Գրողի Անկիւն articles

0913bedikian

Երկու Հարիւր

Երկու Հարիւր

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Տէր եւ տիկին դարձեալ բժիշկի մօտ ենք: Իրականութիւն է, թէ որչափ «տարիքդ առնես», այդքան ալ բժիշկներդ կը շատնան: Ամէն օր մարմինդ «տեղէ» մը քեզի «ձայն» կու տայ, եւ այս ձեւով տարիքդ քեզի իր «ներկայութիւնը» կը զգացնէ:

bedikian

Ես Ու Սեւանի Հորթուկը

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Նոյն տանիքին տակ, քանի մը օրեր եւ գիշերներ միասին անցնելու համար, էրիկ կնիկ, ամերիկաբնակ եւ ներկայիս հայրենիք հաստատուած հին բարեկամի մը կողմէ Սեւան գիւղաքաղաքի իր բնակարանը հրաւիրուեցանք:

0913bedikian

ԳՐՈՂԻ ԱՆԿԻՒՆ- Է՜հ, Աշխարհ… Մինչեւ Ե՞րբ…

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Վերջերս բարեկամներ յաճախ ինծի հարց կու տան, թէ այս օրերուն «խէր» է, ինչո՞ւ ձայնս «չելլեր» եւ կամ ի՞նչ «կ՛ընեմ», ինչո՞վ կը զբաղուիմ, «ինչե՞ր» կը գրեմ: Իրապէս, որ վայրկեանին յստակ եւ համոզիչ պատասխան մը չունիմ տալիք:

0913bedikian

Է՜հ, Աշխարհ… Մինչեւ Ե՞րբ…

Վերջերս բարեկամներ յաճախ ինծի հարց կու տան, թէ այս օրերուն «խէր» է, ինչո՞ւ ձայնս «չելլեր» եւ կամ ի՞նչ «կ՛ընեմ», ինչո՞վ կը զբաղուիմ, «ինչե՞ր» կը գրեմ: Իրապէս, որ վայրկեանին յստակ եւ համոզիչ պատասխան մը չունիմ տալիք:

bedikian

Հայկական Սուրբ Ծնունդ Եւ Ուրիշ Բաներ

Կրկին Սուրբ Ծնունդ է: Յիսուսի Ծնունդը: Աւելի ճիշդ՝ 6 Յունուար եւ հայկական Սուրբ Ծնունդ: Հազիւ հին տարին թանգարան յանձնած եւ նորին հաշուոյն միայն քանի մը օրեր ապրած, ահա այս անգամ, իբրեւ հայ քրիստոնեաներ, կրկին հաւաքուած ենք Ճրագալոյցի աւանդական սեղանին շուրջ, դիմաւորելու համար մեր Փրկիչին ծնունդը:

Top