Լոս Անճելըսի Հայ Քոյրերու Վարժարանի Վերամուտը

0000ASA2018Veramoud4

ԼԻՆՏԱ ԳԱՆՏԻԼԵԱՆ

 

Դասական ժամանակացոյցի հետեւողութեամբ, Հինգշաբթի Սեպտեմբեր 6ին, Հայ Քոյրերու վարժարանը իր դռները լայն բացած՝ գրկաբաց ընդունեց իր աշակերտները:

Աշուն է, Սեպտեմբեր ամիս, տարուան ամէնէն կազմակերպուած եւ արդիւնաւէտ ամիսը։ Աշակերտ, ծնողք, ուսուցիչ, ամառնային այլազան ծրագիրներէ յոգնած՝ ուրախութեամբ եւ կարօտագին վերադարձան իրենց դպրոցը:

Հինգշաբթի առաւօտ կանուխ, վարժարանը՝ զարդարուած գունագեղ փուչիկներով, ծաղիկներով եւ դաստիարակչական լօզունգներ կրող պաստառներով, պատրաստ էր ընդունելու իր աշակերտները: Վարժարանը իր լրիւ կազմով ներկայ էր ընդունելու աշակերտները, որոնց ծնողները, լաւատեսութեամբ եւ հետաքրքրութեամբ կ՛առաջնորդէին զիրենք իրենց երկրորդ տան վերածուած այս հայակերտման եւ մարդակերտման հնոցը, սկսելու նոր ուսումնական տարեշրջան մը, ընկալելու նոր գիտելիքներ եւ դիմագրաւելու նոր մարտահրաւէրներ:

Ուսումնական տարեշրջանի բացումը կատարուեցաւ վարժարանի «Դանիէլեան» սրահին մէջ. ներկայ էր Կլենտէյլի Հայ կաթողիկէ աթոռանիստ եկեղեցւոյ ժողովրդապետ Բարսեղ վրդ. Պաղտասարեան, վարժարանիս առաքինազարդ քոյրերը, տնօրէնութիւնը, ծնողներ, դաստիարակներ եւ հին ու նոր աշակերտներ, որոնք մասնակցեցան աղօթքներուն։ Ապա կատարուեցան Հայկական եւ Ամերիկեան դրօշակներու արարողութիւնները, որոնք վերջ գտան հիմներու երգեցողութեամբ:

Տնօրէնուհի քոյր Լուսիան, բացման պատշաճ խօսքով աշակերտները խրախուսեց եռանդով եւ լաւատեսութեամբ սկսելու նոր տարեշարջանը, միշտ ի գործ դնելով իրենց լաւագոյնը՝ հասնելու համար կատարեալին։ Ապա, ան հրաւիրեց վարդապետը, որպէսզի իր բարեբեր օրհնութեամբ եւ յորդորներով սկսի 2018-2019 տարեշրջանը:

Բարսեղ վարդապետ բարի գալուստ մաղթեց աշակերտներուն՝ զանոնք բախտաւոր սերունդ անուանելով, որովհետեւ իրենց ծնողները զիրենք առաջնորդած են դէպի քրիստոնէական դաստիարակութեամբ եւ սկզբունքներով յագեցած, հայկական ոգիով առլցուն մթնոլորտ մը, դաստիարակուելու եւ տարրական գիտելիքներով զինուելու համար։ Ան նաեւ շնորհակալութեան խօսք ուղղեց նախ ծնողներուն, որոնք ճիշդ դատողութեամբ իրենց զաւակները յանձնած են Հայ Քոյրերու վարժարանի խնամքին, ապա նաեւ՝ քոյրերուն եւ ուսուցիչներուն, որոնց յանձնուած է սուրբ պարտաւորութիւն մը, որն է դաստիարակել նոր սերունդները՝ անոնց փոխանցելով ազգային եւ կրօնական աւանդները։ «Պահպանիչ»ով վերջ գտաւ առաւօտեան արարողութիւնը։

Դասարաններ ուղղուելէ առաջ, քոյր Լուսիա բարի գալուստ եւ յաջող երթ մաղթեց նախ նորեկ բոլոր աշակերտներուն՝ զանոնք հրաւիրելով բեմ, ապա առաջին դասարանի աշակերտներուն, որոնք մանկապարտէզի շրջանը աւարտելով՝ փոխադրուեցան նախակրթարան։ Տնօրէնուհին հրաւիրեց ութերորդ դասարանի աշակերտները, որպէսզի առջնորդեն զանոնք իրենց դասարանը։ Ութերորդի աշակերտները մեծ պատասխանատուութեամբ առաջնորդեցին փոքրերը՝ ծանօթանալու նոր ուսուցչուհիներուն եւ նոր դասաւանդութեանց ընթացքին։ Հաճելի է տեսնել երէկուան փոքրերը այսօր իբրեւ առաջնորդներ…

