Յօդուածներ articles

Մի Մատնանշում

Սփիւռքի նախարարութեան ստեղծումն աւելի քան ողջունելի է։ Այդ գաղափարը խնդութեամբ ընդունուեց Հայաստանում եւ մանաւանդ Սփիւռքում, այն քաջ գիտակցութեամբ, թէ աշխարհացրիւ հայութիւնը Հայաստանի անբաժանելի մասն է ու մասնակիցը

Թերթը Չի Կարող Արձակուրդի Գնալ…

Թերթը չի կարող արձակուրդի գնալ։ Հիմնականում այս նիւթն էր արծարծւում «Ասպարէզ» օրաթերթի Օգոստոստի 11ի համարի «Արձակուրդի օրերուն» խորագրով յօդուածում, որի հրատարակման համար յայտնում եմ իմ շնորհակալութիւնն ու ուրախութիւնը

Հոգեւոր Վերածնունդ

Հաւանաբար դեռ կանուխ է յայտարարելու համար, որ Հայաստանի մէջ հոգեւոր յեղափոխութիւն մը իրականացած է ու մարդիկ սկսած են աւելի ու աւելի փարիլ իրենց կրօնքին ու հաւատքին

ՕՏԱՐ ՄԱՄՈՒԼ- Ռուսիոյ Օպաման՝ Ոչ, Չի Կրնար, Գոնէ Ոչ Հիմա

Սրեդնիաիա Ախտուբա (Ռուսիա)
Ափրիկեծին հողագործ մը անօրինակ փորձը կ՛ընէ կառավարական պաշտօնի մը իր թեկնածութիւնը դնելու, ներշնչուած՝ նախագահ Պարաք Օպամայէն եւ առանց վհատելու տասնամեակներ ի վեր քիչ փոխուած ցեղային վերաբերմ

ՍԱՍՈՒՆԵԱՆԻ ԱՆԿԻՒՆԸ- Օսմանեան Արխիւներուն Մէջ Գտնուող Ցեղասպանութեան Փաստաթուղթերուն Բացայայտումը

Ծանօթ է, որ Հայկական Ցեղասպանութեան վերաբերեալ մեծաթիւ փաստաթուղթեր կա՛մ փճացուեցան կա՛մ ալ պահուեցան թրքական կառավարութեան կողմէ

101ամեայ Նեցուկ

Հայաստանէն դուրս հայկական հրատարակութիւններու, որոնց շարքին, առաջին հերթին՝ թերթերու վիճակը, անմխիթար ըլլալու ճակատագրուած է ընդհանրապէս

Top