ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ articles

Church2

Վերջապէս՝ Հողը Կը Կանչէ…         

Վերջապէս՝ Հողը Կը Կանչէ…         

Հեռաձայններու եւ հաղորդակցութեան այլ եւ այլ միջոցներու չգոյութեան ժամանակաշրջանին, լեռնէ-լեռ կամ փողոցէ-փողոց իրարու ձայն տալու համար մարդիկ կը պոռային:

Պոչին Վէրքը Դե՛ռ Կը Կոտտա՜յ

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ   Ծանօթ դրուագ մը կայ՝ խայթելով մարդու մը զաւակը սպաննած օձի եւ յետոյ սուր կացինով զայն սպաննել փորձած այդ մարդուն մասին, որ սակայն չի՛ յաջողիր ուղղակի օձին գլխուն իջեցնել տապարի հարուածը, այլ միայն իր ոտքերուն մէջէն սողալով անցնող զեռունին պոչի վերջին մասին կը հասցնէ հարուածը, կտրելով անկէ մասնիկ մը: Նոյն առիթով, գետնաքարշ

Church

Գործի Մը Յաջողութեան Գաղտնիքը

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Շատեր այնպէս կը խորհին, թէ երկար ժամեր պէտք է աշխատին յաջողելու համար: Անոնք ընդհանրապէս կ՛արթննան այնպիսի ժամերու, երբ ամէն մարդ քնացած է, իսկ արեւը դեռ չէ՛ սփռած իր ոսկեշողերը:

Church

Ճաղատը Եթէ Ճարը Գտնէր…

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ   ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ   Իւրաքանչիւր անձ ունի իր դժուարութիւնները: Առանց մտահոգութիւններու մարդ չկայ աշխարհի վրայ, ինչքան ալ ոմանք «երջանիկ» կամ «անհոգ» համարուին: Յատկապէս ներկայ ժամանակներուն այնքան շատ են մտահոգութիւնները եւ այնքան «գունաւոր», որ շատեր չեն գիտեր ո՛ր մէկուն առաջնահերթութիւն տալ եւ ո՛ր մէկը երկրորդական համարել: Կեանքի

Church

Պատմութեան Աղբանոցին Մէջ

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ   ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Մարդիկ այնպէս կը խորհին, թէ աշխարհին մեծ աղէտ մը կը սպասէ, որովհետեւ աղբանոցները կը լեցուին եւ կենսոլորտային տագնապ մը անխուսափելի է: Երբեմն թափօններ երկրէ երկիր կ՛ուղարկուին, անշուշտ երրորդ երկիրները լաւագոյն հանգրուաններն են նման աւելցուքներու: Քաղաքակիրթ երկիրներ երբեմն խուսափելու համար աղբերու հումքը օգտագործելու ծախսալից

Հոր Փորողին Տեղը

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Կենսոլորտային խնդիրներու մասնագէտներ վաղո՜ւց ահազանգ հնչեցուցած են ջուրի տագնապին գծով՝ զգուշացնելով մարդկութիւնը մօտալուտ երաշտէ, եթէ աշխարհ շարունակէ նոյն թափով օգտագործել երկրագունդի բնական հարստութիւններէն համարուող կենսական ջուրը: Որոշ երկիրներու մէջ արդէն նախանշաններ կ՛երեւին, երբ լիճեր կը չորնան, երբեմն իրենց հանքային նիւթերու փոշին հովին հետ քաղաքներու վրայ տարածելով եւ մշակուած դաշտերուն վտանգ սպառնալով: Ըմպելի

Church

Անկախութեան Տարիքը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ   ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Անկախութիւն եւ ազատութիւն եզրերը կեանքի ամէնէն հարազատ երեւոյթին առնչուած են: Յատկապէս այսօրուան աշխարհը դէպի անհատականութիւն ուղղուածութիւն ունի: Սեփական կարծիքը, անձնական հանգիստը, ինքնանկախ ապրելակերպը, ինքնիշխան որոշումները եւ անձին տեսակէտը առաջնահերթ կը համարուին իւրաքանչիւր անձի համար, ինչքան ալ փորձենք ուրիշներուն տեսակէտներուն կամ կարծիքին ականջ տալ:

Top