ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ articles

Church2

Հաշիւը Գիտցողը

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Հաշիւ չգիտցողին հակապատկերն է այն անձը, որ իր հաշիւը լաւ գիտէ: Հաշիւը գիտնալ, ո՛չ թէ միայն կը նշանակէ տնտեսագէտ ըլլալ կամ թուաբանութեան կանոնները լաւ գիտնալ, այլեւ «գործը գիտցող» ըլլալ:

Top