Մայիս 28 1918 articles

Ուրուագծեր…

ԱՐՄԷՆ (ԲՈՒԼԻԿ) ԲԱԲԱՅԵԱՆ Յետադարձ խորը մի ակնարկ Հայոց վերջին հազարամեակի պատմութեան վրայ, իհարկէ միայն քսանից երեսուն տարին է բացառւում, ապացոյցն է այն բացարձակ ու դաժան իրականութեան, որ ազատազրկուած էր հայը եւ ցաւօք ապրում էր ստրուկին համազօր մի կեանք… Մութ դարերի հոսքը դառել էր տեւական կարծէք, ուր չկար որեւէ ձգտում, որեւէ թռիչք, ուր որեւէ երազ ու

Արամ Մանուկեան՝ Ա. Հանրապետութեան Ոգին

«Մեծ քաղաքակրթութիւնները կը ծնին անդունդի եզրին»: Կ. ԶԱՐԵԱՆ Կան մարդիկ, որոնք ամբողջ կեանք մը կ՛ապրին, ոչ այնքան տարբեր՝ քան ամէն մահկանացու: Կան մարդիկ, որոնք կը հրճուին եւ կը տխրին, կ՛անդոհին, կը սարսափին, քաջ կեցուածք կ՛որդեգրեն, նայած դէպքին փոխանցած անմիջական հակազդեցութեան: Կան մարդիկ, որոնք ե՛ւ բարի են ե՛ւ չար, ե՛ւ անվախ են ե՛ւ վեհերոտ, ե՛ւ անգութ

Յաղթանակի Լոյսը Թէեւ Ուշ, Բայց Փայլում Է

ԼՈՒՍԻՆԷ ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ Ո՞վ է հայը. դարի ժառանգորդն է հայը: Դարերի խորքում արմատ ձգած, դեռեւս Նոյի ժամանակներից ծնունդ առած ժողովուրդ, որ կարծես Աստծոյ ընտրեալ էր: Աստուած հայ ժողովրդին պարգեւեց ե՛ւ պանծանք ու ուրախութիւն, ցաւ ու մաքառում, բայց այդ մաքառումների փշոտ ճամբան չխոչընդոտեց հայերին դարերի խառնարանում ձեւաւորուել, դառնալ ժողովուրդ, որ իր ծնունդից սկսած ունէր իր ուրոյն դէմքն

Քաղաքական Հանգանակ. Ազատ, Անկախ Եւ Միացեալ Հայաստան

Արեւմտեան Հայաստանում հայկական ռազմուժը զօրացնելու համար Յակոբ Զաւրիեւը եւ Արմէն Գարոն Կերենսկուն խնդրեցին Եւրոպական ճակատում կռուող ռուսական բանակի հայ սպաներին ու զինուորներին փոխադրել Հայաստան: Կերենսկին համաձայնեց առաջարկին՝ պայմանով, որ փոխադրութիւնը պէտք է տեղի ունենար մաս-մաս եւ անաղմուկ: Բայց հայկական առաջին ջոկատները տեղ չհասան: Հանդիպելով ազերիների արգելքին՝ գացին Բաքւում, իսկ աւելի ուշ Հայոց ազգային խորհրդի ղեկավարութեամբ

24 Մայիս 1918. Թրքական Զօրքերը Սկսան Նահանջել Երեւանի Մատոյցներէն

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Հայ ժողովուրդի նոր ժամանակներու յաղթական վերականգնումը՝ Հայաստանի անկախութեան նուաճումն ու հայոց ազգային պետականութեան կերտումը կը խորհրդանշեն 1918 թուականի Մայիս ամսու վերջին օրերը, որոնք հայոց պատմութեան մէջ անմահացան «Մայիս 28» պանծալի թուականով։ Եւ այսօրուան՝ վերանկախացեալ Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնսդիրները, հայոց անկախ պետականութեան մերօրեայ վերականգնման առաջին իսկ օրերէն, անարդարութիւն գործեցին ու կը շարունակեն իրենց այդ վարքագծին

Երախտիք Հայ Զինուորներուն

ՄԱՔՕ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ Ամէն անգամ, երբ առիթը կ՛ունենամ դիտելու Հայաստանի ազգային բանակի «Զինուժ» յայտագիրը, հպարտութեան ու հրճուանքի ջերմ ալիքներ կը ներխուժեն բջիջներէս ներս՝ պարուրելով ամբողջ էութիւնս յուզումնախառն ուրախութեան առթած գգուանքով եւ այդ պահուն ներաշխարհիս ամբողջ ուժգնութեամբը, պահանջատիրաբար կը խնդրեմ Աստուծմէ՝ «Տէր, անսասան պահէ բանակն հայոց»: Առ Աստուած խնդրանքս բարձրաձայն գոչելով հանդերձ, կ՛իյնամ մտորումներու մէջ՝ պատկերացնելով, թէ

Top