Յօդուածներ articles

Բախտորոշ Ճամբաբաժանի Առջեւ

  ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ    Ներկայումս Հայաստանի հանրապետութիւնը յայտնուել է բախտորոշ ճամբաբաժանի առջեւ: Առաջիկայ ամիսները, գուցէեւ շաբաթները, մեզ համար կարող են լինել ձեռքբերումների ժամանակաշրջան, սակայն կարող են լինել նաեւ մեծագոյն կորուստների շրջափուլ: Հայ-թուրքական համատեղ մշուշոտ յայտարարութիւնը մեր պետականութեան նորագոյն շրջանի (1991-2009թթ.) արտաքին քաղաքականութեան առ այսօր եղած ամենավիճահարոյց փաստաթուղթն է: Խիստ խնդրահարոյց է յայտարարութեան ստորագրման ամսաթիւը, միանգամայն

ՏՈՔԹ. ԱՏՈՒՐ ԳԱՊԱԳԵԱՆ (1895-1972)

37 տարի առաջ այս օր, 1972ի Ապրիլ 22ին, Սփիւռքահայութեան արիւնաբաշխ սիրտը հանդիսացող Լիբանանի հայութեան փառքի օրերու բարձրակէտին, յաւիտենական իր հանգիստը գտաւ հայ ժողովուրդի վաստակաշատ մեծ զաւակներէն

Յստակացումներ՝ Քաղաքական Մեր Կեցուածքներուն

   Դիւանագիտական խաղերը, կեղծիքը, սուտը, ապատեղեկատուութիւնը, խաբէութիւնը, խարդաւանքներն ու ճնշումները, այս բոլորը բաղկացուցիչ մասը դարձած են հայ-թրքական «յարաբերութիւններու բնականոնացման» գործընթացին՝ ի սկզբանէ վարկաբեկելով բանակցութիւնները ու կասկածելի դարձնելով զանոնք ձեռնարկողներու լրջութիւնը՝ այդ բանակցութիւնները իրապէս լուծումի մը յանգեցնելու ուղղութեամբ: Իրավիճակի այս գնահատումէն մեկնելով՝ կարեւոր կը գտնենք մեր կողմէ յստակացումներ կատարել, բանաձեւել մեր կեցուածքներն ու դիրքորոշումները՝ հայ-թրքական յարաբերութիւններու

Աննախընթաց Շեղումը

Առանց արդարացնելու նախագահ Օպամայի Ապրիլ 24ի յայտարարութենէն ցեղասպանութեան որակման զլացումը, պէտք է շեշտել այն իրողութիւնը, թէ Ամերիկայի նախագահը գէթ այս տարի դժուարին ընտրութեան մը դէմ յանդիման գտնուեցաւ: Մէկ օր առաջ, Ապրիլ 23ին Հրէական Ողջակիզումի յուշահանդէսին, Օպամա իր պատգամին մէջ հետեւեալ հարցադրումը կատարեց.

Top