April 24 2013 articles

Հայոց Ցեղասպանութիւն. Մարտահրաւէրներ Հարիւրամեակի Նախաշեմին Միջազգային Գիտաժողով

Երեւան, Մարտի 22-23, 2013 ՌՈՒԲԻՆԱ ՓԻՐՈՒՄԵԱՆ Հայոց Ցեղասպանութեան Ուսուցում Տարիքային Բոլոր Մակարդակներում՝ Անտեսուած Դաշտ Արդարութեան Մեր Պայքարում The Armenian Genocide Education in All Grade Levels, A Neglected Field in the Nation’s Struggle for Justice Երեւի նրանք որոնք ծանօթ են Հայոց Ցեղասպանութեան գրականութեան ուսումնասիրութեան ասպարէզում իմ բերած աւանդին եւ ամէն առիթով արտայայտած իմ համոզմանը՝ թէ Հայոց

Անուն Մը Գարշապարներու Տակ, Կամ՝ Վսեմն Ու Նսեմը

ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԻՒՃԵԱՆ Խոհանոցի սեղանին առջեւ նստած կը խօսի ընթրիքէն ետք։ Ճիշդ ետեւը հեռատեսիլէն ֆրանսերէն լուրերը կիսով կը խափանեն իր նախադասութիւնները, բայց չ՛ուզեր գործիքը լռեցնել։ Չի փափաքիր առանձին խօսիլ. հաւանաբար կ՛երկիւղի իր իսկ ձայնէն։ Իննսուն տարեկան, այլ երիտասարդական կորովով մը Մոնմարթրի հարիւր յիսուն աստիճանները ամէն օր բարձրացող մարդ է։ Դիմացը նստած է տասնեակ հազարաւոր մղոն անդիէն

Չմոռնանք Մեր Դատին Ներքին Նախադրեալները

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Մեր Դատին եւ անսակարկելի իրաւունքներուն հետապնդման աշխատանքները չափելու համար, իւրաքանչիւր տարուան Ապրիլ 24ը կը նշէ բնական հանգրուան մը, երբ մենք մեզի հարց կու տանք, թէ նախորդ հանգրուանէն ասդին, արդեօք նկատառելի յառաջդիմութիւն արձանագրա՞ծ ենք մեր Դատին կենսագործման ճամբուն վրայ, արդեօք նահանջներ արձանագրա՞ծ ենք կամ ընկրկումներու մատնուա՞ծ… Նաեւ սովորութիւն դարձած է, եւ ոչ պատահականօրէն կամ

Մեր Արժէքաւոր Արիւնը…

ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ «Արեան այն կաթիլը, որ պահպանել է հայ ժողովուրդը՝ արժէքաւոր արիւն է:  Նրանից կը ծնուի հերոսական ժողովուրդ» Անատոլ Ֆրանս Այս գնահատականը օտար մտածող է տուել մեզ եւ մենք բաւարարուել ենք միայն պատեհ ու անպատեհ առիթով այն մէջբերելով, դրանով հպարտանալով:  Երբեք չենք թափանցել մի ամբողջ պատմութիւն ընդգրկող այս տողերի խորքը, երբեք չենք փորձել իրականացնել

Հարիւրամեակէն Ոչ Շատ Հեռու. Արդեօք Մեր Կառքը Ո՞ւր Հասաւ

ՌԻԹԱ ՈՐԲԵՐԵԱՆ Երբ Երեքշաբթի, 19 Մարտի «Ասպարէզ»ը ստացայ, անմիջապէս բացի եւ սկսայ կարդալու: Սկսայ կարդալու եւ ուրախացայ: Ուրախացայ, որովհետեւ խորագիրները տեսնելով, զիս գոհացնող նիւթեր գտայ այդտեղ: Այո՛: Սկիզբը ուրախացայ: Բայց քիչ մը թերթատելէ ետք՝ յուսախաբ եղայ: Որովհետեւ անդրադարձայ, որ փոխանակ գործս դիւրացնելու, թերթին այս թիւը զիս պիտի շփոթեցնէ: Նպատակս Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի «Բացառիկ»ին համար նիւթեր հաւաքելն

