«Ասպարէզ»ի 2017ի Նուիրատուութիւններ

Asbarez110-logo (1)

Asbarez110-logo (1)

ՀՅԴ «Դրօ» կոմիտէ                                                                     $20,000

Հէրի եւ Շերըլ Նաճարեան                                                         $16,000

Վարանդ եւ Հուրի Մելքոնեան                                                 $13,500

Նազարէթ Գեւոնեան                                                                  $10,000

Լուսին Պէյքըր                                                                               $10,000

Ազգային Առաջնորդարան                                                       $10,000

Համլէթ եւ Կրեթա Չրախճեան                                                 $10,000

«Ասպարէզ»ի Բարեկամ                                                            $6700

Յակոբ եւ Մինա Շիրվանեան                                                   $5000

Չարլզ եւ Ճիւլիա Ղայլեան                                                        $5000

Մարտիկ եւ Նորա Պուլտուքեան                                             $3500

Մայք Սարեան                                                                              $2500

«Ասպարէզ»ի Բարեկամ                                                            $2250

Տիգրան եւ Մակի Պապիկեան                                                  $1800

Ատուր Աղճայեան եւ Էլիզապէթ Գասպարեան                   $1468

Կարօ եւ Սօսի Էշկիեան                                                              $1250

Յարութ Սողոմոնեան                                                                 $1250

Մակի Սարգունի                                                                           $1125

Անահիտ Խաչիկեան                                                                   $1109

ՀՕՄի Շրջանային Վարչութիւն                                                $1109

Կարպիս ե Մայտա Պէզճեան                                                    $1109

ՀՅԴ «Ահարոնեան» Կոմիտէ                                                   $1000

Տոքթ. Յակոբ Այնթապլեան                                                     $1000

Հայ Դատի Կլենտէյլի Յանձնախումբ                                   $1000

«Ասպարէզ»ի Բարեկամ                                                           $1000

Պերճ Կարապետեան                                                                 $1000

Հայկ Գլըճեան                                                                              $1000

Հայկուշ Քոհլըր                                                                            $1000

ՀՄԸՄի Շրջանային Վարչութիւն                                             $1000

Հուրիկ Ապտուլեան                                                                    $1000

Հալէպի Քարէն Եփփէ Ճեմարանի

Լոս Անճելըսի Ընկերակցութիւն                                               $1000

Թինա Քարոլայն                                                                            $1000

Վահէ եւ Եւա Ղարիեան                                                               $1000

ՀՅԴ «Արշաւիր Շիրակեան» Կոմիտէ                                         $718

Zetlian Bakery, Inc.                                                                          $700

Մանաս եւ Տանըլի Պուճիքեան                                                    $609

Մայքըլ Հացպանեան                                                                       $609

Վահէ եւ Ճորճէթ Գրաճեան                                                            $609

ԱՆահիտ Պաղտատլեան-Օհաննէսեան                                    $500

Arsher, LLC                                                                                         $500

Հայկ Արամ եւ Ալիս Առաքելեան                                                   $500

Հերմինէ Փախանեան                                                                      $500

Հրաչ եւ Քարմէն Լուքասեան                                                         $500

Ժիրայր եւ Սրբուհի Սարգիսեան                                                  $500

Մաքօ Մկրտիչեան                                                                            $500

Միշէլ Շրիքեան                                                                                  $500

Նայիրի եւ Խաթուն Բագրատունի                                               $500

Ourfalian and Ourfalian Attorneys at Law                                    $500

Primex Clinical Lab, Inc.                                                                   $500

Silvia’s Costume                                                                                   $500

Վահէ եւ Ռուզան Գիզիրեան                                                           $500

Վարուժան եւ Սոնիա Ֆունտուքեան                                            $500

Վարդան եւ Քլէր Գրիգորեան                                                          $500

Դոկտ. Օննիկ եւ Քրիսթին Քէշիշեան                                            $500

Րաֆֆի եւ Միրէյ Համբարեան                                                        $468

