Կիզակէտ articles

Katia Kusherian4

Արծիւները Մենակ Են Թռչում

ԿԱՏԻԱ ՔՈՒՇԵՐԵԱՆ

Որեւէ երկրի հզօրութիւն մի շարք բաղադրիչներ ունի, որոնք կապակցուած են, պէտք է գործեն ներդաշնակօրէն, եւ որոնցից որեւէ մէկի խափանումը կարող է արգելակել կամ վնասել միւսների աշխատանքը կամ առնուազն թերի դարձնել երկրի զարգացման ուղղուած ցանկացած ծրագիր եւ գործառոյթ:

0110hagopbalian1

ԴԻՄԱՒՈՐԵԼ 100ԱՄԵԱԿԸ- Ոգեկոչումը Կ՛ունենա՞յ Միասնութեան  Խորքային Եւ Ոգեկան Ներուժ

ՅԱԿԲ ՊԱԼԵԱՆ

Աղմուկ-հրավառութիւնները եւ մարդորսական յարդի բոցերը պէտք չէ մոռցնեն հայրենիքին եւ ազգին ինքնուրոյն բովանդակութիւն եւ դէմք տուող հարցերը, որոնք ֆրանսացին կ՛ընեն ֆրանսացի, արաբը՝ արաբ, յոյնը՝ յոյն, ճափոնցին՝ ճափոնցի, եւ հայը՝ հայ:

Top