրջանի երիտասարդ արուեստագէտներու նկարչական գործերու ցուցահանդէս մըն ալ կազմակերպել: Իսկ մեր պարախումբն ալ, իր կարգին, Հայ կեդրոնին մէջ կը շարունակէ իր փորձերը եւ նոր ելոյթի կը պատրաստուի: Մեր այս բոլոր ծրագիրները օրին պիտի շարունակենք մամուլով յայտարարել։ Մեր ծրագիրներու իրականացման եւ յաջողութեան համար կարիքը ունինք շրջանի նիւթա-բարոյական զօրակցութեան եւ աջակցութեան։ Գիտէք, որ այսօր եւ ամէն տեղ կան նիւթական դժուարութիւններ, որոնք շատ յաճախ կու գան ցնցել անոր ամբողջ էութիւնը: Ասոնք դժուարութիւններ են, որոնց ականատես ենք եւ միշտ յոյսով, որ անպայմանօրէն կարելիութիւններ պիտի ստեղծուին զանոնք յաղթահարելու: Ուստի, հրապարակ հանած ենք վիճակահանութեան տոմսեր, արժէքաւոր պարգեւներով: Յոյսով ենք, որ նման նախաձեռնութեամբ պիտի կարենանք որոշ նիւթական ապահովել՝ ի նպաստ մեր կարիքներու իրականացման աշխատանքներուն:

Բոլորս ալ լաւատեղեակ ենք, որ առանց ժողովուրդի քաջալերանքին եւ անդամներու զոհաբերութեան Համազգայինի նուաճումները անարժէք պիտի մնային: Ըսինք, որ Համազգայինը ունի առաքելութիւն մը, որուն շուրջ ոչ մէկ կասկածանք: Սակայն հարցը Համազգայինով չի վերջանար եւ ոչ ալ սկսած էր: Մասնաճիւղս պիտի գոյատեւէ ու բարգաւաճի, եթէ մենք գիտնանք մեր մասնակցութեամբ ու մեր ճիգերով պահել զայն: Բարդ լուծումներ չեն փնտռեր։ Փնտռուածը՝ փարիլն է հայապահպանման գաղափարին։ Փնտռուածը՝ մեր նոր սերունդի ներկայացուցիչներուն հայերէն խօսիլը ու խօսեցնելու կողքին, հայ երգով ու պարով, երաժշտութեան եւ արուեստով զիրենք խանդավառելն է, թատրոնը սիրցնելու ճիգն է, մշակութային մեր ժառանգութիւնը արդի միջոցներով տարածելու գործն է: Այս բոլորը անոր համար, որ Համազգայինը կը հաւատայ, որ հայոց լեզուն, հայ երգն ու պարը, հայ թատրոնն ու հայկական աւանդոյթները պահպանելու եւ անոնց ուժն ու գեղեցկութիւնը յաւերժացնելու միակ միջոցը հայ մշակոյթը փոխանցելն է:

Հարկ է ոչ միայն ծափահարել յաջողութեամբ պսակուած նման իրագործումները, այլեւ միշտ եւ անսակարկ գնահատել նման պատասխանատու նախաձեռնութիւնները, որովհետեւ այս ձեւով գնահատած կ՛ըլլանք նաեւ Համազգայինի առաքելութիւնը:

 

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ.- Ի՞նչ են ձեր մաղթանքները:

ՄԱՐԱԼ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ.- Պէտք է դրական եւ հետեւողական մթնոլորտ մը ստեղծել միութեան շուրջ զայն նիւթապէս ինքնաբաւ դարձնելու համար, միաժամանակ ապահովելով նիւթական աղբիւրներ, կազմակերպելով հասութաբեր զանազան ձեռնարկներ, որոնք կը դրսեւորեն մեր միութեան խառնուածքը։ Եթէ մեր ժողովուրդը եւ յատկապէս մեր երիտասարդները, որոնց մէջ կ՛իյնան նաեւ հայ մատղաշ սերունդի դաստիարակները, կը հաւատան, որ ձուլումի դէմ կենալ կը նշանակէ կառչիլ մշակոյթին եւ պահպանել զայն, ուրեմն պէտք է քաջալերեն հրամցուած հրապարակային մեր բոլոր նախաձեռնութիւնները: Ասոնք կ՛ենթադրեն պարտականութիւններ, որոնք կ՛իյնան բոլորիս ուսերուն վրայ, ըլլանք պարզ անդամ, վարչական, ղեկավար, պարուսոյց, բեմադրիչ, մենակատար կամ հայ լեզուի համեստ մշակ: Չմոռնանք նաեւ, որ հայ ընտանիքի, հայ ծնողքի, իւրաքանչիւր հայորդիի գերագոյն պարտականութիւնն ալ է այս: Այսօր իւրաքանչիւր մասնաճիւղ նոր իրականութեան մը առջեւ կը գտնուի: Անոր համար պէտք է անդրադառնալ գործի կամ աշխատանքի հսկայ տարողութեան: Կը հաւատամ, որ Համազգայինը մեր այս գաղութէն ներս տակաւին շատ կարեւոր աշխատանքներ ունի տանելիք: Ուստի, թեւ ու թիկունք՝ մեր այս այս նոր ընտանիքին:

 

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

One Comment;

  1. Mardig Madenjian said:

    նոր ծլած, սակայն խնդավառ եւ երիտասարդներով կազմուած, միայն յաջողութիւն եւ յարատեւում կը մաղթենք Համազգայինի այս մասնաճիւղին: Ատենապետուհին կարող է եւ նուիրուող անձերով եթէ աշխատի, անպայման տեղ կը հասնին:
    Սրբագրութիւն մը՝ Մարտիրոս Մատէնլեանը ուրիշ մէկը չէ այլ Մարտիկ Մատէնճեանը, մրցանակակիր գիրքերու հեղինակը:

*

Top