Թռիչքի Պատրաստ «Աստղիկ»ներ

0615larkConductor Raffi

0615larkConductor Raffi

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

 

Հայկական թէ որեւէ այլ ուսումնարան կրթական տարեշրջան մը աւարտին կը հասցնէ հանդէսով մը, ուր բեմ կը բարձրանան շրջանաւարտ աշակերտներ, վկայական կը ստանան ու երբեմն ալ իրենց ձիրքերը կը հրամցնեն ծնողներու եւ հանդիսականներու։

«Լարք» երաժշտական ուսումնարանը իր 2018-19 տարեշրջանը աւարտին հասցուց իւրայատուկ ձեւով. շրջանաւարտներուն յատուկ հանդէսի մը կողքին, ան երաժշտասէր հանրութեան ներկայացաւ շարք մը հանդէսներով, որոնցմէ առաջինը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 8 Յունիսի երեկոյեան, վարժարանին «Թրփանճեան» սրահին մէջ, հանրութեան ներկայացնելով կրտսեր ու երէց պատանիներէ եւ երիտասարդութեան սեմը թեւակոխողներէ կազմուած հոյլ մը. ծանօթ է որ հոյլ բառին անմիջապէս կը զուգորդրուի աստղը։

Հոյլը կը բաղկանար ընդամէնը 9 «աստղիկ»ներէ՝ Տանիէլ Էյթըն, Անտրէ Կիրակոսեան, Լիլիթ Առաքէլեան, Աշոտ Տէր Մարտիրոսեան, Արթիւր Քէշիշեան, Նայիրի Արթունեան, Քենի Չուա, Սոֆիա Հայդուկ եւ Ռիչըրտ Միրզոյեան։ Կ՛արժէ միտք պահել այս անունները, յուսալով, որ անոնք պիտի յարատեւեն երաժշտական կալուածին մէջ եւ պիտի դառնան իսկապէս փայլուն աստղեր…

Երաժշտանոցը իր այս յայտագիրը կոչած էր «Լարքի աստղերու համերգ»։ Ներկաները վկայեցին, որ նման որակում պարագայական կամ յաւուր պատշաճի չէր, որովհետեւ իւրաքանչիւր մասնակից իր մատուցումին ճամբով հաստատեց այս որակումը։ Նշենք, որ մասնակիցներուն տարիքը կը տարուբերէր 12էն 20ի միջեւ, եւ ինչ որ հասարակած էր բոլորին՝ երաժշտական մատուցումի մէջ որոշ հմտութեան ու հասունութեան վկայութիւնն էր, մանաւանդ, որ մենակատարները նուագեցին համաշխարհային երաշժտութեան տիտաններու գործերէն, ընկերակցութեամբ «Լարք»ի «Ծիածան» նուագախումբին, խմբավարութեամբ երիտասարդ երաժշտագէտ Րաֆֆի Միքայէլեանի։

0615larklittlestars

Ափսոս, որ հանդէսը տեղի կ՛ունենար համեմատաբար փոքր սրահի մը մէջ, որուն գրեթէ կէսը գրաւած էր արհեստավարժ 37 երաժիշտներէ բաղկացած նուագախումբը…։ Մեր երաժշտասէր հանրութիւնը պէտք է նման ձեռնարկներ վայելէ աւելի մեծ սրահներու մէջ, եւ զանոնք լեցնէ՝ ցոյց տալով, որ մեր պատանի ու երիտասարդ աստղերը արժանի են իրենց տաղանդին համապատասխան քաջալերանքի եւ ծափողջոյններու։

Երաժշտական մատուցումին գեղարուեստական երեսին վրայ երկար չենք ուզեր կանգ առնել, զայն ձգելով մասնագէտներու, սակայն կ՛ուզենք վեր առնել քանի մը իրողութիւն եւ երեւոյթ։

Յայտագիրը բացուեցաւ նուագախումբին կողմէ երաժշտական մատուցումով մը. խմբավարն ու արհեստավարժ երաժիշտները ներկայացուցին Պեթհովէնէն հատուած մը, աւետելով երաժշտական որակ մը։ Սա բնական էր, որովհետեւ նուագողները տարեցներ էին, իսկ երիտասարդ խմբավարը տպաւորեց իր կատարումով։ Բնական հարցում մը կը մնար հանդիսականներուն միտքին մէջ. նուագախումբի երիտասարդ ու ալեհեր անդամները ինչպէ՞ս իրենց «խելքը դրած» էին պատանիներու եւ նորելուկ երիտասարդներու հետ, որոնք կրնային սխալիլ կամ քայլ չպահել իրենց հետ, պատճառ դառնալ «գայթակղութեանց»։ Յայտագիրը ցոյց կու տար, որ «աստղ»երուն ներկայացնելիք կտորները վարժողական մակարդակի հատուածներ չէին, այլ՝ Վիվալտիի, Պախի, Մոցարթի, Մենտելսոնի, Սէն Սանի եւ Կերշուինի պէս համբաւաւոր երգահաններէ լիարժէք գործեր։ Սակայն առաջին իսկ մատուցումը եկաւ փաստագրելու, թէ տաղանդը տարիքով չէ սահմանուած, ամէնէն կրտսերէն մինչեւ տարեցը հասած են իրենց վստահուած կտորները ո՛չ միայն անսխալ նուագելու, այլ նաեւ զանոնք «ապրելու» մակարդակին։ Բացատրելու համար այս հաստատումը, արձանագրենք, որ բոլոր կտորներուն մատուցման պահուն, կատարեցինք «փորձ» մը՝ պահ մը մեր աչքերը փակեցինք ու միայն մեր ականջներուն վստահեցանք անոնց ընկալումը. ունեցանք այն տպաւորութիւնը, որ ձայնասփիւռէն կ՛ունկնդրենք մասնագէտ երաժիշտներու կողմէ մատուցումներ…

