Սիւնակներ articles

ASBAREZ_ARF127_2018

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ- Տէ՛ր Ենք Մեր Շրջանին Վերապահուած Առաջադրանքներուն

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ- Տէ՛ր Ենք Մեր Շրջանին Վերապահուած Առաջադրանքներուն

ՀՅԴ Օրուան տօնակատարութեան նախօրէին կ՛արժէ յստակացնել….

ARF127_Full_Page_Asbarez color

Իմանալո՛վ Կողմնորոշուիլ

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Հինգշաբթի օրուան «Ասպարէզ»ը Կլենտէյլի, Պըրպենքի ու Լա Քրեսենթայի մէջ մեծ թիւով կը տարածուի: Անվճար տարածման այս քաղաքականութեան հետապնդած նպատակներէն մէկը հասնիլն է որոշ զանգուածի մը, որ Դաշնակցութեան անմիջական շրջանակէն դուրս կը գտնուի:

Apo-Photo2-300x228-2

Քննութեան Պահ

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Դաշնակցութեան Օրուան նշանակութեան, անոր բնոյթին ու իմաստին մասին աւանդական բանաձեւումը կրնայ շատերը գոհացնել: Կարիք կա՞յ այլ իմաստներ փնտռելու այդ օրուան կազմակերպման ու ներկայացման մէջ: Թերե՛ւս:

Apo-Photo2-300x228-2

Պատգամող Հանդէս

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Կիրակի երեկոյեան տեղի ունեցած «Կոլտըն Կլոպ»ի մրցանակաբաշխութեան հանդէսի կազմակերպողներն ու մասնակիցները հանրութեան պատգամ մը փոխանցելու յատուկ ճիգ թափեցին:

Apo-Photo2-300x228-2

Դիւրին Ճանապարհով

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Դատապարտելը հաւանաբար դիւրին է ու աւելի հերոսական շեշտ մը ունի մէջը: Կը դատապարտե՛նք կաշառակերութիւնը ու կաշառակերութեան դէմ պայքարի անվճռականութիւնը: Կը դատապարտե՛նք կրաւորականութիւնը ու անընդունելի վիճակը փոխելու հաւաքական անկարողութիւնը:

Top