Օրը Օրին articles

Untitled

Պարզ Խնդրանք Մը

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Մեր ընթերցողներէն… Թերթ կարդացողներէն եւ մանաւանդ առցանց մեր ամէնօրեայ թողարկումներուն հետեւողներէն: «Ասպարէզ» իր ելեկտրոնային նամակներու հասցէները աւելցնելու ճիգ կը թափէ:…

apo-oreorin

Մեզ Խոցելու Մտասեւեռումով

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Պատերազմի մէջ ենք մեր հարեւան երկրի՝ Ատրպէյճանի դէմ: Բուռն ռազմական գործողութիւններ եթէ չկան այսօր, ապա Ապրիլեան քառօրեայ կռիւները ապացոյց են, որ որեւէ պահու թշնամին կրնայ ընդհանուր յարձակողականի անցնիլ ճակատի այս կամ այն կէտէն, կամ նոյնիսկ՝ քանի մը կէտերէ միասին:

WRITERS VATCHE PROODIAN

Մոռցէք Լափշինը. Գործ Ունինք Ընելիք

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ

Այսպէս: Իսրայէլեան եւ ռուսական զոյգ հպատակութիւն ունեցող Ալեքսանտր Լափշին Պելոռուսի կողմէ արտայանձնուեցաւ Ատրպէյճանի, վերջինին սահմանները «ապօրինի» կերպով անցած ըլլալու եւ «բռնութեան կոչեր» ըրած ըլլալու յանցանքով:

apo-oreorin

Լաւ, Բայց Ո՛չ Բաւարար

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Սփիւռքի նախարարութենէն ի՞նչ կ՛ակնկալուի: Վարչապետ Կարէն Կարապետեան երէկ որոշակի բանաձեւում մը տուած է իր կառավարութեան սպասումներուն՝ նշեալ նախարարութեան աշխատանքներէն….

trump-main

Նախագահական Դիրքորոշում

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահական վերջին ընտրութեանց, Հայ Դատի յանձնախումբը եւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը որոշած էին զօրակցութիւն չյայտնել ոեւէ թեկնածուի հանդէպ:

Top