Յօդուածներ articles

0828hayrenik

Հնութիւն Չէ… Այլ Սրբութիւն

«Հայու քրտինքով ու արիւնով թրծուած Կիլիկեան հողին ու յատկապէս Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի միւռոնաբոյր հողին վրայ կանգնած՝ մեր դարաւոր կաթողիկոսարանին վերադարձը կը պահանջենք…

ՄԱՀԱԽՕՍԱԿԱՆ- Յիշելով Սարգիս Կիրակոսեանն Ու Իր Գիրը (Կամ՝ Երգի Մը Պատմութիւնը)

ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Շուրջ քառասուն օրեր առաջ, Պէյրութի մէջ կորսնցուցինք հայկական Սփիւռքի բանաստեղծութեան, մամուլի ու կրթական անդաստանին մէջ աւելի քան քառասուն տարիներու վաստակ կերտած Սարգիս Կիրակոսեանը…

99WritersHarout Sassounian

Հայաստանի Բարձր Վարկանիշը Միջազգային Ցուցակի Վրայ. Իրականութի՞ւն, Թէ Տպաւորութիւն

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
Աշխարհի 152 երկիրներու «Մարդու ազատութեան ցուցանիշ»ին մասին վերջին զեկոյցին մէջ զարմանալիօրէն Հայաստանին տրուած է բարձր վարկանիշ:

0825Sis3

Սիսի Պատմական Կաթողիկոսարանը Հոգեմտաւոր Ու Մշակութային Հարստութեան Մայր Օճախ

ԹՈՐԳՈՄ ՎՐԴ. ՏՕՆՈՅԵԱՆ

1045 թուականին, 160 բեղուն եւ առլցուն տարիներու անցեալի եւ հազար ու մէկ եկեղեցիներու տիտղոսով դրոշմուած մշակութային մայրաքաղաք Անին որպէս կեդրոն ունեցող Բագրատունիներու հարստութիւնը վերջնականապէս շիջեցաւ:

Top