Յօդուածներ articles

Sarkis-Mahseredjian2-Copy1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ- Սարդարապատէն Յառնած Հայրենիքը Յենարան Եւ Ուղեցոյց՝ Հայուն Այսօրն Ու Ապագան Կերտելու

ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

100 տարի առաջ, ճիշդ այս օրերուն, երբ աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն հետ հայութիւնն ալ կը թեւակոխէր 1918 տարին, չէր գիտեր, որ քանի մը ամիս ետք, …

marirose

Մօտեցող 2018 Թուականը

ԴՈԿՏ. ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ

Ինձ համար է՞ արդեօք տարին այսքան արագ անցնում, թէ դարն է արագացել, այնքան, որ հազիւ նոր տարին ընդունած, մեր մտածած ծրագրերը դեռ չիրականացրած, հրաժեշտ ենք տալիս նրան ափսոսանքով ու ընդունում նորը՝ մեր կիսաւարտ ծրագրերով:

0218Mihrankurdoghlian

Յոբելեարները Եւ Դաշնակցութիւնը

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ

Յոբելենական հեւքոտ իրադարձութիւններու տարի մը կը թեւակոխենք: Մայիս 28ի անկախութեան հռչակման ու պետականութեան կառուցման 100ամեակ, ՀՄԸՄի հիմնադրութեան 100ամեակ, Համազգայինի 90ամեակ, Ղարաբաղեան շարժումի 30ամեակ եւ ի լրումն ամենայնի ու այս բոլորին վկայ՝ «Ասպարէզ» օրաթերթի 110ամեակ:

0000TORKOM

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ- Եկեղեցին (Խորհրդածութիւն Մը)

ԹՈՐԳՈՄ Ծ. ՎՐԴ. ՏՕՆՈՅԵԱՆ

Հայ ժողովուրդի դարաւոր պատմութեան կերտման մէջ եզակի տեղ ունեցած է Հայ Եկեղեցին: Ան մեր ցեղին համար հաւատքի ու հոգեւոր ապրումներու զարգացման տուն ըլլալուն կողքին,

Hagop Balian

«Ասպարէզ» Կը Շարունակէ 110 Տարի Առաջ Սկսած Իր Երթը

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Աւուր պատշաճի կամ ապսպրուած խօսքէն աւելին կ՛ուզեմ ըսել օտար աշխարհի մէջ… 110 տարիէ ի վեր լոյս տեսնող «Ասպարէզ»ի մասին, այս առիթով նաեւ հայ թերթի երէկուան եւ եթէ քիչ մը նուազ կեղծ արդիականութեան անձնատուր ըլլանք, այսօրուան եւ վաղուան հայ մամուլին մասին:

saroyankalshoyan

Վիլեամ Սարոյեանը Եւ Մուշեղ Գալշոյեանը Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Եւ Դաշնակցութեան Մասին

Վիլեամ Սարոյեանը 1936ին հրատարակել է իր մէկ գիրքը «Inhale and Exhale» (Շնչել եւ Արտաշնչել) անունով: Ինչպէս իր շատ ստեղծագործութիւններում այս գրքում եւս նա շարադրել է հայ կեանքի հետ կապուած մի շարք հաստատումներ՝ որոնց թւում անդրադարձել է նաեւ Դաշնակցութեանն ու Առաջին Հանրապետութեանը: Ստորեւ ներկայացւում է հատուած այդ խօսքից.

Top