2011 Year End articles

boghos shahmelikian

Միայն… Լիբանանի Մէջ

Միայն… Լիբանանի Մէջ

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

Տակաւին պատերազմ չէինք տեսած ու Լիբանանի դրախտային օրերը կ՛ապրէինք: Կէս գիշերը անցած էր: Փողոցները ամայի չէին, ճամբաները՝ խճողուած: Մազրաա Քոռնիշի վրայ եմ ինքնաշարժովս. հասած եմ խաչմերուկի մը, եւ ճամբու ուղեւորութեան լոյսը կանաչէն կը փոխուի կարմիրի…

Խմբագրական- Անկոտրում Յանձնառութիւն՝ Հայ Դպրոցական Ցանցի Գոյատեւման Եւ Ընդարձակման Ի Խնդիր

Մեծ էր մեր փառասիրութիւնը. կ՛ուզէինք որ այս յատուկ թիւը ունենար երեք խորագիր. 1) Հայկական վարժարաններու դիմագրաւած մարտահրաւէրները՝ հայապահպանման գլխաւոր ամրաբերդերը համարուող այս կառոյցներու ներկայ վիճակն ու անոնց հեռանկարները: 2) Հայաստանի անկախ Հանրապետութեան քսան տարին լրացաւ. յատկապէս կաշառակերութեան դէմ պայքարելու համար անհրաժեշտ նկատուած սերնդափոխութիւնը իրականացա՞ւ, այսօր վերջապէս ունի՞նք մեր հայրենիքին մէջ առողջ երիտասարդական շունչ բերող երիտասարդութիւն:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ՝ «ՖԵՐԱՀԵԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆ ԺԱՆ ԳՈՍԱԳԵԱՆԻ ՀԵՏ

Հետեւողական Վերելքը, Թէկուզ Քայլ Առ Քայլ, Ճակատագրական Գործօնն Է Հայ Դպրոցի Պահպանման Եւ Գոյատեւման ՆԱԶ ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ-ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ Ն.Տ.Ս.- Կը գիտակցինք ամերիկահայ մեր կեանքին մէջ հայկական կրթական օճախներու ստանձնած կարեւոր դերին ու ապագայ հայ մարդը պատրաստելու իւրայատուկ առաքելութեան: Իբրեւ «Ֆերահեան» ազգային վարժարանի երկար տարիներու տնօրէն, կրնա՞ք ամփոփ կէտերով ներկայացնել դպրոցի այսօրուան պատկերը: ԺԱՆ ԳՈՍԱԳԵԱՆ.- Դպրոցը, որ

ՀԱՐԶԱԶՐՈՅՑ ՄՈՆԹԵՊԵԼԼՈՅԻ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆ ԻՐԱՒԱԲԱՆ ՍԵԴՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆԻՆ ՀԵՏ

Մոնթեպելլոյի  Գաղութը Ձեռնարկած Է Մեսրոպեանի Վերականգնման Հանգրուանին «ԱՍՊԱՐԷԶ».- Մեսրոպեան վարժարանը հիմնուած է Մոնթեպելլոյի եւ անոր յարակից շրջաններու հայ համայնքին մէջ հայապահպանութեան օճախ դառնալու առաքելութեամբ: Կրնա՞ք ներկայացնել այս համայնքը.  Մեսրոպեանի հիմնադրութեան օրերէն մինչեւ այսօր ի՞նչ փոփոխութիւններու ենթարկուած է համայնքը: ՍԵԴՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆ.- Մոնթեպելլոյի եւ շրջակայքի հայ համայնքին կազմաւորումը ծնունդ առաւ 1950ական թուականներու սկիզբը: Համայնքին հիմնադիրները Նացի Գերմանիոյ

ՀԱՐԶԱԶՐՈՅՑ՝ ՀՈԼԻՎՈՒՏԻ ՌՈԶ ԵՒ ԱԼԷՔ ՓԻԼԻՊՈՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ ԴՈԿՏՈՐ ԱԼԻՆէ ԴՈՒՐԵԱՆԻՆ ՀԵՏ

Ինչպէ՞ս Կարելի Է Պատկերացնել Սփիւռքահայութիւն Առանց Հայկական Վարժարանի Ազգային վարժարաններու տնօրէններուն հետ կատարուած հարցազրոյցներու շարքին, Ռոզ Եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային Վարժարանի թղթակիցը ներկայացուցած է վարժարանի ամփոփ պատմականը, անոր տարածած ազդեցութիւնն ու գործունէութեան ոլորտները եւ ապա անցած է հարցազրոյցին՝ հետեւեալ ձեւով. 1969ին, տեսլապաշտ ոգիով մարդիկ հիմը կը դնէին Ռոզ Եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային վարժարանին, Հոլիվուտի շրջանին

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ «ՇԱՄԼԵԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆ՝ ՎԱԶԳԷՆ ՄԱՏԷՆԼԵԱՆԻ ՀԵՏ

