Թրքահայ Մտաւորականներուն Կոչը

patrikhaneէ

patrikhaneէԹրքահայ խումբ մը մտաւորականներ, որոնց շարքին են համալսարանական դասախօսներ, արուեստագէտներ, գիտական աշխատողներ, երաժիշտներ ու գրողներ, ինչպէս՝ Հայկօ Ճեփքինը, Պարթեւը, Գէորգ Թիւրքէրը, Գրիգոր Տինչքայըքճըն, Մանուէլ Չըթաքը, Մասիս Արամ Կէօզպեկը, «Ոմանք»ի տղաքը, Լեռնա Էքմեքճիօղլուն, Նազան Մաքսուտեանը եւ այլն, հանրային կարծիքի նկատառման յանձնեցին Պոլսոյ Հայոց պատրիարքութեան շուրջ վերջին շրջանին տեղի ունեցած իրադարձութիւնները:

Իրենց կողմէ ստորագրուած գրութեան մէջ կը նշուի, որ Մեսրոպ Բ. պատրիարքի անողոք հիւանդութեան իբրեւ հետեւանք, Պատրիարքական աթոռը թափուր է վերջին տասը տարիներուն ու անկարելի է զայն այլեւս ղեկավարել ընդհանուր փոխանորդով մը:

Պատրիարքական արդար ու թափանցիկ ընտրութիւններու արդիւնքին գահը արժանաւոր աթոռակալով մը օժտելու իրենց կոչը անոնք կ՛ուղեկցեն Թուրքիոյ հայութեան բոլոր խաւերուն ու հաստատութիւններուն ուղղեալ խօսքով՝ պահանջելով, որ անոնք բոլոր հարթակներու վրայ բողոքեն կառավարութեան միջամտութեամբ վերստին ստեղծուած այս անընդունելի վիճակին դէմ:

«Հանրային խաղաղութիւնը պիտի հաստատուի ա՛յն ժամանակ միայն, երբ արդարօրէն իրականանայ արդարութեան եւ իրաւունքի հարկը՝ պատրիարքական ընտրութիւնը: Համակերպումէ, հնազանդութենէ բխած լռութիւնը ո՛չ թէ խաղաղութիւն է, այլ՝ հալածանք», կ՛եզրափակեն անոնք իրենց խօսքը:

Ստորեւ՝ թրքահայ մտաւորականներուն խօսքը.

 

Հանրային կարծիքի նկատառման.

Անցեալ շաբթուան զարգացումները պատճառ դարձան, որ բազմապատկուին մեր այն մտահոգութիւնները, որոնք սկսած էին զարգանալու ընտրեալ վերջին պատրիարք Մեսրոպ Բ.ը անգործութեան դատապարտած դժբախտ հիւանդութեան տխուր ու անձկալի շրջանին: Պատրիարքի՝ դատաբժշկական մարմիններու կողմէ հաստատուած մտագարութեան հետեւանքին, անգիտակից ու անգործունակ վիճակին միջանկեալ լուծում մը գտնելու յոյսով եւ խառնակութիւններու առաջքն առնելու համար, Արամ արք. Աթէշեան 2010ին պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ նշանակուեցաւ (հակառակ Պոլսոյ պատրիարքական աթոռի նախընթացներուն): Դժբախտաբար, այս միջոցին որեւէ հրաշք չէ պատահած, ու պատրիարքի առողջական վիճակը աւելի քան ինը տարիէ ի վեր կայուն կը մնայ: Ո՛ւր ալ ըլլայ, ո՛չ մէկ աթոռ կարելի է թափուր թողել այսքան երկար ժամանակ: Ո՛չ մէկ տեղ կարելի է փոխանորդութեան նման երկարաձգում մը, երբ բուն աթոռակալը գործունակ չէ այլեւս: Ըստ եկեղեցական նախընթացներու, Աթոռը թափուր կը հռչակուի՝ եթէ եօթը տարի չէ գործած: Պատրիարքը թէեւ ի կեանս է, սակայն աւելի քան 9 տարիէ ի վեր անգիտակից՝ անկողնոյ կը ծառայէ:

Թափուր է պատրիարքական գահը՝ կեանքի անխուսափելի, անժխտելի ու անշրջադարձելի պարագաներու բերմամբ: Հակառակը պնդել՝ պիտի նշանակէ յայտարարել, թէ Երկիրը չի պտըտիր իր առանցքին շուրջ:

Կ՛ակնկալենք ու կը պահանջենք, որ վերջ տրուի պատրիարքական աթոռի՝ փոխանորդի մը կողմէ կառավարման, եւ թափուր գահը հանրային քուէարկութեան արդիւնքով օժտուի հեղինակաւոր ու արժանաւոր գահակալով մը՝ ըստ մեր աւանդութիւններուն եւ մեր քաղաքացիական իրաւունքին:

Կոչ կ՛ուղղենք Թուրքիոյ հայութեան բոլոր անդամներուն ու հաստատութիւններուն, որպէսզի բոլոր հարթակներու վրայ, ամէ՛ն միջոց օգտագործելով՝ բողոքեն ու մերժե՛ն այս իրողութիւնը։