Վահան Սաւուլեան                                                                           $450

Հրայր եւ Սոնա Աւետեան                                                                $410

Craters and Freighters of W. Los Angeles                                     $409

Karoun Dairies, Inc.                                                                          $400

Եփրեմ եւ Վարսենիկ Պաղպուտարեան                                     $400

Տոքթ. Մհեր Պապեան                                                                     $400

ՀՅԴ «Ռոստոմ» Կոմիտէ                                                                 $359

Հրայր եւ Աստղիկ Թէճիրեան                                                        $359

Խաչիկ եւ Անիթա Հաւաթեան                                                      $359

Մուրատ եւ Անի Շահինեան                                                          $359

Վարանդ եւ Քրիսթին Յովնանեան                                            $359

Գասպար Ճիւելէկեան                                                                   $343

Դոկտ. Վիգէն եւ Ազիթա Եագուպեան                                      $327

Տոքթ. Վահէ Թաշճեան                                                                  $309

Աւետիք եւ Անգինէ Իզմիրլեան                                                 $300

Տոքթ. Խաչիկ եւ Ինա Ռշտունի                                                  $300

Համազգայինի Շրջանային Վարչութիւն                                $300

Հրաչ եւ Սեդա Սիմոնեան                                                           $300

Իսահակ Գազանճեան                                                                 $300

Րաֆֆի ու Շուշիկ Աւագեան                                                      $300

Սարա Չիչեան                                                                                $300

Սարգիս Աշճեան                                                                            $300

Սարգիս Քարկոտորեան                                                             $300

Վահան Կարպուշեան                                                                 $300

Արթօ Քէօլէյեան                                                                            $259

Ալէք Պաղտասարեան                                                                 $250

«Ասպարէզ»ի Բարեկամ                                                            $250

Դոկտ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեան                                              $250

Estate Jewelers                                                                              $250

Fantom, Inc.                                                                                    $250

Garibian and Associates                                                               $250

Կարօ Իսբէնճեան                                                                         $250

Gold Depot, Inc.                                                                             $250

Յակոբ Չագրեան                                                                          $250

Հէրի եւ Ալվարդ Բարսեղեան                                                    $250

Հիլտա Սանթիկեան                                                                    $250

Ճէք Յովհաննիսեան                                                                    $250

Ճան եւ Էլիզապէթ Թիթիզեան                                                  $250

Kitsinian Law                                                                                  $250

Մայք Քէլէշեան                                                                             $250

Միրօ ու Սիւզի Խանզատեան                                                  $250

Նազարէթ եւ Վերքին Ճանսըզեան                                         $250

Ռազմիկ Հարուն                                                                           $250

Saderma, Inc.                                                                                  $250

St. Vincent Jewelry Center                                                          $250

Tri Tech Restoration

& Construction Co., Inc.                                                               $250

Վաչէ եւ Սիլվա Էլմաճեան                                                          $250

Գարեգին եւ Մարալ Թուլումեան                                              $219

Տոքթ. Շաւարշ Քրիսեան                                                             $218

Վահէ եւ Նորա Եագուպեան                                                      $218

Մատլէն Մարտիրոսեան                                                            $209

«Մուսա Լեր»

Հայրենակցական Միութիւն                                                     $209

 

$200

 

Արամ եւ Մարի Սարհատեան

Ararat Foundation

Արմէն Կարօ Հաթայեան

Արփիկ Անանեան

ՀՕՄի Լոս Անճելըսի «Մայր» մասնաճիւղ

Արսէն եւ Սիրուն Տարագճեան

Best Buy Tire Centers

Diamond Straw, Inc.

Տոքթ. Սեդա Փանոսեան

Էլիզ Եագուպեան

Friends of Armenia

Յարութ Տօնոյեան

Հրաչ եւ Ծաղիկ Գատեան

Լեւոն եւ Թագուհի Փալեան

Մարտիկ եւ Լիզա Կապուտեան

Նազարէթ Տաքէսեան

Ռազմիկ Շիրինեան

Սարգիս եւ Լուսին Աղազարեան

Տոքթ. Սարգիս Քահքէճեան

Sinanian Development, Inc.

