ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ articles

Church2

«Եթէ Ձեռքէդ Գայ…»

«Եթէ Ձեռքէդ Գայ…»

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Ամէն մարդ ամէն գործի ատակ չէ՛: Բազմատաղանդ անձնաւորութիւններ եղած են, կան եւ դեռ ալ պիտի յայտնուին մարդկային կեանքին մէջ:

Church2

Համաճարակային Ժահրը Չքացաւ, Իսկ Ցեղասպանուած Ազգը՝ Ողջացաւ       

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Ո՞վ չի յիշեր, կամ՝ կարելի՞ է միթէ հայ մը մոռնայ, 105 տարիներ առաջ մեր ազգի դժբախտ զաւակներուն կիսամեռ եւ քարշ տրուող խլեակներուն պատկերները անապատներուն մէջ, …

Church2

 «Ես Մուկին Գլուխն Եմ»

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Համայն աշխարհի տագնապին մէջ, ոմանք շուարած են ո՛չ այնքան դժուար կացութիւններ դիմագ֊րաւելու մտահոգութեամբ, որքան տագնապալից կացութեան մը մէջ առաջնորդողի դերը ստանձնելու գաղտնի ջանասիրութեամբ: …

Church2

Մորթը Եւ Անոր Գերզգայնութիւնը

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ   Մորթի խնամատարութեան յատուկ ասպարէզը ներկայ զարգացած ու քաղաքակրթուած դարու գեղագիտութեան աշխարհի յառաջադէմ նկատուող գործերէն է, իսկ մորթին տրուած կարեւորութիւնը գրեթէ հաւասարած է երկու սեռերուն միջեւ: Քիչ չէ՛ թիւը այն տղամարդոց, որոնք գեղագիտական վիրաբուժութեան կ՛ենթարկուին ո՛չ միայն իրենց ցցուած քթոսկրի յղկման համար, այլեւ դէմքի խորշոմած մորթը բանալու եւ աւելի երիտասարդ երեւնալու երազով:

Top