Յօդուածներ articles

Պատճառ Մը Եւս

Նախագահ Օպաման կը շարունակէ նոր յուսախաբութիւններ պատճառել ամերիկահայութեան, որուն մէկ կարեւոր հատուածը աննախընթաց ոգեւորութեամբ մասնակցած էր անոր նախընտրական արշաւին՝

Մայրերու Օր

Ժողովուրդներու կեանքին եւ պատմութեան մէջ, ամէնուրեք բնական երեւոյթ եղած է, որ նշանակալի դէպքեր, հայրենասիրական սխրագործութիւններ

Կարսի Պայմանագիրն ու Հայաստանի Սովետական (Խորհրդային) Սոցիալիստական Հանրապետութեան Իրաւական Կարգավիճակը՝ Ըստ Միջազգային Իրաւունքի

  ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ Կարսի պայմանագիրը (13 Հոկտեմբեր, 1921) յոյժ կարեւոր նշանակութիւն ունի մերօրեայ հայոց պետականութեան համար: Ոմանց թիւր ըմբռնումներուն եւ տասնամեակներ տեւած նենգափոխումներուն պատճառով, այսօր կը տիրէ այն սխալ տեսակէտը, որ իբր թէ, Կարսի պայմանագիրն է որոշողը, այսպէս կոչուած՝ հայ-թրքական սահմանը: Միջազգային իրաւունքի տեսանկիւնէն այդ փաստաթուղթի քննումը ակնյայտ կը դարձնէ, որ անիկա երբեք չէ ունեցած

Top