Svenska Auto Service

Վահէ եւ Այտա Հայրիկեան

Վահան Խաչատուրեան

Վարուժան Տէյիրմէնճեան

Vrej Pastry

 

$150

 

ՀՅԴ «Գէորգ Չաւուշ» Կոմիտէ

Անգինէ Շէմսեան

Արամ եւ Ճենիկ Անանեան

Armenian Bone Marrow Donor Registry

Տոքթ. Արմինէ Կարապետեան

Beverly Laurel Automotive

Յարութիւն եւ Մարի Քանթար

Տոքթ. Յովհաննէս Մելիտոնեան

Ժանէթ Միրզայեան

Գէորգ եւ Սաթօ Գարաճըրճեան

Զարեհ Դաւիթ Մաքասճեան

Անի Կարիքեան

Ճորճ Թիթիզեան

KJT Lawgroup, LLP

Լուիզա Կիւրճեան

Սեզա Իսքէնեան

Վրէժ Գէորգեան

Անի Կարապետեան

Նազարէթ Քիւրտօղլեան

Նշան Ջաղացպանեան

Սէմ Սայապալեան

 

$109

 

Աբրահամ եւ Սօսի Փոլատեան

Աբօ եւ Անի Պողիկեան

Աբրահամ Գարապաճագեան

«Ապրիլ» գրախանութ

ՀՅԴ «Գարեգին Նժդեհ» Կոմիտէ

ՀՅԴ «Քրիստափոր» Կոմիտէ

ՀՅԴ «Բաբգէն Սիւնի» Կոմիտէ

ՀՅԴ «Սերոբ Աղբիւր» Կոմիտէ

ՀՅԴ «Զաւարեան» Կոմիտէ

Այտա Պապայեան-Ալ Ռայէս

Այտա Եղիազարեան

Ալֆրէդ եւ Ռիմա Պօղոսեան

Ալիս Նաւասարգեան

Ալիս Թաթեան

Անահիտ Աթմաճեան

Անահիտ Պողիկեան

Անն Շիրինեան

Անդրանիկ եւ Սօսի Գասպարեան

Անուշ Կարապետեան

Աբրահամ Չորպաճեան

Արա եւ Արփի Խանճեան

Արա եւ Մարի Փափազեան

Արա Խաչիկեան

Արա Ուրլեան

Առաքել Եափուճեան

Արաքս Սարեան

Արաքսի-Անահիտ Աճունեան

Արտեմիս Չորպաճեան

Քրեսենթա Հովիտի Հայց. Առաք. եկեղեցի

Արփի Կարպուշեան

ՀՕՄի «Անահիտ» մասնաճիւղ

ՀՕՄի «Արարատ» մասնաճիւղ

ՀՕՄի «Արազ» մասնաճիւղ

ՀՕՄի «Կարս» մասնաճիւղ

ՀՕՄի Ֆրեզնոյի «Մայր» մասնաճիւղ

ՀՕՄի «Սիփան» մասնաճիւղ

ՀՕՄի «Սոֆիա» մասնաճիւղ

Աւօ Պապուճեան

Աւօ Քէշիշեան

Ազնիւ Սապունճեան

Պետրոս Աբէլեան

Պերճ Գաբրիէլեան

Պօղոս Հանտեան

Business Computing

Տոքթ. Քարմէն Օհանեան

Classic Designs Jewelry

Daglian Law Group, APLC

Տոքթ. Սահակ Պաղտասարեան

Տոքթ. Արմէն-Արա Չալեան

Տոքթ. Հայկ եւ Սիլվիա Մինասեան

Տոքթ. Րաֆֆի Չալեան

Տոքթ. Քրիսթըֆըր եւ Լոռի Չալեան

Էլիզապէթ Չուլճեան

Ֆիմի Եագուպեան

Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցի

Վիգէն Աւ. քհնյ. Վասիեալ

Կարպիս եւ Ծովակ Գարամարտեան

Կարօ եւ Ազնիւ Գասապեան

Կարօ եւ Նեկտար Չիւրիւքեան

Կարօ եւ Սալբի Յակոբեան

Կարօ Միսիրեան

Կարօ Սեդրակեան

Ճորճ եւ Յասմիկ Յովակիմեան

Ճորճ Մարտոյեան

Գրիգոր Գրիգորեան

Գրիշ Դաւթեան

Group Services

Յակոբ եւ Հէլէն Վարդապետեան

Յակոբ եւ Նազելի Խաչերեան

Յակոբ Պաշմաքեան

Հայկույի Սերոբեան

Յարութ եւ Սոնա Արմէնեան

Հէրի եւ Մակի Չորպաճեան

Harry’s Automotive & Collision Center

Ս. Խաչ Մայր Տաճար

Սրբոց Նահատակաց եկեղեցի

Յովիկ եւ Հիլտա Սալիպա

Յովիկ եւ Սեդա Աղայեան

Յովսէփ եւ Սոնիա Գաբրիէլեան

Յովսէփ Տիրացուեան

Հրայր եւ Անի Պալեան

Հրանդ Սիմոնեան

Հրանդ Տոսթումեան

Iraqi Armenian Family Association

Այրին Պուտաքեան

Այրին Յովհաննէսեան

Ժասիկ Ջառահեան

Ժիրայր Պուպինեան

Ժան եւ Մարինա Գոսագեան

Ճան եւ Սիլվա Առաքելեան

Kach Nazar Magazine

Գեղամ Տեկիրմենճեան

Գեղանուշ Պէրպէրեան

Գէորգ եւ Լիզա Սանդիկեան

Գէորգ Չէքիճեան

Խաչիկ եւ Ռոզմերի Ճանոյեան

Խաժակ եւ Շողիկ Տիքիճեան

Խաժակ եւ Հիլտի Սարգիսեան

Գրիգոր եւ Հեղինէ Հարպոյեան

Գրիգոր եւ Գոհար Սուլահեան

Գրիգոր Սէրայտարեան

Գրիգոր  Յովսէփեան

Գրիգոր Շահինեան

Lark Musical Society

Լենա Թիւֆէնքճեան

Լեւոն եւ Այրին Քէշիշեան

Լեւոն Արապեան

Մարտիկ եւ Արփի Քէօշկերեան

Մարտիկ Մատէնճեան

Մարի Աբրահամեան

Մարի Թարթարեան

Massis Kabob

Մհեր եւ Սօսի Շխրտըմեան

Մելինէ Նաճարեեան

Մեսրոպ Աբրահամեան

Միշէլ եւ Լիզա Մինասեան

Միհրան եւ Մանուշակ Ժամագործեան

Մինաս եւ Թալին Հաշօլեան

Տոքթ. Միսակ Ապտուլեան

MM Jewelry

Ներսէս Չորպաճեան

Նշան եւ Ռուբինա Փիրումեան

Տոքթ. Նուպար Ճանոյեան

Նուէր Կապուտեան

Պօղոս Պօղոսեան

Բիւզանդ եւ Անահիտ Մէյմարեան

Բիւզանդ Ալթըպարմաքեան

Raffi Cultural Association

Րաֆֆի Կուրտիքեան

Խորէն Ա. Քհնյ. Հապէշեան

Ռիթա Հինդլեան

Ռոստոմ եւ Հուրիկ Այնթապլեան

Ռուբէն եւ Թամար Ամիրեան

Sadorian & Company, Inc.