Նման կատարում՝ բնականաբար պիտի արժանանար ներկաներուն խանդավառ ծափերուն, անկախ անկէ, որ անոնք մեծ մասամաբ ծնողներ ու հարազատներ էին։ Ուշագրաւ էին մանաւանդ «Լարք»ի Վաչէ Պարսումեանին խանդավառ բացագանչութիւնները, որոնք կը բխէին հոգիէն. ան ալ, «աստղ»երուն դասատուներուն պէս, յուզումով եւ խոր գոհունակութիւն արտայայտող ժպիտով կը հետեւէր իւրաքանչիւր նուագի եւ մասնակից էր իր սաներուն յաղթանակին…։ Իսկ հանդիսավարը՝ Թագուհի Արզումանեան, մեծ ճիգ կ՛ընէր՝ ծափերու տարափին մէջէն լսելի դարձնելու իւրաքանչիւր «աստղ»ի դասատուին անունը։

 

***

 

Հանդէսի պահուն թէ աւելի ուշ՝ դէպի տուն ճամբուն վրայ, մեր միտքը թափառեցաւ քանի մը ուղղութեամբ, ինկանք որոշ բաղդատութիւններ-համեմատութիւննր ընելու փորձութեան մէջ։ Նախ մտածեցինք, որ այս հանդէսը կարելի է համեմատել պատկերասփիւռային այն յայտագիրներուն, որոնք կը ներկայացուցին աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ, «ամերիկացիք, անգլիացիք, ռուսերը եւ այլն տաղանդ ունին» խորագիրով, եւ ուր մանուկ ու պատանի տաղանդներ բեմ կը հանուին եւ կը հմայեն ակնդիրները։ Մեր միտքի դեգերումները մեզ տարին նաեւ դասական երաժշտութեան յատուկ ձայնասփիւռի կայանէ մը Կիրակի երեկոները սփռուող նմանօրինակ յայտագիրի մը, որ կը հաղորդուի ամերիկեան տարբեր քաղաքներէ եւ կը ներկայացնէ պատանի ու երիտասարդութեան սեմը թեւակոխող տաղանդաւորներ, որոնք պատրաստ են թռիչք առնելու արուեստի աշխարհին մէջ։ Շուտով անդրադարձանք, սակայն որ մեր մօտեցումին մէջ որոշ խոտորում կայ, պարզապէս որովհետեւ բնական է, որ տաղանդները ամէն տեղ են, իսկ այս հանդէսը մեզի պէտք է յուշէ, որ «խնձորը պէտք է համեմատել խնձորի հետ», ինչպէս կը թելադրէ անգլերէն ասացուացք մը։

Նման համեմատութեան, նա՛եւ գնահատումի համար, մենք պէտք չունէինք թափառելու օտար ածուներու մէջ, այլ անհրաժեշտ էր վերադառնալ նոյնինքն «Լարք»ին ու անոր ծնունդէն առաջ ալ՝ Վաչէ Պարսումեանին տարած աշխատանքի փուլերուն, տեսնելու համար, որ ան ահաւասիկ աւելի քան 40 տարիէ ի վեր որդեգրած է տաղանդներ յայտնաբերելու, քաջալերելու եւ մանաւանդ ազնիւ ու բարձրորակ երաժշտութեամբ իրերայաջորդ սերունդներ վարակելու առաքելութիւնը։ Մեր յիշողութեան պաստառին վրայ ուրուագծուեցաւ, օրինակի համար, Պէյրութի մէջ անոր կազմած «Ծնծղայ» մակապատանեկան երգչախումբը, որ շուրջ 42 տարի առաջ հմայած էր հայ հանդիսատեսը եւ ապացուցած, որ տարեց ու արհեստավարժ երաժիշտ-նուագողներ ինչո՛ւ իրենց վաստակը նժարի մէջ կը դնեն մանուկներու հետ, այսինքն՝ «իրենց խելքը կը դնեն մանուկներու հետ», եւ հանդէսը կ՛աւարտեն բարձրաճակատ։ Այդ երթը շարունակուած է ու կը շարունակուի «Լարք»ով, որ անցեալին ալ նոյնպիսի յաջողութեամբ հանրութեան ներկայացուցած է մանուկ, պատանի ու երիտասարդ աստղեր, յայտնաբերած է տարբեր տաղանդներ ու քաջալերած է զանոնք, հոգացած անոնց աճը, զօրակցած անոնց թռիչքին, իսկ անոր վաստակն ու կտրած ճամբան ցոյց կու տան, որ երթը պիտի շարունակուի նոյն բծախնդրութեամբ ու յանձնառութեամբ, կը կարօտի բոլորիս զօրակցութեան եւ նեցուկին, որովհետեւ այս հաստատութեան պատերը չեն բարձրացած նիւթական շահու հետամտութեամբ, այլ շահած են մեր գաղութի արժէքներէն մէկը ըլլալու կոչումը, հետամուտ ըլլալով նիւթականէն շատ անդին հասնող շահերու, արուեստի ու տաղանդներու ժամադրավայր-դարբնոց ըլլալու արժանիքը նուաճած են։ «Աստղ»երուն հանդէսը միայն նորագոյն վկայութիւնն էր այս իրականութեան։

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

One Comment;

  1. Alice DerKevorkian said:

    Thank you for commanding Larks efforts and encouraging the future stars.
    The youngest performer is Daniel Eitan, 10 years old.

*

Top