ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ articles

Church2

Հաշիւը Գիտցողը

Հաշիւը Գիտցողը

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Հաշիւ չգիտցողին հակապատկերն է այն անձը, որ իր հաշիւը լաւ գիտէ: Հաշիւը գիտնալ, ո՛չ թէ միայն կը նշանակէ տնտեսագէտ ըլլալ կամ թուաբանութեան կանոնները լաւ գիտնալ, այլեւ «գործը գիտցող» ըլլալ:

Պոչին Վէրքը Դե՛ռ Կը Կոտտա՜յ

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ   Ծանօթ դրուագ մը կայ՝ խայթելով մարդու մը զաւակը սպաննած օձի եւ յետոյ սուր կացինով զայն սպաննել փորձած այդ մարդուն մասին, որ սակայն չի՛ յաջողիր ուղղակի օձին գլխուն իջեցնել տապարի հարուածը, այլ միայն իր ոտքերուն մէջէն սողալով անցնող զեռունին պոչի վերջին մասին կը հասցնէ հարուածը, կտրելով անկէ մասնիկ մը: Նոյն առիթով, գետնաքարշ

Church

Գործի Մը Յաջողութեան Գաղտնիքը

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Շատեր այնպէս կը խորհին, թէ երկար ժամեր պէտք է աշխատին յաջողելու համար: Անոնք ընդհանրապէս կ՛արթննան այնպիսի ժամերու, երբ ամէն մարդ քնացած է, իսկ արեւը դեռ չէ՛ սփռած իր ոսկեշողերը:

Top