ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՉԵԱՆ articles

«Ես Ամէնէն Աղքատ Եմ»

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Ամէն ինչի համար յատուկ ժամանակ կայ, այնպէս ինչպէս իւրաքանչիւր առիթի՝ հագուստ: Կարելի չէ՛ տօնական շրջազգեստով կամ բաճկով ծովափ երթալ լողալու: Կամ ալ հակառակը, ծովազգեստով եկեղեցի ու պաշտօնական հանդիսասրահներ կարելի չէ՛ մտնել: Տարբեր տարիքի եւ տարբեր սեռի մարդոց համար, լացի բնոյթը կամ պատճառը փոփոխութիւններ կը

Աղօթել Մոռնալը՝ Վտանգաւոր Է

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Կրօններու ոգին աղօթքն է: Ամէնէն արագ կապը կրօնական զգացումները արտայայտելու աղօթքն է: Կապի հասկացողութիւնը երկիմաստ է այստեղ: Նախ Աստուծոյ հետ կապի ամէնէն արագ միջոցն է ասիկա, ինչպէս նաեւ հաւատացեալներու միջեւ՝ մէկուն հոգիէն միւսին հոգին կապ հաստատելու հեշտագոյն միջոցն է աղօթքը: Յիսուսի պատուէրներուն կարեւորներէն մէկն

Ո՞ւր Է Հոգիդ

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Կրօնական, աստուածաբանական, փաղաքշական, զգացական, յուզումնային, ինչպէս նաեւ այլ փոխաբերութիւններով օգտագործուող բառերէն է «հոգի» բառը: Ամէնէն շատ, սակայն, «հոգի» ըսելով մարդիկ կը հասկնան այն աննիւթեղէն իրականութիւնը, որուն փորձառութիւնը ունին իրենց ամէնօրեայ կեանքին մէջ: «Հոգի»ն Ամենասուրբ Երրորդութեան երրորդ դէմքը ըլլալէ բացի, մարդոց լեզուին վրայ յաճախակիօրէն գործածուող

Գաւազանին Միւս Ծայրը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Յոյսին դերակատարութիւնը մարդու կեանքին մէջ օդին ու ջուրին չափ կենսական է: Մեր այս կարծիքը վստահաբար կը բաժնեն անոնք, որոնք յուսահատ չեն: Իսկ ամբողջովին յուսահատ ըլլալու պարագային, արդէն տուեալ անձին գոյութիւնը վտանգուած կ՛ըլլայ այս կեանքին մէջ… Կեանքի ընթացքին այնպիսի դէպքեր կը պատահին, երբ արդարը անարդար

Խնայէ՛ «Ծառ»ին

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Բնութեան կեանքէն քաղուած պատկերով մը կ՛ուզենք շօշափել դարձեալ բարոյագիտական նիւթ մը, որուն փոխաբերական իմաստով ըմբռնուած առարկան այս պարագային ծառն է: Խղճամիտ պարտիզպանին համար վստահաբար յատուկ արժէք ունի իւրաքանչիւր ծառ, որուն տնկուած պահէն մինչեւ պտուղները քաղելու երջանիկ պահը ան կը հետեւի անոր աճման, փորելով շուրջը,

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ. Հարցուցա՞ծ Են Խաղաղութեան Իշխանին

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Աշխարհի քաղաքական կեանքը վառօդի համատարած հոտերով, անկասկած մտահոգութիւն կը պատճառէ խաղաղ բնակչութեան, որ իր գլուխը թաքցնելու եւ ընտանիքը ապահովելու մասին խորհելով, նոր անորոշութիւններով, պատմութեան հսկայ ժամացոյցին դիմաց կանգնած է սա պահուն: Իսկ քրիստոնեայ աշխարհը, յատկապէս Միջին Արեւելեան ապահովական խնդիրներու բորբ վառարանին մէջ, ամրակուռ յոյսերով կը դիմաւորէ աշխարհի Փրկչին Սուրբ Ծնունդը, որուն երկնառաք

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ. Մի Թերագնահատեր

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Աժան գնահատանքները այնքան առատացեր են, որ անոնցմով յղփանալու փափաք ունեցողներուն թիւը ակամայ նուազեր է… Մրջիւններու կատարած աշխատանքն ալ գնահատելու փափաք արթնցեր է ոմանց մօտ, սակայն անոնց լերկ մարմինին վրայ շքանաշան կախելու հնարաւորութեան բացակայութեան ի տես, կամ բաճկոն ու լամբակ չունենալու տխուր փաստին դիմաց կանգնած, հրաժարեր են զանոնք պարգեւատրելէ: Թէեւ, իսկական մրջիւններուն գործը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ.Փախուստ Մուրճի Հարուածէն

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Երկաթի գործարաններու ամէնէն արդիական տեսակները ներկայիս համակարգիչներու ստացած հրահանգներով կը բանին: Գիշեր թէ ցերեկ, նախապէս լարուած ըլլալով, ամէնէն նուրբ սղոցներով եւ սրածայր գրիչի նմանող տաշոցներով, երկաթի հսկայ զանգուածներ կը տաշուին, կը յղկուին ու մեքենաները գործի դնող մասնիկներու կը վերածուին: Չափերու իմաստով ամէնէն փոքր շեղումն իսկ անընդունելի պիտի ըլլար այս մասերու պատրաստութեան պարագային,

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ. Նախանձի Գեհենը

Շատ բնական թուացող զգացումներէն մէկն է նախանձը, որուն տարբեր աստիճաններուն մասին յաճախ խօսուած է ու գրուած: Սակայն այն այրուածքին մասին, որ անիկա կը պատճառէ, միայն զգացողը կրնայ պատմել, տրուած ըլլալով, որ սիրտի ներքին ծալքերուն վրայ եղած այրուածքին քանիերո՞րդ աստիճանի ըլլալը արտաքնապէս տեսանելի չ՛ըլլար մեզի: «Բնական» թուացող նախանձը պաշտպանողներէն շատեր, ատոր մէջ կը տեսնեն մարդկային ընկերութեան

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ.Որո՞ւն Պէտք Է Պատմել

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Վստահելի մարդ գտնելը դժուարացեր է ներկայ կեանքի խառնափնթոր իրավիճակին մէջ: Ընկերային փոխյարաբերութեանց այլազան հիւսքեր ու հանգոյցներ երբեմն այնպիսի աւերներ կը գործեն մարդոց կեանքէն ներս, որ զանոնք վերականգնելու ամէն յոյս կը կորսուի առյաւէտ: Ծանօթ մը կ՛ըսէր, թէ փողոցին մէջ քալած ժամանակ ինք իրեն հետ խօսող մարդոց շատ կը հանդիպի: Որքան ուզեցի բացատրել իրեն,

Top