Անհրաժեշտ Է Վերատեսութեան Ենթարկել Հայերէն Առարկաներու Բովանդակութիւնը «Շամլեան» Ազգ. Վարժարանը նախաձեռնել է հայերէն առարկաների վերարժեւորման ու զարգացման «Սարոյեան» ծրագիրը, որի հիմնական նախաձեռնողը հանդիսացել է վարժարանի տնօրէն՝ պրն. Վազգէն Մատէնլեանը: Սոյն ծրագրի մասին յաւելեալ մանրամասնութիւններ ներկայացնելու նպատակով հարցազրոյց ունեցանք պրն. Մատէնլեանի հետ, որն ստորեւ ներկայացնում ենք մեր ընթերցողների ուշադրութեանը: ՍԱՐՕ ՆԱԶԱՐԵԱՆ.- Պրն. Մատէնլեան, վերջերս յաճախ է

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՀԲԸՄ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆ ՅԱԿՈԲ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՀԵՏ

Պատրաստել Վաղուան Ամբողջական Հայն ու Քաղաքացին ՀԱՐՑՈՒՄ.- Համառօտ պատկերացում մը կը հաճի՞ք տալ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի մասին։ ՊՐՆ. ՅԱԿՈԲ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Տնօրէն).-  ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանը կը գտնուի հայաշատ Սան Ֆերնանտօ հովիտի արեւմտեան շրջանին մէջ։ Անիկա բաղկացած է ծաղկոցէ, մանկապարտէզէ, նախակրթարանէ եւ երկրորդական բաժիններէ։ Աշակերտութեան թիւը կը հաշուէ շուրջ 800, մնայուն եւ այցելու ուսուցիչներու թիւն է 72,

ՀԲԸՄ ԵՐՈՒԱՆԴ ՊԱՊԱՅԵԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՏՆՕՐԷՆ ՓՐՈՖ. ՍԻԼՎԱ ԳԱՐԱՅԵԱՆԻ ՅՕԴՈՒԱԾԸ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍԻՆ

«Ազգանուիրում» ՓՐՈՖ. ՍԻԼՎԱ ԳԱՐԱՅԵԱՆ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան հարիւրամեակին առիթով, 2006 թուականին ծնունդ առաւ վաստակաւոր տնօրէն եւ հմուտ մանկավարժ Երուանդ Պապայեանի անունը կրող մանկավարժական հիմնարկը, որուն ամբողջական ծրագիրը կ՛ընդգրկէ տասը տարբեր նախաձեռնութիւններ՝ որոնցմէ մէկն է «Ազգանուիրում»ը։ Մեր աշխատանքային ծիրին մէջ ներառուած են՝ – Պատրաստութիւնն ու կիրառումը հայերէն լեզուի ուսուցման ուղեցոյցին, որ հիմնուած է Քալիֆորնիոյ սահմանած

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՀԲԸՄ Վ. ԵՒ Թ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ ԴՈԿՏ. ԹԱԼԻՆ ՔԱՐԿՈՏՈՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Հայերէնը Կը Վայելէ Բացառիկ Ուշադրութիւն Եւ Խնամք Վարժարանին Կողմէ ՀԱՐՑՈՒՄ.- Կարելի՞ է ունենալ կարճ պատմական մը դպրոցի հիմնադրութէան մասին: ԴՈԿՏ. ԹԱԼԻՆ ՔԱՐԿՈՏՈՐԵԱՆ (Տնօրէնուհի).- ՀԲԸՄ երկրորդական վարժարանի մը գաղափարը Փասատինայի կեդրոնին մէջ ծնունդ առաւ 2006 թուականին սկիզբը՝ զուգադիպելով բարեսիրական եւ կրթական մեծագոյն կազմակերպութեան՝ ՀԲԸ Միութեան հիմնադրութեան 100ամեակին: Դպրոցը իր դռները բացաւ Սեպտեմբեր 12, 2006ին, 9-11րդ դասարաններով,

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ԱՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ ԳՈՀԱՐ ԶԱՀԸՐԻ ՀԵՏ

Արի Մինասեանի Տնօրէնը Կը Ջանայ Վարժարանը Մատչելի Դարձնել Բոլոր Հայ Երեխաներուն Վարեց՝ ՌԻԹԱ ՀԻՆԴԼԵԱՆ ՌԻԹԱ ՀԻՆԴԼԵԱՆ.- Ի՞նչ կ՛ուզէք որ համայնքի անդամները գիտնան Արի Կիրակոս Մինասեան ազգային վարժարանին մասին: ԳՈՀԱՐ ԶԱՀԸՐ.- Արի Կիրակոս Մինասեան ազգային վարժարանը Օրէնճ Քաունթիի միակ հայկական ամէնօրեայ կրթօճախն է, հիմնուած՝ 1986ին, Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ կից, Սանթա Անա քաղաքին մէջ: Վարժարանս հայ

Top