Յօդուածներ articles

0418estukian

Քաոսը Կը Տիրէ Առօրեային

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Տիեզերքի եւ այդ տիեզերքի մէջ աշխարհի կազմութեան նախորդող շրջանը կ՛ընդունուի իբրեւ քաոսային շրջան։ Քաոս՝ ուր կը տիրապետէ խառնաշփոթութիւն։ Այս հաստատումը ծագեցաւ հազիւ այն ատեն, երբ մարդու միտքը յաջողեցաւ ընկալել ու դասաւորել աշխարհի ընթացքը։

0628beledian

«Արեւմտահայերը Միշտ Իրենց Հողէն Դուրս Գրականութիւն Ստեղծած Են». Գրիգոր Պըլտեան

«Սփիւռքահայ գրականութեան վերջին փուլը 1980-90ականներուն էր, երբ գրողներու առաջին սերունդը անհետացաւ, երկրորդ սերունդը ձեւաւորուեցաւ գլխաւորապէս Միջին Արեւելքի՝ Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ:

0000Garbis Haroyan

Շնչափողածակում – Tracheotomy

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ   Ամիս մը առաջ, հեռաձայնով հետս խօսեցաւ ազնուափայլ ընկերուհի մը՝ շուարած, մտահոգ եւ տխուր տրամադրութեամբ: «Կը ներէք տոքթ. Հարպոյեան, կը խանգարեմ ձեզ, սակայն միայն դուք կրնաք օգտակար դառնալ ինծի: Քոյրս երեք օրէ ի վեր հիւանդանոցը կը գտնուի, անգիտակից է, չի խօսիր, թեւերը չի կրնար շարժել, շնչառութիւնը տկար է, ուղեղային կաթուած ունեցած է

Ձախէն աջ՝ փրոֆ. Փիթըր Սուրեան, Երուսաղէմի Հայոց պատրիարք եւ Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան թեմի առաջնորդ, երջանկայիշատակ Թորգոմ արք. Մանուկեան եւ փրոֆ. Մարզպետ Մարկոսեան։ Ձախ կողմը՝ պատին, երջանկայիշատակ Գարեգին Ա. կաթողիկոս Յովսեփեանց։

ՄԱՀԱԽՕՍԱԿԱՆ- Փիթըր Սքանչելին

ԱՐԶՊԵՏ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ   Երեքշաբթի, Մայիս 5ը սովորական օր մըն էր եւ առանց մասնաւոր պատրաստութեան, ժամը վեցին կը մեկնիմ գործի։ Ամէն ինչ կ՛ընթանար այնպէս, ինչպէս պէտք է ընթանար մինչեւ ժամը 8։45, երբ բջիջային հեռաձայնը հնչեց։ Հակառակ սովորութեանս բջիջայինը միացուցի եւ միւս կողմէն հազիւ հասկնալի ձայնով կրցայ զանազանել քանի մը բառեր, որոնցմէ առաջինը «հայրս…»ն էր, իսկ մնացեալը

Բարի Երթ

  ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ   Նախաձեռնարկ մարմնի երէկուան (Երկուշաբթի, 10 Յուլիս-Խմբ.) անդրանիկ ժողովը կարեւոր նշանակութիւն ունի թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքին տեսակէտէ: Կազմուած է դիւանը ու որդեգրուած՝ ճանապարհային քարտէս մը, գոնէ մօտաւոր կամ տեսանելի ապագային համար: Այս բոլորը արդէն կու գան ապացուցանելու, որ այլեւս անշրջադարձելի հունի մը մէջ է պատրիարքական ընտրութեան գործընթացը: Վերջին ինն տարիներու տագնապալի կացութենէն դուրս

0712varoujkoundakjian1

«Հայ Գիւղ»ի Ծագումը՝ Նուիրուած Վարուժան Գունտաքճեանի Յիշատակին

ՀՈՒՐԻ ԱՊԱՃԵԱՆ

Վարուժան Գունտաքճեանի կուսակցական – լայն իմաստով՝ քաղաքական-քաղաքացիական – գործունէութիւնը յայտնի է շատերուն: Իր ամբողջ գործունէութիւնը ուղղուած էր հայութեան ու Հայ Դատի ծառայութեան, Հայոց հաւաքական երազանքի իրագործման:

Top