Օրը Օրին articles

OoremnNew

Խնդալուն Վերջը Լա՛ւ Է

Խնդալուն Վերջը Լա՛ւ Է

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Բոլորս ալ թեթեւնալու, մեր առօրեայ մտահոգութիւնները թօթափելու կարիքը ունինք: Վահէ Պէրպէրեանը անգամ մը եւս այդ հնարաւորութիւնը կ՛ընծայէ մեզի՝ իր «Ուրեմն» խորագրեալ մենախօսութեամբ:

Apo-Photo2-300x228 (2)

Տարերային Ահազանգներ

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Այս տարի նախորդ տարիներէն քիչ մը աւելի, եւ ամէն տարի վստահաբար աւելի ու աւելի կը համոզուինք, որ մեր միջավայրը, բնութիւնը արագ կշռոյթով դէպի քայքայում ու կործանում կը սլանայ, իսկ այդ աղիտալի հեռանկարին պատասխանատուն մե՛նք ենք, բոլորս եւ իւրաքանչիւրս:

logo-retina

Հերթական Բացառիկը

«ԱՍՊԱՐԷԶ»

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի տարեկան ճաշկերոյթներէն իւրաքանչիւրը կարելի է բնութագրել իբրեւ բացառի՛կ երեւոյթ: (Ձեռնարկի թղթակցութիւնը կը հրապարակենք յառաջիկային)

1006architectsofdenial

Ճշմարտութեան Յաղթարշաւը

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

«Ուրացման Ճարտարապետները» վաւերագրական ժապաւէնի՝ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու մէջ առաջին ցուցադրութեան ներկայ եղողները վստահաբար պիտի վկայեն, թէ Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացման ճիգերուն մահացու հարուած հասցնող, ճշմարտութիւնը աշխարհին հասկնալի ձեւով, լեզուով ու միջոցով ներկայացնող գործ մըն է պատրաստուածը:

Apo-Photo2-300x228 (2)

Անհրաժեշտ Ներկայութիւն

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Հակառակ վերապահութիւններու, հակառակ յուսախաբութիւններու, յաջորդ հերթական Համահայկական համագումարին հրաւիրուելու պարագային՝ մասնակցիլը ճիշդ կը գտնեմ՝ քանի մը պատճառներով.

Top