Յօդուածներ articles

ՀԻՆԷՆ ՈՒ ՆՈՐԷՆ

Շարունակելով ընթերցումներս, յանկարծ ՎԷՄ հանդէսի 1933ի Բ., Գ. եւ Դ. թիւերուն մէջ հանդիպեցայ հետաքրքրական գրութեան մը, որ կը ներկայացնէր մեր ֆետայիներէն մէկուն մէկ տարուան կեանքը

Հիմնուած Արաջին Հանրապետութեան Օրերուն

ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ Հիմնադրուել է Հայաստանի Առաջին հանրապետութեան պառլամենտի օրէնքով (N 439,09.09.1919թ.): Կոչուել է Ազգագրական-մարդաբանական թանգարան-գրադարան: Առաջին տնօրէնն էր Երուանդ Լալայեանը: Բացուել է այցելուների համար 1921թ. Օգոստոսի 20ին:     ԵՐՈՒԱՆԴ ԼԱԼԱՅԵԱՆ  Երուանդ Լալայեան (1864-1931) ազգագրագէտ, հնագէտ, բանահաւաք եւ Հայաստանի պատմութեան թանգարանի հիմնադիր տնօրէնն է (1919-1927):  Հիմնադրել է «Ազգագրական հանդէս»ը (1896), Թիֆլիսի Հայոց ազգագրական ընկերութիւնը (1906) եւ

Սիմոն Վրացեան (1882-1969) Հայ Յեղափոխականի, Պետական Ղեկավարի Եւ Ներհուն Մտաւորականի Դաշնակցական Մեծութիւնը

Մայիս 21ին, քառասուն տարի առաջ, յառաջացած տարիքի մէջ եւ յետ երկարատեւ հիւանդութեան, յոգնաբեկ ու մարող իր աչքերը առյաւէտ փակեց հայ ժողովուրդի արդի պատմութեան մեծանուն

Top