Օրը Օրին articles

0728lisbon1

Լիզպոնի Անհամեմատելիութիւնը

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ «ԱԶԴԱԿ»Ի

Ժամանակակից հասարակական բաց համակարգը ամէն ինչ քննարկելի դարձնելու ոչ միայն հակամէտութիւնը ունի, այլ նաեւ լիարժէք կը տրամադրէ գործնական միջոցները:

apo-oreorin

Վիպապա՞շտ, Թէ Իրապաշտ

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Արցախեան հարցի «կարգաւորման» շուրջ բանակցութիւններուն ընթացքը, աւելի ճիշդը՝ այդ ընթացքին վերաբերեալ ճշգրիտ տեղեկութիւններու պակասը հետզհետէ աւելի լուրջ մտահոգութիւններու տեղիք կու տայ:

apo-oreorin

Խուճա՞պ, Թէ Սովորութիւն

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Մտահոգ կը հետեւինք մայրաքաղաքի իրադարձութիւններուն: «Սասնայ Ծռեր» անունով հանդէս եկած զինեալներու կողմէ գրաւուած ոստիկանական շէնքին ու անոր յարակից տարածքին վրայ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնելով՝ կը միանանք բոլոր անոնց, որոնք կ՛աշխատին առանց յաւելեալ արիւնահեղութեան լուծում մը բերելու ստեղծուած ծանր իրավիճակին:

garoarmenian

Պետական Հարուածէն Ետք…

ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ

Ընթերցողի ուշադրութեան կը յանձնեմ Յունիս 30, 2015 թուակիր յօդուածիս հետեւեալ հատուածը, որ կը խօսէր Թուրքիոյ խորհրդարանական ընտրութիւններու վառորդայնին գոյութիիւն ունեցող կացութեան մասին.

Top