Յօդուածներ articles

Church

Նախ Յուդան Կը Խաչակնքէ… 

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ   Յուդայի ապաբախտ վախճանի մասին կը կարդանք Նոր Կտակարանին մէջ: Այդ նիւթին քննարկումը պիտի չկատարենք այստեղ, սուրբ գրոց մեկնաբաններուն թողելով թեր ու դէմ կարծիքներու համադրումը: Յուդան խեղդամահ ըլլալով, բնականաբար չկրցաւ հասնիլ մաս կազմելու անոնց, որոնք իբրեւ Քրիստոսի հետեւորդներ, սկսան իրենց դէմքը խաչակնքելու, Խաչեալին զօրութիւնը ստանալու հաւատքով: Դէմքի վրայ խաչակնքումը, հաւատքով կատարուած այն

Պոչին Վէրքը Դե՛ռ Կը Կոտտա՜յ

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ   Ծանօթ դրուագ մը կայ՝ խայթելով մարդու մը զաւակը սպաննած օձի եւ յետոյ սուր կացինով զայն սպաննել փորձած այդ մարդուն մասին, որ սակայն չի՛ յաջողիր ուղղակի օձին գլխուն իջեցնել տապարի հարուածը, այլ միայն իր ոտքերուն մէջէն սողալով անցնող զեռունին պոչի վերջին մասին կը հասցնէ հարուածը, կտրելով անկէ մասնիկ մը: Նոյն առիթով, գետնաքարշ

Top