Ի դէմս Կրօնական ժողովի, հոգեւորականներուն կը յիշեցնենք իրենց ունեցած պատասխանատուութիւնը հանրութեան առջեւ: Կը հրաւիրենք զիրենք յարգելու իրենց խոստումը:

Կոչ կ՛ուղղենք նաեւ համայնքային հաստատութիւններու վարիչներուն, որպէսզի թօթափեն իրենց ընտրեալ ներկայացուցիչներ ըլլալու հանգամանքին հակասող կրաւորականութիւնը, եւ պատասխանատուութիւն ստանձնելով՝ ըլլան նախաձեռնո՛ղ: Վստահ ենք, որ քաղաքացիական հակազդեցութիւններն ու պահանջները նկատի պիտի առնուին քաղաքացիներուն հանդէպ զգայուն պետական պաշտօնեաներու կողմէ:

Հանրային խաղաղութիւնը պիտի հաստատուի ա՛յն ժամանակ միայն, երբ արդարօրէն իրականանայ արդարութեան եւ իրաւունքի հարկը՝ պատրիարքական ընտրութի՛ւնը: Համակերպումէ, հնազանդութենէ բխած լռութիւնը ո՛չ թէ խաղաղութիւն է, այլ՝ հալածանք:

 

Սեւան Աթաօղլու – լրագրող

Սարգիս Ատամ – բժիշկ

Ռաֆֆի Հերմոն Արաքս – լրագրող

Սեզար Աւետիքեան – երաժիշտ

Նուրան Աքքայա – լուսանկարիչ

Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան

Գէորգ Գրիգորեան – արձակագիր

Պարոյր Գոյումճեան – լրագրող

Թայիս Եըլտըզճը – երաժիշտ

Բագրատ Էսդուգեան – խմբագիր

Արաս Էրկիւնեշ – իմաստասէր

Ճան Էրզրումլուօղլու – ուսուցիչ

Լեռնա Էքմեքճիօղլու – պատմաբան

Նորա Թաթարեան – արուեստաբան

Նազլը Թեմիր-Պէյլէրեան – ընկերաբան

Էրլին Թոմաօղլու – երաժիշտ

Եդուարդ Թովմասեան – հրատարակիչ

Միհրան Թովմասեան – արուեստագէտ

Թագուհի Թովմասեան – արձակագիր

Գէորգ Թիւրքէր – դերասան

Արլեթ Ինճիտիւզեն – թարգմանիչ

Պարթեւ Կարեան- երաժիշտ

Յակոբ Կիւլեչ – պարուսոյց

Մասիս Արամ Կէօզպէկ – երաժիշտ

Արի Հերկել – երաժիշտ

Հայկօ Ճեփքին – երաժիշտ

Նազան Մաքսուտեան – մարդաբան

Յակոբ Մամիկոնեան – երաժիշտ

Սեւան Մատաթեան – դերասան

Ռուբէն Մելքիսեթօղլու – երաժիշտ

Զաքարիա Միլտանօղլու – ճարտարապետ

Արարատ Մոր – դերասան

Արիս Նալճը – լրագրող

Լարա Նարին – երաժիշտ

Յովհաննէս Շաշքալ – երգիծանկարիչ

Արարատ Շեքերեան – գրականագէտ

Սարեմ Շէշէթեան – արուեստագէտ

Սարօ Ուսթա – երաժիշտ

Սայաթ Ուշաքլըկիլ – գեղանկարիչ

Գայուշ Չալըքման – խեցեգործ

Պօղոս Չալկըճեան – դերասան

Մարալ Չափան-Աթաման – երաժիշտ

Ժաքլին Չելիք – արձակագիր

Մանուէլ Չըթաք – լուսանկարիչ

Հերա Պ. Թաշճեան – արուեստագէտ

Թալին Պ. Քիւրքճեան – պարուհի

Պարգեւ Պալըմեան – բժիշկ

Լեւոն Պաղըշ – գրող

Լեռնա Պաղտասարօղլու – գրող

Լուիզ Պաքար – իրաւագէտ

Պուրաք Պետիկեան – երաժիշտ

Ժպիտ Պէրպէրեան – գեղանկարիչ

Պերճուհի Պէրպէրեան – դերասանուհի

Մելիսա Պիլալ – ազգագրագէտ

Գրիգոր Սահակօղլու – արուեստագէտ

Եաշար Սարաճօղլու – լուսանկարիչ

Լորա Սարը – խմբագիր

Անի Սեթեան – խեցեգործ

Թալին Սուճիեան – պատմաբան

Ռաֆֆի Սիւզմէ – բժիշկ

Նուրհան Տաւութեան – դասախօս

Սեւան Տէյիրմենճեան – բանասէր

Գրիգոր Տինչքայըքճը – դերասան

Սօսի Տոլանօղլու – թարգմանչուհի

Սարգիս Փաչաճը – երգիծանկարիչ

Առէն Փերտեճի – բեմադրիչ

Արամիս Քալայ – լուսանկարիչ

Արամ Քերովբեան – երաժշտագէտ

Յովհաննէս Քըլըչտաղը – ընկերաբան

Արման Քէօսէ – լուսանկարիչ

Մինաս Օֆլազ – թատերական գործիչ

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top