«ԱԶԱՏ ՕՐ»Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ՀՄԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ ԲԱԳՐԱՏ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ՀԵՏ

0623pakradyesssayan

0623pakradyesssayan

«…Կազմակերպութիւնը Ոչ Միայն Կրցաւ Պահպանել Իր Ուժը, Այլ Կրցաւ Նոր Յաջողութիւններ Արձանագրել»

 

ՀՄԸՄի 71րդ Շրջանային ներկայացուցչական ժողովին առիթով Աթէնք ժամանած ՀՄԸՄի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Բագրատ Եսայեան «Ազատ Օր»ի հետ ունեցաւ հարցազրոյց մը, զոր կը հրատարակենք ստորեւ.

 

«ԱԶԱՏ ՕՐ».- ՀՄԸՄի հիմնադրութեան 100ամեակին առիթով ինչպիսի՞ մտածումներու վրայ կը կեդրոնանան ձեր խորհրդածութիւնները՝ քննելով, թէ ի՛նչ փոխուած է ՀՄԸՄի մէկ դարեայ կեանքէն ու փորձառութենէն ետք:

ԲԱԳՐԱՏ ԵՍԱՅԵԱՆ.- ՀՄԸՄի առաջին հարիւրամեակը սկսաւ բաւական ողբերգական իրադարձութիւններու ժամանակաշրջանի մը մէջ: Ցեղասպանութենէն ընդամէնը երեք տարի ետք կազմակերպութիւնը հիմնադրուեցաւ Պոլսոյ մէջ եւ, Հայաստանի մէջ շատ կարճ ժամանակ աշխատելէ ետք, հիմնական իր գործունէութիւնը ծաւալեց հայապահպանման ուղղութեամբ: Սփիւռքի մէջ այժմ մեր առջեւ այլ թիրախներ եւ այլ նպատակներ պէտք է դնենք: Հիմնական նպատակը եղած է հայապահպանումը, հայ երեխաներուն ազգային դաստիարակութիւն տալը, ազգային հարցերու շուրջ համախմբումը, ազգային իտէալներու փոխանցումը, հայրենիքի կարօտը եւ հայրենիքի զգացողութիւնը անոնց հոգիներուն մէջ վառ պահելը: 1989 թուականէն ՀՄԸՄը ունեցանք նաեւ Հայաստանի մէջ եւ երազային հայրենիքը, երազային Հայաստանը դարձաւ իրականութիւն: Այս ելակէտով է, որ պէտք է շարունակենք հարիւրամեակի յաջորդ շրջանի գործունէութիւնը: Այլեւս պէտք չէ մեր հիմնական հարցը համարենք սոսկ հայապահպանումը, որովհետեւ անիկա «պաշտպանողական» գործունէութիւն է: Պէտք է փորձենք մեզ պաշտպանել այսօրուան աշխարհի մարտահրաւէրներէն, սակայն կը կարծեմ, որ նոր հարիւրամեակը, թէ՛ հայութեան եւ թէ մանաւա՛նդ ՀՄԸՄի համար պէտք է ըլլայ նուաճումներու տարի: Պէտք է հայու պայքարի ոգին առաւել վառ դարձնել մեր երիտասարդներուն մէջ: Պէտք է անոր հասնիլ՝ հայրենիքի եւ Սփիւռքի կազմակերպական միաւորներու փոխադարձ հզօրացումով, որովհետեւ Սփիւռքի մէջ մեր կազմակերպական միաւորները, միայն Սփիւռքի մէջ աշխատելով, երբեմն կը զգան առանձնացած, երբեմն կը զգան իրենց համայնքներուն մէջ միայնակ գործող: Ուրեմն՝ Հայաստանի եւ Սփիւռքի այս երկու մեծ հասկացողութիւններուն մէջ՝ ՀՄԸՄ պէտք է յստակացնէ եւ առաւել զարգացնէ իր նպատակային գործունէութիւնը մէկը միւսի հզօրացման ծառայեցնելով:

Որովհետեւ Սփիւռքը երազային հայրենիքով միայն չի կրնար ապրիլ, երբ գոյութիւն ունի իրական հայրենիք: Իսկ Հայաստան՝ այն Հայաստանը, զոր մենք ունինք, թերեւս մեր երազած Հայաստանը չէ, բայց այդ իրական հողն է, այն իրական պետական միաւորն է, որ հետագային պիտի ըլլայ մեր միացեալ Հայաստանի հիմքը: Կազմակերպութեան այս երկու հատուածները իրար հզօրացնելով պէտք է մօտեցնեն այն օրը, երբ մենք պիտի ունենանք ազատ, անկախ եւ միացեալ Հայաստան:

 

«ԱԶԱՏ ՕՐ».- Տօնական կամ գիտաշխատանոցային ինչպիսի՞ ծրագիրներ կան կ 100ամեակին առիթով:

ԲԱԳՐԱՏ ԵՍԱՅԵԱՆ.- 100ամեակի միջոցառումներուն վերաբերեալ նախ ըսեմ, որ 2018ը ՀՄԸՄի համար ամբողջութեամբ հռչակուած է 100ամեակի տարի, սակայն հարիւրամեակը խտացուած է 19 Յուլիսէն մինչեւ 29 Յուլիս երկարող համաՀՄԸՄական 11րդ ընդհանուր մէկ շաբթուան ժամանակաշրջանի բանակումով, որ տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի մէջ: Միջոցառումները կ՛ընդգրկեն թէ՛ հանդիսաւոր ձեռնարկներ՝ սկսած հանդիսաւոր նիստէն, որ տեղի պիտի ունենայ օփերայի եւ պալէյի պետական ակադեմական շէնքին մէջ, ներկայութեամբ եւ պատուոյ նախագահութեամբ՝ երկրի նախագահին, ներկայութեամբ՝ երկրի վարչապետին, հովանաւորութեամբ՝ զոյգ կաթողիկոսներուն: Բոլոր ՀՄԸՄականները կրնան ներկայ ըլլալ այդ հանդիսաւոր նիստին: Այդ շաբթուան ընթացքին  տեղի պիտի ունենայ նաեւ ՀՄԸՄի հարիւրամեակին նուիրուած գիտաժողով: Հայաստանի մէջ ՀՄԸՄի հիմնադիրներէն Վահան Չերազի արձանի բացումը Գիւմրիի մէջ տեղի պիտի ունենայ 23 Յուլիսին: Բանակումի հանդիսաւոր բացման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Երեւանի մէջ, որ պիտի ուղեկցուի սկաուտական շքերթով, բանակումի 1200 մասնակիցներուն եւ Հայաստանէն մօտաւորապէս 1000 սկաուտներու մասնակցութեամբ: Շատ տպաւորիչ եւ հետաքրքրական միջոցառում մը պիտի ըլլայ: Բացման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Հանրապետութեան հրապարակին վրայ: Նաեւ, տեղի պիտի ունենան վեթերան խմբապետներու այցելութիւն, ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿի բանակավայր 1 օրով ներկայութիւն ՀՄԸՄի 11րդ բանակումի աշխատանքներուն:

Այնպէս որ, 19էն-29 Յուլիս, բոլոր ՀՄԸՄականները եւ ընդհանրապէս բոլոր հայերը կը հրաւիրեմ Հայաստան, ականատես ըլլալու մեր մեծ կազմակերպութեան 100ամեակի միջոցառումներուն:

 

«ԱԶԱՏ ՕՐ».- Եւրոպայի հայ երիտասարդութեան դիմագրաւած տարբեր հարցերուն մէջ (հայեցի դաստիարակութիւն, անձնական առաջնահերթութիւններ, հայերէնի նահանջ, եւ այլն) ինչպիսի՞ դեր վերապահուած է ՀՄԸՄին:

ԲԱԳՐԱՏ ԵՍԱՅԵԱՆ.- Աշխարհի համաշխարհայնացման այս տարիներուն, թէ՛ պետութիւններու եւ թէ ազգութիւններու միջեւ տարբերութիւններու աստիճանական վերացման շրջանին մէջ, իսկապէս հայութեան համար կը ստեղծուին լրացուցիչ մարտահրաւէրներ, զորս մենք պէտք է դիմագրաւենք:

Կարծեմ, որ այս դժուարութիւնները եւ մարտահրաւէրները նաեւ լրացուցիչ հնարաւորութիւններ կը ստեղծեն մեզի համար: Աշխարհը փոքրացաւ: Մինչեւ այսօր, որեւէ երկրի մէջ գործունէութիւն տանելու համար, պէտք էր բաւական ժամանակ կորսնցնէիր այդ երկիրը հասնելու, անձնապէս ներկայ ըլլալու, հարցերուն ծանօթանալու եւ ախտորոշումներ կատարելու ու գործունէութեան մարտավարութիւնը մշակելու համար: Այժմ այդ բոլորը շատ աւելի կարճ ժամանակի մէջ կարելի է կատարել, իսկ ինչ կը վերաբերի դժուարութիւններու յաղթահարման՝ կը կարծեմ, որ աշխարհի մէջ համաշխարհայնացման այս ընթացքը մեզի համար լրացուցիչ հնարաւորութիւններ կը ստեղծէ ամբողջական համաշխարհային ներուժը օգտագործելու առումով: Որովհետեւ կան շատ քիչ ազգեր, որոնք ունին այս աստիճան տարածում աշխարհի վրայ եւ տարբեր մշակոյթներու, տարբեր աշխարհայեացքներու, տարբեր պետական միաւորներու, տարբեր աւանդոյթներու մէջ իրենց գոյութիւնը հաստատած այդ երկիրներէն ներս:

Այդ հսկայական փորձառութիւն է, հսկայական հնարաւորութիւն է եւ մենք այս տարբերութիւնները պէտք է ծառայեցնենք մեր միասնական նպատակի իրականացման: Այս տարբերութիւնները կը հարստացնեն հայ ժողովուրդը: Ասիկա հայ ժողովուրդի կենսունակութեան հիմքը կրնայ դառնալ: Իսկ փոքրացած աշխարհին մէջ իրարու հետ համագործակցութիւնը շատ դիւրին կը կատարուի: Մէկը միւսին կենսական գործունէութիւնը ուսումնասիրելով, անկէ օգտակարը վերցնելով, կարելի է շատ աւելի արդիւնաւէտ ձեւով մշակել այն մարտավարութիւնը, որով ինք կրնայ լուծել մեր ազգին դիմաց եւ մանաւանդ մեր երիտասարդութեան դիմաց գտնուող այսօրուան հարցերը: Ուրեմն այստեղ է, որ մենք պէտք է փորձենք նոր ձեւով գնահատել իրավիճակը: Պէտք է փորձենք կարելի եղածին չափ օգտագործել մեր ամբողջական ներուժը:

 

«ԱԶԱՏ ՕՐ».- ՀՄԸՄի անցած հարիւրամեայ փորձառութիւնը՝ սերունդներու դաստիարակութեան, սերունդներու հայեցի մտածողութեան ձեւաւորման ուղղութեամբ առաւել արդիւնաւէտ ձեւով իրագործելու տարբեր երկիրներու եւ տարբեր համայնքներու կեանքին մէջ ինչպէ՞ս կը գնահատէք, նաեւ Յունաստանի ՀՄԸՄի գործունէութիւնը եւ ո՞ր կէտերուն վրայ կը կարծէք, թէ կեդրոնացումի յաւելեալ ճիգ պէտք է կատարուի:

ԲԱԳՐԱՏ ԵՍԱՅԵԱՆ.- Յունաստանի ՀՄԸՄի վերջին տարիներու գործունէութիւնը ցոյց տուաւ, որ հայկական համայնքը կենսունակ է: Առաջին հերթին ամենակարեւորը ա՛յդ է, որովհետեւ տնտեսական այն ծանր իրավիճակը, որուն մէջ վերջին տարիներուն կը գտնուի Յունաստանի ամբողջ բնակչութիւնը, ինչպէս նաեւ հայ համայնքը, կրնար գոյութեան իսկ սպառնալիք ըլլալ հայկական կազմակերպութիւններուն համար: Բայց անցած տասը տարիներու փորձառութիւնը եւ վարչութիւններու գործունէութիւնը ցոյց տուին, որ նոյնիսկ այս ծանր իրավիճակին մէջ, կազմակերպութիւնը ոչ միայն կրցաւ պահպանել իր ուժը, այլ կրցաւ նոր յաջողութիւններ արձանագրել: Առանձնայատուկ կերպով կը փորձեմ շեշտել ՀՄԸՄի Շրջանային վարչութեան պետական գրանցումը, որ պետութեան կողմէ ճանաչման արժանանալէ ետք, նոր հնարաւորութիւններ կը ստեղծէ մեր կազմակերպութեան համար՝ իբրեւ երկրին մէջ գործող ազգային փոքրամասնութեանց սկաուտական շարժում եւ նաեւ այն յուշագիրը, զոր ՀՄԸՄի Շրջանային վարչութիւնը կնքեց Յունական ազգային սկաուտական կազմակերպութեան հետ: Այս մէկը լրացուցիչ հնարաւորութիւն է մաս կազմելու ոչ միայն յունական սկաուտութեան, այլ նաեւ յունական սկաուտութեան միջոցով ճանչցուած ըլլալու համաշխարհային սկաուտական շարժման կողմէ: Այս մէկը լուրջ հնարաւորութիւն է: Սակայն կը կարծեմ, որ Յունաստանի մեր կազմակերպութիւնը իր առջեւ պէտք է դնէ յաւակնոտ նոր նպատակներ: Իբրեւ հիմնական նպատակ կը կարծեմ, որ պէտք է ըլլայ ընկերային տարբեր շրջանակներու, նոր խումբերու ներգրաւումը ՀՄԸՄի գործունէութեան մէջ: 10,000 հաշուող նախկին յունահայ գաղութը այսօր վերածուած է 40,000-50,000 համայնքի մը, եւ կը կարծեմ, որ այս մէկը լրացուցիչ ուսումնասիրութեանց նիւթ պէտք է դառնայ մեր կազմակերպութեան համար եւ մեր Շրջանային վարչութեան քոյրերը եւ եղբայրները պէտք է կարենան յստակացնել աշխատանքի այն նոր մեթոտը, որով անոնք պիտի կարենան իրենց գործունէութեանց մէջ ներգրաւել տարբեր երկիրներէ, նաեւ Հայաստանէն Յունաստան հաստատուած ընտանիքներու երեխաները: Շատ պարագաներու, մենք ունինք այստեղ տարբեր խումբերու իրարմէ տարբեր ոճ ու մտածողութիւն. սակայն վստահ եմ, որ եթէ մենք ուշադրութիւն դարձնենք ոչ թէ տարբերութիւններուն վրայ, այլ փորձենք գտնել այն ընդհանուր նպատակը, որ կրնայ միաւորել բոլոր այս խումբերը, կը կարծեմ, որ կը կարենանք համապատասխան կրթական առաջարկ ներկայացնել բոլոր այս խումբերուն համար, բոլոր հայ երեխաներուն համար եւ կը կարենանք ունենալ այն ուժը, որ պիտի կազմակերպէ Յունաստանի հայ համայնքի երեխաներու դաստիարակութիւնը, ինչպէս նաեւ համայնքի երիտասարդական ու պատանեկան կեանքը:

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top