Վերամուտը հեզասահ ընթացաւ, որովհետեւ նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները նախօրօք իրականացուած էին, թէ՛ ուսուցիչներու ուսումնական եւ արհեստագիտական նախապատրաստական անհրաժեշտ քայլերով եւ թէ վարժարանի շինարարական գործերով, որոնք բոլորն ալ կը ծառայէին աշակերտին հանգստաւէտ, շինիչ եւ արդիւնաբեր մթնոլորտ մը ապահովելուն:

Վերամուտի օրուան նախորդող երեկոյեան, նախամանկապարտէզի եւ մանկապարտէզի ծնողները մասնակցեցան ուսուցիչներու հետ աւանդական դարձած հանդիպման եւ իւրաքանչիւր ծնողք ծանօթացաւ իր զաւակի դաստիարակին հետ, առիթ ունենալով մանրամասնօրէն իրազեկ դառնալու տարեկան ծրագիրին, դասաւանդման դրութեան եւ միջոցներուն:

Ծնողները նաեւ առիթ ունեցան շրջագայելու մանկապարտէզի տարբեր բաժանմունքները, որոնք գեղեցկօրէն կահաւորուած եւ զարդարուած էին յարմարագոյն սարքերով, ներկուած մանկական շլացնող գոյներով, Արարատ լերան եւ մեր ոսկեղնիկ տառերու նկարներով, որոնք վստահ փոքրերու միտքերուն մէջ պիտի դրոշմուին յաւիտեան՝ զիրենք թրծելով հայկականութեամբ։ Այս ամբողջութիւնը մանկապարտէզի բակը վերածած էր երեխաները մակնիսացնող դրախտային վայրի մը:

Յիշենք, որ սոյն երեկոյեան խօսք առին տնօրէնուհի քոյր Լուսիան եւ մանկապարտէզի վարիչ ու վարժարանի փոխտնօրէնուհի Սոնա Գազանճեանը:

Սեպտեմբեր 14ի երեկոյեան կայացաւ նախակրթարանի ծնողական հանդիպումը, որուն ընթացքին խօսք առին տնօրէնուհի քոյր Լուսիան, Արմինէ Շէրիկեան եւ նոր նշանակուած մարզիչ Աբրահամ Կարապետեան: Իւրաքանչիւրը իր խօսքին մէջ մատնանշեց գալիք տարեշրջանին համար նախատեսուած նոր ծրագիրները, ապա ներկայացուեցան տնօրէնութեան ակնկալիքները՝ աշակերտներէն եւ ծնողներէն։ Նաեւ, յայտարարուեցան նոր առաջադրանքներ եւ միջոցներ՝ այդ նպատակները եւ մարտահրաւէրները իրականացնելու, ի շահ աշակերտներու եւ վարժարանի վերելքին, միշտ հետամուտ ըլլալով պահելու աշակերտներուն ուսումնական մակարդակը Քալիֆորնիոյ կրթական համակարգին եւ ուսումնական մակարդակին համահունչ:

Երեկոյի երկրորդ բաժինով, ծնողները այցելեցին իրենց զաւակներու դասարանները, ծանօթանալու համար դասատուներուն, դաստիարակներուն, գիրքերուն, ուսումնական ծրագիրին, եւ դասաւանդման մեթոտներուն ու միջոցներուն, ինչպէս նաեւ՝ վարժարանի պահանջքներուն եւ աշակերտներու պատասխանատուութեանց։ Ծնողները զանազան հարցումներ ունէին, իսկ ուսուցիչները համբերութեամբ ու սպառիչ կերպով պատասխանեցին՝ գոհացնելով անոնց հետաքրքրութիւնները:

Դպրոցի շէնքը մինչեւ ուշ ժամեր տակաւին եռուզեռի մէջ էր. ծնողներ իրենց զաւակներու դասարանները կ՛այցելէին եւ ուսուցիչ-ծնողք երկխօսութիւնը կը շարունակուէր՝ միշտ կիզակէտ ունենալով նոր սերունդի առողջ հայեցի եւ քրիստոնէական դաստիարակութիւնը:

Արդարեւ Հայ Քոյրերու վարժարանը Սեպտեմբեր 7ին, 34րդ անգամ ըլլալով հանգամանօրէն բացուած յայտարարեց 2018-2019 ուսումնական տարեշրջանը՝ նոր յոյսերով եւ ակնկալութիւններով, նոր մարտահրաւէրներով եւ յանձնառութեամբ, իրականացնելու եւ նուաճելու համար ուսումնական նորանոր յաջողութիւններ, միշտ կանգուն պահելու համար վարժարանը, որպէսզի անիկա շարունակէ իր առաքելութիւնը՝ դաստիարակել նոր սերունդներ քրիստոնէական եւ հայեցի դաստիարակութեամբ:

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top