Վեր. Վահան Թութիկեանի Հովուական Եւ Հանրային Ծառայութեան 60րդ Տարեդարձին Առիթով Ճաշկերոյթ

Untitled

0000TootikianBanquetAttendees

ԼՈՒԻԶԱ ՃԱՆՊԱԶԵԱՆ

 

Կիրակի, 17 Մարտի երեկոյեան, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ աւետարանական միութեան (ՀԱՀԱՄ), ինչպէս նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) հովանաւորութեամբ յատուկ յոբելենական ճաշկերոյթ մը տեղի ունեցաւ Փասատինայի Հայ Կիլիկիա աւետարանական եկեղեցւոյ «Տէրեան» սրահին մէջ՝ վեր. դոկտ. Վահան Թութիկեանի հովուական եւ հանրային ծառայութեան 60րդ տարեդարձի բարեբաստիկ առիթով:

Ճաշկերոյթին ներկայ էին հոծ թիւով հիւրեր, ինչպէս՝ գործակից հովիւներ, բարեկամներ եւ ընտանեկան պարագաներ:

Ճաշկերոյթի յանձնախումբի ատենապետ եւ հիւրընկալ եկեղեցւոյ աւագ հովիւ վեր. Սերոբ Մկրտիչեան բարի գալուստի իր խօսքին մէջ վեր առաւ վեր. Թութիկեանի կենսագրականը, անոր ծառայութեան կարեւորութիւնը եւ «Փառաբանութիւն» երգով ու աղօթքով բացուած յայտարարեց գոհաբանական ճաշկերոյթը:

Untitled

Վեր. Վահան Թութիկեան

Յայտագիրին ընթացքին իրենց շնորհաւորական խօսքերով եւ վեր. Թութիկեանի հետ իրենց ունեցած կեանքի յուշերով խօսք առին վեր. Վաչէ Էքմէքճեան (ՀԱՀԱՄի նախագահ, տոքթ. Նազարէթ Տարագճեան (ԱՀԱԸի վարչութեան նախագահ), վեր. Ռան Թովմասեան (երկար տարիներու գործակից), դոկտ. Գնել Դուրեան (վեր. Թութիկեանի երկրորդական վարժարանի օրերու ընկեր), Ճոյս Փիլիպոսեան Սթայն («Սթիվըն Փիլիպոսեան» հիմնարկի ատենապետ), տոքթ. Մայքըլ Ոսկեան (վեր. Թութիկեանի փեսան եւ ԱՀԱԸի փոխնախագահ), Ճորճ Բամպակեան (վեր. Թութիկեանի աներձագը), Սարգիս քհնյ. Պետոյեան (յանուն Յովնան արք. Տէրտէրեանի), Գարեգին քհնյ. Պետուրեան (յանուն Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանի), Օշին Քէշիշեան («Քալիֆորնիա Օպզըրվըր» թերթի խմբագիր) եւ Եսթեր Չէլէպեան Թոկնոզի (Լոս Անճելըսի Քեսապի Ուսումնասիրաց միութեան վարչութեան ատենապետ):

Գեղարուեստական բաժինին մէջ, երգչուհի Արփի Այնթապլեան հրամցուց քանի մը հոգեւոր եւ հայրենաշունչ երգեր, դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Սիւզի Պաղտոյեանի, մինչ Սոնա Խանճեան ասմունքեց Դանիէլ Վարուժանի «Ցան» բանաստեղծութիւնը:

Յայտագիրի վերջին մասով խօսք առին վեր. Սերոբ Մկրտիչեան (փոխան ՀԱՀԱԵՄի հովուապետ՝ վեր. Պերճ Ճամպազեանի, որ կամքէ անկախ պատճառներով երկրէն կը բացակայէր) եւ Զաւէն Խանճեան (ԱՀԱԸի գործադիր տնօրէն):

Վեր. Մկրտիչեան իր խօսքը սկսաւ Աստուածաշնչական մէջբերումով, թէ «մշակը իր վարձքին արժանի է», ապա վեր առաւ վեր. Թութիկեանի տարիներու  նուիրական վաստակը եւ անոր 42 գիրքերու հրատարակութիւնները։ Յիշելով Թէքէեանի «Հաշուեյարդար»ը՝ ան ըսաւ. «Վեր. Թութիկեան 60 տարիներու ընթացքին հաւատարմաբար տուաւ այն, ինչը ստացած էր: Անշահախնդրօրէն տուաւ եւ ցանեց քրիստոսակեդրոն հաւատք եւ ազգային պատկանելիութեան գիտակցութիւն: Անվարան կարելի է նկատել զինք այսօրուան Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ «քալող հանրագիտարանը»: Ան ինչ որ տուաւ մարդ արարածին, ա՛յն մնաց, որուն համար այսօր Աստուծոյ փառք կու տանք վեր. Թութիկեանի նուիրական ծառայութեան համար՝ յատկապէս Համաշխարհային Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ դաշտին մէջ»:

Խանճեան իր ելոյթով անդրադարձաւ վեր. Թութիկեանի անձին, կեանքին եւ հոգեմտաւոր վաստակին՝ շեշտելով. «Վեր. Թութիկեան իր կեանքով, կենցաղով եւ արդիւնաբերութեամբ կատարելապէս կը մարմնացնէ հետեւեալ երեք ձիրքերը՝ կամք, աշխատանք եւ կորով: Անոր կամքը կը հպատակի իր ամրակուռ համոզումներուն, որոնք հիմնուած են նախ Աստուծոյ խօսքին, ապա անկէ բխած՝ մարդկութեան հանդէպ իր տածած սիրոյն: Վեր. Թութիկեանի աշխատանքային կարգապահութիւնը եզակի է եւ ներգործիչ: Եւ վերջապէս կամքն ու աշխատանքը տրամադրութիւններ են, որոնք անկասկած կարօտ են շարժակի ուժի եւ քաջութեան: Եւ ահա՛ հոս է, որ անհրաժեշտ է մտային եւ ֆիզիքական կորովի ուժը, կարողականութիւնը ու կատարելագործելու քաջութիւնը, զոր կ՛արժեւորէ կամքի վրայ հաստատուած արդիւնաբերելու աշխատանքը»:

Յայտագիրի աւարտին, վեր. Թութիկեան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց ՀԱՀԱԵՄին, ԱՀԱԸին եւ ճաշկերոյթի յանձնախումբին՝ ձեռնարկը իրականացնելու իրենց ժրաջան աշխատանքին համար:

Ան շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ ներկաներուն, ապա իր երախտագիտութիւնը բարձրացուց առ Աստուած, Տիրոջ այգիին մէջ 60 տարիներու իր ծառայութեան մեծ շնորհքին համար: «Ինչ որ եմ եւ ինչ որ ունիմ Իրեն կը պարտիմ եւ փառք կու տամ Իր սուրբ Անուան եւ Իր շնորհած պարգեւներուն համար», եզրակացուց ան:

Յայտագիրը իր աւարտին հասաւ Տէրունական աղօթքի՝ «Հայր մեր»ի յոտնկայս երգեցողութեամբ, դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Եսթեր Ասիլեանի, ինչպէս նաեւ վեր. Թութիկեանի օրհնութեան աղօթքով՝ ընկերակցութեամբ ներկայ գտնուող բոլոր հովիւներուն:

Վեր. Թութիկեանի հովուական եւ հանրային ծառայութեան առիթով, նուիրատութիւններ եղան եւ կը շարունակուին ըլլալ ՀԱՀԱՄի մօտ իր անունով հաստատուած անձեռնմխելի հիմնադրամի մը:

00000000RevTootikianCelebrantsParticipants

Վեր. դոկտ. Վահան Թութիկեան ծնած է Սուրիա, Քեսապի Էքիզօլուք գիւղը եւ նախնական ուսումը ստացած է Քեսապի Հայ աւետարանական Նահատակաց վարժարանին մէջ: Ան ուսումը շարունակած է Հալէպ, Պէյրութ, եւ հասած մինչեւ Միացեալ Նահանգներ, ուր տիրացած է դոկտորի տիտղոսին՝ աստուածաբանութեան մէջ: Ան իր հովուական ծառայութիւնը մատուցած է Դամասկոսի (Սուրիա), Գահիրէի (Եգիպտոս), ինչպէս նաեւ Միացեալ Նահանգներու՝ Ուոթըրթաունի (Մեսեչուսեց) եւ Տիթրոյթի (Միշիկըն) Հայ աւետարանական եկեղեցներուն մէջ: Վեր. Թութիկեան նաեւ ընտրուած է ՀԱՀԱՄի նախագահ չորս տարբեր տարեշրջաններու համար: Ան եղած է դասախօս Միշիկընի «Lawrence Technological» համալսարանին, ինչպէս նաեւ Միշիկընի համալսարանին մէջ: Վեր. Թութիկեան վարած է Հայ աւետարանական Համաշխարհային խորհուրդի նախագահի պաշտօնը, իսկ վերջին 17 տարիներուն կը վարէ Համաշխարհային խորհուրդի գործադիր տնօրէնի պաշտօնը: Ան նաեւ պատուակալ հովիւն է Տիթրոյիթի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ: Հեղինակած է 42 հատորներ:

Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութիւնը հիմնադրուած 1918ին Հայ աւետարանական եկեղեցիներու կողմէ, Մեսեչուսեցի Ուսթըր քաղաքին մէջ, հայ ժողովուրդի ամենադժուար օրերուն, օգնելու համար մեր հայրենակիցներուն, վերականգնելով անոնց կեանքը Ցեղասպանութեան եւ տեղահանութեան յաջորդող օրերուն: Աւետարանչականը դարձած է Համաշխարհային քրիստոնէական կազմակերպութիւն մը, թիկունք կանգնելու Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ գործունէութիւններուն, սատարելու հայրենիքի եւ Սփիւռքի հայութեան հոգեւոր եւ ֆիզիքական վերելքին, ինչպէս նաեւ այլոց, որոնք յատուկ կարիքներ ունին:

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top