Օրը Օրին articles

Apo-Photo2-300x228 (2)

Անհրաժեշտ Այլ Ծախսեր

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Ծախսերու տակ կքած ըլլալու տպաւորութիւնը չենք ուզեր տալ, բայց կ՛ուզենք մեր ընթերցողները, հովանաւորներն ու բարեկամները տեղեակ պահել այն ճնշումին մասին, որուն կշիռքին տակ կ՛աշխատի խմբագրութիւնս:

Apo-Photo2-300x228 (2)

Կենա՛ցդ «Ասպարէզ»

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Երէկ խմբագրատան մէջ պիտի նշէինք «Ասպարէզ»ի 109րդ տարեդարձը, սակայն Արցախէն հասած գոյժը՝ 19ամեայ Արման Մովսիսեանի նահատակութեան մասին, փոխեց մեր տրամադրութիւնը:

Apo-Photo2-300x228 (2)

Դիմե՞նք, Թէ Կարիք Չկայ

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

«Ասպարէզ»ի 109րդ տարեդարձին առթիւ նուիրահաւաքը կը շարունակուի: Գիտակից ենք, որ տարեդարձի նուէրները պէտք է ինքնաբուխ ըլլան, եւ քիչ մը անյարմար է, հաւանաբար, դիմել բարեկամներու եւ բաժանորդներու, որպէսզի մասնակցին հանգանակութեան:…

Harut-in-Armenia

Կլենտէյլի Հայերը Պէտք Է Դաս Մը Տան «Ամերիքանա» Առեւտուրի Կեդրոնի Ղեկավարութեան

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ

Երեք տարի առաջ, Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի նախօրէին, «Ամերիքանա» առեւտուրի կեդրոնի պաշտօնեաները Կլենտէյլի մէջ ապօրինաբար եւ ամբարտաւանօրէն արգիլեցին Հայոց Ցեղասպանութեան առնչուող շապիկներու վաճառքը՝…

Apo-Photo2-300x228 (2)

Յիսնամեայ Բարեկամութիւն

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

«Տիկին Ատրինէ Սարաճեան կ՛ուզէ հետդ խօսիլ»… Արմիկն էր փոխանցողը: Յիսուն տարուան «Ասպարէզ»ի յաճախորդ եմ, ըսաւ ան: Սրբագրեցի՝ բարեկա՛մ ես եւ մեր ընտանիքին մաս կը կազմես, սիրելի՛ Ատրինէ:…

Top