ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ articles

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ

«Աստուծոյ անունը կանչել»ու հասկացութենէն տարբեր իմաստով գործածուած է վերոնշեալ «Տէ՛ր, Տէ՜ր» արտայայտութիւնը, որ Նոր Կտակարանին մէջ իր գործածուած տեղը գովասանական բացագանչութիւն մըն է աւելի, քան թէ՝ խնդրական կոչ մը: Վաւերական, ճշմարիտ աշակերտները զատորոշելու համար կեղծաւորաբար զինք սիրողներէն ու պաշտողներէն Յիսուս սոյն բացագանչութիւնը օրինակ կը բերէ. «Չկարծէք, թէ ով որ ինծի «Տէ՛ր, Տէ՜ր» կ’ըսէ, երկինքի արքայութիւնը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Շաբաթ Օրով Ոճիր Գործելը Արտօնուա՞ծ

Ֆիզիքական թէ մտային ծանր աշխատանքէ ետք իսկապէս օրհնութիւն է հանգիստը։ Կա՞յ այս կեանքին մէջ ապրող մարդ մը, որ հանգիստի կարիք չզգար, կամ գէթ անոր կարեւորութեան չ՚անդրադառնար։ Յաճախ գիշերուան քունը անբաւարար է, անգամ, եւ անոր յատկացուած ժամը կարճ կը թուի, երբ մարմինը իր կարողութենէն աւելի յոգնութիւն կրած է օրուան ընթացքին։ Մարդը հանգիստի մղելու եւ անոր անհրաժեշտութիւնը

Top