Յօդուածներ articles

1227haroutsassounian

ՄԱԿը Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Զգայացունց Հարցարան Մը Յղեց Թուրքիոյ

ՄԱԿը Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Զգայացունց Հարցարան Մը Յղեց Թուրքիոյ

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ

Երեսունչորս տարի առաջ, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան (ՄԱԿ) Խտրականութեան կանխարգիլման եւ փոքրամասնութիւններու պաշտպանութեան ենթայանձնախումբը զեկոյց մը հաստատեց, որով Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցաւ իբրեւ ցեղասպանութեան դէպք: …

1227haroutsassounian

Թուրքիոյ Անդամակցութիւնը ՆԱԹՕի Կրնայ Շուտով Աւարտիլ…

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար Փեթրիք Շենըհեն 6 Յունիս 2019ին կոշտ նամակ յղեց իր գործընկերոջ՝ Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Հուլուսի Աքարին: …

0621hovsepbarazian

Յովսէփ Պարազեան (1949-2019)

Վերջին 50 տարիներու Սփւռքահայ իրականութեան մէջ, ազգային եւ հասարակական կեանքի հոգերով ու մտահոգութիւններով ապրողներուն համար, օրինակելի տիպար մը եղաւ յունահայ գաղութի սիրուած խմբագիր եւ գործիչ հանգուցեալ ընկ. Յովսէփ Պարազեան, որ Հինգշաբթի՝ 13 Յունիս 2019ին, իր աչքերը փակեց, կարճատեւ հիւանդութենէ մը ետք: Ընկ. Յովսէփին համար չկար բնագաւառ մը, ուր ան իր դրոշմը եւ իր զօրաւոր անհատականութեան

0218Mihrankurdoghlian

Դաշնակցական Մամուլը

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ

ՄԱՄՈՒԼԸ՝ ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԷՍ.
Ի՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ «ՄԱՄՈՒԼ»
Բառացի՝ երկաթագործի յատուկ գործիք մըն է, որ կը ծառայէ առարկայ մը ամուր բռնելու, անշարժացնելու նպատակին:

Top