Կիզակէտ articles

Hagop Balian

«ՄԱՄՈՒԼ» ԵՒ ՄԵՆՔ. Թերթ Մը Ազգի Մը Խիղճն Է

«ՄԱՄՈՒԼ» ԵՒ ՄԵՆՔ. Թերթ Մը Ազգի Մը Խիղճն Է

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

«Մամուլ» եւ մենք՝ ծերացած մոլորակի բնակիչներ բոլոր միջօրէականներու եւ զուգահեռականներու, կարեւորներ եւ շարքայիններ, ղեկավարներ եւ մի ոմն lamda քաղաքացիներ:…

0622ritavorperian

Նիկոլ Աղբալեանի Դասախօսութիւններու Հաւաքածոն «Հայ Մատենագրութեան Մասին»

ՌԻԹԱ ՈՐԲԵՐԵԱՆ

Այս նիւթերը քաղած եմ Նիկոլ Աղբալեանի «Դասախօսութիւններ Հայ Մատենագրութեան Մասին» Փալանճեան Ճեմարան իր տուած դասախօսութիւնները մէկտեղած գրքոյկի մը մէջէն, հրատարակուած Համազգային Մշակութային Ընկերակցութեան կողմէ, Պէյրութ, 1951ին:

0616seno

«ՀՅԴ Միշտ Հաւատարիմ Գտնուեցաւ Հայ Ժողովուրդին Ծառայելու Եւ Անոր Շահերը Պաշտպանելու Իր Նպատակին Հանդէպ». Քրիստափոր Բագրատունի՝ ՀՅԴ 100ամեակին Առթիւ

Ստորեւ կու տանք «Ասպարէզ»ի նախկին խմբագիր Քրիստափոր Բագրատունիի ելոյթը՝ ՀՅԴի հարիւրամեակին առթիւ Ֆրեզնոյի «Սողոմոն Թեհլիրեան» կոմիտէին կազմակերպած տօնակատարութեան ընթացքին….

Top