Յօդուածներ articles

0113azerilosse

Ադրբեջանի ԶՈՒ Եւ Այլ Ուժային Կառոյցների Յայտնի Կորուստները 2016ին. «Ռազմինֆօ»

Ադրբեջանի ԶՈՒ Եւ Այլ Ուժային Կառոյցների Յայտնի Կորուստները 2016ին. «Ռազմինֆօ»

«Ռազմինֆօ»ն դիտարկում է Ադրբեջանի բանակի եւ միւս զինուած կառոյցների յայտնի դարձած կորուստները 2016ի Յունուարի 1ից Դեկտեմբերի 31ն ընկած ժամանակահատուածում:

0114daron

«Եթէ Մենք Կրցած Ենք Սփիւռքի Դժուար Պայմաններուն Մէջ Չորս Սերունդ Ետք Հայը Հայ Պահել… Այդ Յաջողութիւնը Կը Պարտինք Ազգային Աւանդի Փոխանցումին…»

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՀՅԴ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՏԱՐՕՆ ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

0114kedashen

Դաշնակցականը

ԷԴՈՒԱՐԴ ՊՈՅԱՃԵԱՆ

Հայ է՝ նախեւառաջ, զտուած հայ տղամարդ՝ ամէնօրեայ ինքնասրբագրումի արժանաւորութեամբ. սխալ արարքի մը պարագային, կրնայ ինքզինք դատել, դատապարտել, ինքն իր մասին մահապատիժ արձակել:

arthuryeghyazarian

Հայաստանի Եւ Արցախի Հանրապետութիւնների 25ամեակի Խորհուրդը Դաշնակցութիւնն Իր 126ամեայ Փորձառութեամբ Իմաստաւորում Է, Որպէս Մի Նո՛ր Սկիզբ

ԱՐԹՈԻՐ ԵՂԻԱԶԱՐԵԱՆ

 

Ներկայացնում ենք ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ կազմակերպական լիազօր մարմնի անդամ, պատմաբան Արթուր Եղիազարեանի ելոյթը Կիպրոսի մայրաքաղաք Նիկոսիայում, ՀՅԴ 126ամեակին նուիրուած միջոցառման ընթացքում:

Krikor-Doungian

«Մենք, Նման Անտառի Ծառերուն, Որոնք Փոթորիկներուն Դէմ Կը Դնեն Ո՛չ Թէ Իրենց Ճիւղերը Երկարելով, Այլ՝ Իրենց Արմատները Հողին Մէջ Խորասուզելով, Որոշեցինք Ծառանալ». Գրիգոր Տունկեան

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀՅԴ 126ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ԳՐԻԳՈՐ ՏՈՒՆԿԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ

0114varant

Ազգային Ինքնութիւն Եւ ՀՅ Դաշնակցութիւն*

ՎԱՐԱՆԴ ՓԱՓԱԶԵԱՆ     Այս գրութիւնը կը փորձէ վերլուծել ազգային ինքնութեան բնոյթը, քննարկել ներկայ իրավիճակը եւ ճշդել ազգին վերապրումին եւ Հայաստանի վերականգնման գործընթացին առաջ ցցուող խոչընդոտները: Ան կ՛անդրադառնայ նաեւ  հաղորդակցութեան եւ տեղեկատուութեան արդի միջոցներուն դերին եւ ազդեցութեան: Ապա կը ներկայացուի Հայաստանի եւ արտերկրի մէջ այս ուղղութեամբ ՀՅ Դաշնակցութեան դերը՝ նշելով գործադաշտին բնոյթը եւ գործելաձեւը եւ

Top