Մշակոյթ articles

1203sareroum

Ամերիկեան Կառավարութիւնը Կը Վերականգնէ Մշակութային Կարեւոր Արժէք Ներկայացնող Որմանկարը

Հայաստանի մօտ Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ռիչըրտ Միլզ եւ Հայաստանի մշակոյթի նախարար Արմէն Ամիրեան 2 Դեկտեմբերին, Գիւմրիի մէջ յայտարարեցին նշանաւոր նկարիչ Յակոբ Յակոբեանի «Սարերում» որմանկարի վերականգնման ու պահպանման աշխատանքներուն աւարտը:

Top