Գրողի Անկիւն articles

bedikian

Հայկական Սուրբ Ծնունդ Եւ Ուրիշ Բաներ

Կրկին Սուրբ Ծնունդ է: Յիսուսի Ծնունդը: Աւելի ճիշդ՝ 6 Յունուար եւ հայկական Սուրբ Ծնունդ: Հազիւ հին տարին թանգարան յանձնած եւ նորին հաշուոյն միայն քանի մը օրեր ապրած, ահա այս անգամ, իբրեւ հայ քրիստոնեաներ, կրկին հաւաքուած ենք Ճրագալոյցի աւանդական սեղանին շուրջ, դիմաւորելու համար մեր Փրկիչին ծնունդը:

kupelian

Հայաստանի Վերջին Ցոյցերու Լոյսին Տակ՝ Ոմանց Աչքին Եօթը Դրամը Չնչին Գումար Է… (Բ.)

ՊՕՂՈՍ ԳՈՒԲԵԼԵԱՆ

Դուրսէն արձագանգը աւելի հզօր էր, քան՝ հայրենաբնակ հայուն ցուցաբերած ոգեւորութիւնը… Բաղրամեան պողոտայի երկայնքին հրդեհուած ցոյցերը անձամբ վկայելու առիթը ունեցած ըլլալով…

0505tawil1

ՀԱԼԷՊԻ ԽՈՆԱՐՀՆԵՐԷՆ-Անխօս Նուիրեալը՝ Թաուիլ Եուսուֆ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ Մարդիկ կան, որոնք իրենց ապրած գաղութէն ներս, տարիներու վրայ երկարող իրենց կեանքի տեւողութեան շրջանին, իրենց անսակարկ ճիգով, խիղճով, օրինակով եւ լումայով, այդ գաղութին պատմութեան էջերուն վրայ արձանագրած են յստակ եւ ազնիւ տողեր: Մէկ խօսքով, նոյն այս հայ մարդոց կամ աւելի ճիշդ, նոյն իրենց ընտանիքին պատկանող անդամներու համեստ ներդրումով, այդ գաղութին գեղեցիկ եւ օրինակելի

Սուրբ Զատիկ Եւ Յարութեան Գաղափարը

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ Կրկին Զատիկ է եւ աւանդութիւն՝ խունկով ու աղօթքով: Մեր բոլոր աւանդութիւններն ալ իրենց խորքին մէջ մէկական գեղեցկութիւններ են. խորհրդաւո՛ր: Այլ խօսքով, աւանդութիւն կը նշանակէ դարձեալ հաղորդակցիլ մեզի ժառանգուած անցեալին հետ: Այդ անցեալը անբաժան մասնիկն է մեր կեանքին: Անոր համար, Ս. Յարութեան գաղափարը կապած եւ ագուցած ենք մեր ազգային կեանքին հետ: Կը հաւատանք, որ

Կը Փնտռեմ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ Քալիֆորնիոյ մէջ ալ օրէնքը յստակ է: Ան, որ եօթասուն տարիքը անցած է, վարորդական իր արտօնագիրի վերանորոգման ժամանակ պարտաւոր է տեսողութեան քննութիւն «տալ» եւ ապա ինքնաշարժ վարելու կանոններու յատուկ գրաւոր քննութիւն «անցընել»: Այս տարի իմ կարգս է: Ժամկէտ՝ տարեդարձիս թուականը: Պարտաւոր էի: Օրէնք էր: Ուստի դիմեցի «Տի.Էմ.Վի.»ի՝ ինքնաշարժ վարելու արտօնագիր ձեռք ձգելու բաժինի կայքէջին:

Հայաստանը Դարձնել Սինեմարուեստի Կեդրո՞ն…

ՊՕՂՈՍ ԳՈՒԲԵԼԵԱՆ Արդեօք հարկ կա՞յ բացատրելու, թէ խորագիրիս հարցական շեշտաւորումը երբե՛ք չ՛ենթադրեր, թէ եղածը բարեդէպ մտածողութիւն եւ իղձ է, քան՝ հասանելի երազանք ու կարելիութիւն, անշուշտ եթէ քիչ մը հաւատք ընծայենք ֆիլմարուեստին մէջ մասնագիտացած մեր նոր սերունդի անխարդախ ու բարեխիղճ գնահատումին։ Հոկտեմբեր ամսոյն վերջերը, զանգուածային հայ եւ օտար լրատուամիջոցները զգայացունց յայտարարութիւն մը կատարեցին, թէ՝ հայկական Ցեղասպանութեան

Գրադարանս

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ Ինծի կը մնար միայն շնորհակալութիւն յայտնել եւ աւելին՝ երախտապարտ մնալ: Ուրիշ ոչինչ: Այդ օր, երկու մանչերս, տարեդարձիս առթիւ, մեր նստասենեակի պատերէն մէկը ծածկող, ապակիէ վեց փեղկերով զարդարուած գրադարան մը գնած ու ինծի նուիրած էին: Ամբողջ օրը այսպէս պոռալով, կանչելով, բարկանալով եւ քրտնելով, երկուքը միասին աշխատած, անոր կտորները միացուցած եւ վերջապէս գրադարանը տեղաւորած էին

Top