ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ articles

Church

Վիճաբանութեան Յաղթահարումը

Վիճաբանութեան Յաղթահարումը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Ամէնէն մտերմիկ անձերու միջեւ ալ վիճաբանութիւնը անխուսափելի է: Երբեմն վէճ կը ծագի շատ լուրջ նիւթերու շուրջ, իսկ երբեմն ալ շատ անիմաստ ու անարժէք խնդիրներու համար: Երբեմն այնպէս կը պատահի, որ երբ վիճաբանութիւն մը իր աւարտին հասնի, մարդիկ յանկարծ կ՛անդրադառնան, թէ ինչքան աւելորդ եղած է

Church

Անձրեւային Եղանակ՝ Դէմքի Վրայ

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Անձրեւ, ձիւն, կարկուտ, հեղեղ, փոթորիկ, բուք ու բորան, բոլորն ալ ձմրան եղանակին հետ առնչուած իմաստ ու բովանդակութիւն ունին: Սակայն անոնք նաեւ փոխաբերական նշանակութեամբ օգտագործուող նիւթեր են, ցոյց տալու այդ եղանակին նմանութիւնը մարդու բնաւորութեան հետ: Այստեղ, մոլորակի բնութիւնը եւ մարդ էակի բնաւորութիւնը կը համեմատուին, անոնց

akhtamar

Միտքիդ Զգեստաւորումը

  ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Աշխարհի երեսին ո՛չ ոք թերեւս կարենայ հաստատել, թէ մէկ օրուան ընթացքին քանի՞ մտածումներ կը ձեւաւորուին իր միտքին մէջ: Ոմանք մինչեւ իսկ իրենց անկողինին մօտ, լուսամփոփին տակ կը դնեն փոքրիկ տետրակ մը, գիշերուան ուշ ժամերուն յանկարծ իրենց միտքին մէջ ծագած մտածումը չփախցնելու եւ այնտեղ

Church

«Եթէ Գիտնար՝ Երէկ Գիշեր Կը Մեռնէր»

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Մահուան տեսակներու մասին չէ՛ մեր ակնարկութիւնը, ո՛չ ալ կանուխ կամ ուշ մահերու մասին, որովհետեւ միշտ ալ սրտի կսկիծ կ՛ունենայ մարդ, երբ մահուան երեւոյթին դիմաց կանգնի: 102 տարեկանին նոր մահացած ծնողի թաղմանական կարգը տնօրինող խօսակիցիս աչքերը լեցուն էին արցունքով, որ կը փաստէ, թէ մահը ի՛նք,

Church1

Շփոթի Մատնուելու Կարեւոր Պատճառ Մը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Մարդուն շփոթութիւն պատճառող շա՜տ երեւոյթներ կան կեանքի մէջ: Գիտութեան պակասը, անվստահութիւնը, տեղեկութիւններու տարբերութիւնները, մեկնաբանութեանց երկուութիւնները, քմահաճ մօտեցումները եւ այլ ազդակներ, որոնք պատճառ կը դառնան, որ մարդ շփոթի մատնուի: Շփոթի «տիղմ»ին մէջ մխրճուելու սովորութիւն ունեցող մարդը շուտով կը կորսնցնէ շրջապատին հանդէպ վստահութիւնը, որովհետեւ իր շփոթութիւնը

Church1

Ջուղայի Խաչքարերու Ոսկերոտիքը Հրճուեցան

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ՀՈՎՈՒԻ ՄԱՏՈՒՌԻ ՎԵՐԱՕԾՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Ստորեւ կը ներկայացնենք Ատրպատականի Հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանի մտորումները, գրի առնուած Ս. Ստեփանոս Նախավկայ վանքին մէջ, Հինգշաբթի, 9 Ապրիլ 2015ին, Մայր Արաքսի իրանեան ափին Հովուի մատուռ անունով ծանօթ 13րդ դարու կառոյց Ս. Անդրէորդի եկեղեցւոյ օծումը կատարելէ անմիջապէս ետք:

Church1

Ամէնէն Ծանր Յանցանքը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Յանցանքներուն միջեւ աստիճանաւորում դնելը ինքնին բարոյական սխալ մըն է, որովհետեւ բոլորն ալ՝ ինչ աստիճանի յանցանքներ ալ ըլլան, վերջին հաշուով վնաս կը պատճառեն մեզի կամ ուրիշին: Ուստի, կատարուած յանցանքի մը անտեսումը, կամ անոր նկատմամբ շատ ներողամիտ մօտեցումը, կրնայ նոր յանցանքներու պատճառ հանդիսանալ: Այսպէս կոչուած «նուազ

Ո՞վ Կը Ծաղրէ

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Ծաղրանքը ոմանք կը շփոթեն կապկելուն հետ: Սակայն այս երկուքը տարբեր մօտեցումներ են միեւնոյն անձին, դէպքին կամ երեւոյթին ուղղուած: Մինչ երկրորդը յատուկ շնորհք կը պահանջէ, որովհետեւ թատերական մասնաւոր ձիրք ունեցող դերասաններու մասնագիտութեան մաս կը կազմէ, առաջինը սակայն, անարգանքի, արհամարհանքի, երբեմն անտեսումի ու անպատուումի քաղաքականութիւն է,

Օծանելիքին Բոյրը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Գնահատուելու ջերմ ցանկութիւն ու բուռն փափաք ունեցողներ կը նմանին անուշահոտի կրպակին մէջ այս կամ այն անուշահոտը յաճախորդին ներկայացնող շատախօս ու պոռոտախօս վաճառորդներուն, որոնք մտնող յաճախորդէն բացի, մէկ աչքով ալ դուրսէն անցորդները ներս կը հրաւիրեն, մեզի յիշեցնելով «Գիքոր» շարժապատկերի այն պահը, երբ դժբախտ տղեկը իրենց

«Մորթդ Ինծի Ծանօթ Է…»

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ Մորթային հիւանդութիւններու մասնագէտներ, յատկապէս երիտասարդական շրջանակներէն բաւական յաճախորդներ կ՛ունենան: Արբունքի տարիք հասնող պատանիներուն մեծ տոկոսը մորթային բշտիկներու, յատկապէս դէմքին վրայ անակնկալօրէն ու երբեմն անդիմադրելիօրէն աճող կարմրուկներու լուծում կը փորձէ տալ նախ սեփական միջոցներով, եւ ապա՝ երբ անկարելի ըլլայ յաղթել անոնց արագութեան, կը դիմեն մասնագէտներուն:

Top