Սագօ Պէրպէրեան

Սէմ եւ Անէթ Աբէլեան

Սէմ Էյասեան

Սարգիս եւ Էլիզապէթ Տէրվիշեան

Sidon Travel & Tourism

Ս. Կարապետ Մայր եկեղեցի – Հոլիվուտ

Ս. Աստուածածին եկեղեցի – Կլենտէյլ

Ստեփան եւ Վանա Պոյաճեան

Սթիւըն Տէտէյեան

Superiar Electric Motor Service, Inc.

Թամարա Պարսամեան

V & S Texaco

Տոքթ. Վահագն Արսլանեան

Վահէ եւ Լենա Պօզոյեան

Վահրամ եւ Քնար Քորթոշեան

Վահրամ Իշլեմէճեան

Վանուշ Պաղտասարեան

Վարուշ եւ Հրանուշ Աղաճանեան

Վարուժան եւ Վերա Հէքիմեան

Վարդան Եղիայեան

Վարդգէս Գասապեան

Վազգէն եւ Քլարա Մելքոնեան

Vegas Valley Commercial

Venus Gifts

Վիք Հարպոյեան

Վիգէն եւ Մարալ Գրաճեան

Watt TV Service

Երամիա Տէքըրմենճեան

Զարեհ եւ Անի Չալեան

Զարեհ եւ Յասմիկ Սամուրգաշեան

Զաւէն եւ Հալինա Պէրպէրեան

Զաւէն եւ Սոնիա Աքեան

Զոհրապ Քահուէճեան

Զոհրապ Մահտեսեան

 

$100

 

Աստղիկ Անտոնեան

Կարօ Էսկիճեան

Համազասպ եւ Հուրիկ Ապաճեան

Համբարձում Աղպաշեան

Յարութ եւ Անի Պէպէճեան

Յարութ Գասպարեան

Խաչատուր Շահնազարեան

Մարիանա Սարգսեան

Մայքըլ եւ Լիտիա Մինասեան

Նորիկ Շահպազեան

Յովսէփ եւ Ռիթա Թոքաթ

Փանոս Թիթիզեան

Վերապատուելի Ժոզէֆ Մաթոսեան

Ռուբէն Թերզեան

Սարգիս Սէֆէրեան

Վահէ եւ Արաքս Խանբաբեան

Զարեհ եւ Սեդա Մարգարեան

Նուշիկ Ծատուրեան

եւ Մարինա Ծատուրեան Նափ $75

Ներսէս Ֆստըքճեան $60

 

$50

 

Յակոբ եւ Շաքէ Ճալթորոսեան

Ալէք եւ Էլիզապէթ Բուլաթեան

Անահիտ Ճանոյեան

Արթին Այճօղլու

Չաք եւ Հերան Նիւսըմ

Դանիէլ Ճանոյեան

Տիգրամ Լէհիմճեան

Էմմա Յովհաննէսեան

Էմմա Օշական

Ճորճ եւ Սեդա Աբրահամեան

Յակոբ Էմրիքեան

Յասմիկ Խալաթի

Հենրիկ Անասեան

Յովսէփ Նալպանտեան

Ճան Ամօղլեան

Գրիգոր Գոհայեան

Libaridian Consulting

Լուսիկ Տէրտէրեան

Մարկարիթ Սինանեան

Մարգրիտ Պարսամեան

Մովսէս Պօղոսեան

Նազարէթ Գոհիկեան

Օղիտա Գրիգորեան

OKS’n Assiociates, Inc.

Փօլ Ճամուշեան

Ռամելա Թաթոյեան

Սահակ Պէրպէրեան

Սարգիս Արթըրեան

Սարգիս Պապիկեան

Սարօ եւ Սիլվիա Գըրգոնեան

Վահէ Պահարեան

Վարդան եւ Սոնիկ Առաքելեան

Անտրէ Թորոսեան

Բաբգէն Մարտիրոսեան $40

Սարգիս Սիմոնեան $25

Սուրէն Սերոբեան $25

Դաւիթ Դաւթեան $20

Հելէն Բարնակեան $20

Մարկարիթ Թաշճեան $10

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top