Մշակոյթ articles

0903dadourian

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ- Հուր-Բառերուն Ամէնէն Հերոսականը

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ    – Պարոն, վերջացուցի գրութիւնը: – Ապրիս, Կալին: Խորագիրը ի՞նչ է: – «Հրանտ Տինքի Յիշատակի Անտառ»: Առաջին պարբերութեան մէջ գրեցի, թէ ո՛վ էր Հրանտ Տինքը: Յետոյ խօսեցայ Հայաստանի «Ծառատունկ» ծրագիրին մասին: – Անոնք, որոնք հաստատեցին այդ անտառը: – Այո: Իսկ վերջին պարբերութեան մէջ ալ տեղեկութիւններ գրեցի անտառին մասին: – Կարդանք մէկ անգամ, յետոյ

0903dadourian

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ -Տօնածառ (Շար. «Ծառ» յօդուածի)

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Յունիսի աշակերտական ծառատունկը մեծ յաջողութեամբ պսակուեցաւ: 70 նորատունկ շոճիներ սկսան Սարտարապատի յուշապատը կանաչազարդելու, ինչպէս նաեւ հոգեւոր կապեր դառնալու՝ սփիւռքահայ պատանիներու եւ հայրենիքի միջեւ:

0112posters

100 YEARS STRONG. THE ARMENIAN GENOCIDE IN POSTERS 1915-2015

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Քաղաքական գիտութիւններն ու արուեստը իր անձին մէջ մէկտեղող երիտասարդ ուսումնասիրողի մը՝ Տիգրան Ե. Քասունիի լոյս ընծայած այս հատորին խորագիրն իսկ բազմաթիւ թելադրանքներ ունի ընթերցող-ակնդիրին։

Նոր Հրատարակութիւններ

Պատրաստեց՝ ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ     – Ալեփիս Քուլիս (թագմանիչ եւ կազմող), «Հայ Մուսա», Դ. հրատարակութիւն, վերահրատարակիչ՝ «Արմենիքա» եռամսեայ պարբերական, Աթէնք, 2016 (հայ բանաստեղծներու քերթուածներու թարգմանութիւններու 1938ին առաջին անգամ հրատարակուած ժողովածուն՝ նոյնութեամբ, յունարէն): – Էքմէքճեան Վաչէ վեր., «Արմատներու Մրմունջ – Whispers of the Roots», Լոս Անճելըս, 2016: Լոյս տեսած է հայ աւետարանական շարժման 170ամեակին եւ Մեծ

Top