Բացառիկ Վկայութիւններ Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին

ՆԱՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ «Մեր երկրին մէջ կ՛ապրէի ես մեր 9 անդամներէ բաղկացած ընտանիքում: Այժմ կը մնանք ես, եղբայրներս՝ Արշակ եւ Մուրատ, ընդամէնը 3 հոգի: Սպաննուած են հօրեղբայրներս՝ 3 հոգի, մեռած են մայրս, հօրեղբօրս կինը եւ աղջիկը՝ 3 հոգի: 1914թ.ի զօրահաւաքը սկսելուն պէս թուրք կառավարութեան ոստիկանութիւնը մեր գիւղը եւս եկաւ եւ հաւաքեց բոլոր զինուորացուները… մենք տանելով թուրք

Հայ Որբերը 1915ից Մինչեւ 2007թ.

ԱՅՇԷ ՀԻՒՐ «Հայ երեխաներն, ովքեր թուրքերէն չգիտէին, շաբաթներ շարունակ չէին խօսում, որպէսզի չհասկանան, որ հայ են: Եթէ սերժանտներն այդ մասին իմանային, նրանց կամ կը մտրակէին կամ էլ կը ստիպէին ժամերով նայել արեւին»: Արդէն 6 տարի է անցել, ինչ սիրելի Հրանտ Դինքին ճանապարհել ենք անմահութիւն: Ցաւով, մոլեգնութեամբ, կարօտով եւ տագնապով անցած երկար ու ձիգ վեց տարի…

Հայ Ժողովուրդի Ցեղասպանութեան Որբերը, Որբանոցները Եւ… Որբաշխարհը

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Թուրքը 1894-1899 ժամանակաշրջանի բոլոր հայկական գաւառներուն մէջ կազմակերպեց հայկական ջարդեր՝ մասամբ մը խնայելով հայ մանուկները եւ կիները: Սակայն 1915ի ջարդերուն, հայասպան թուրքը յայտարարած էր՝ «Չխնայել մանուկները, նոյնիսկ օրօրոցներու մէջ գտնուող անմեղները», այն համոզումով, որ պէտք էր բնաջնջել հայ ազգը իր ամբողջութեանը մէջ: Հայկական Ցեղասպանութեան ընթացքին հայ մանուկները ենթարկուեցան զանազան տեսակի ողբերգութիւններու եւ

2015ը՝ Անկիւնադա՞րձ

ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ Երբ կը խօսուի Մեծ եղեռնի մօտալուտ հարիւրամեակին մասին, մեծ ակնկալութիւններ կը ցուցաբերուին ոմանց կողմէ: Չըսուիր սակայն, թէ ինչի՞ վրայ կը հիմնուին այդ ակնկալութիւնները: Ոմանք կը դատեն, որ անկիւնադարձի մը առջեւ կը գտնուինք, ու մեր պայքարի յաջողութեան համար նոր կարելիութիւններ կը բացուին մեր առջեւ: Բայց այդ կարելիութիւնները ուրկէ՞ կը ծագին, եւ ի՞նչ են, դարձեալ շատ

Հարիւրամեակի Սեմին

ՀԱՅԿԱԶ ԹՐԹՌԵԱՆ Որքա՜ն շուտ կ՛անցնին տարիները. կարծես երէկ էր Ցեղասպանութեան 95ամեակը. այսօր արդէն 100ամեակը մեր շեմին է, կամ մենք կանգնած ենք 100ամեակի սեմին: 2013ի առաջին 3 ամիսները անցած են արդէն: Որքան արագ է կեանքը՝ մանաւանդ հասուն մարդոց համար, որոնք հազար ու մի խնդիրներ ունին լուծելիք. հազար ու մի ընտանեկան, ազգային, քաղաքական, դատական հանգոյցներ ունին քակելիք:

Top