ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ articles

Ազգային Հոգատարութիւն Եւ Պետական Պաշտպանութիւն

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Կիլիկեան Հայաստանէն վերապրող Քեսապ հայաւանը, Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմին դաժան հետեւանքները ուղղակիօրէն իր մորթին վրայ զգալէ եւ ստոյգ հայաթափման վտանգին մատնուելէ ետք, ահա ազատագրուած է թրքամէտ տարրերու ասպատակումէն, վերագտած է իր ապահովութիւնը ու լծուած է տեղահան իր զաւակները վերստին տուն կանչելու եւ միասնաբար աղէտին հետեւանքները յաղթահարելու գոյապայքարին։ Կասկածէ վեր է, որ կարեւոր համեմատութեամբ քեսապահայութիւնը

ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ ԻՐԱՒՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ. Գրելու, Ստեղծագործելու «Մոլութեան» Անյագ Ուսուցիչը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Սնապեանն ալ բաժնուեցաւ մեզմէ։ Սուգի մէջ են աշխարհով մէկ ցրուած հարիւրաւոր աշակերտները երախտաշատ «Պարոն»ին, որ դասագիրքերէ անդին՝ գրելու, ստեղծագործելու անյագ «մոլութիւնն» ու հայ լեզուի եւ հայ գրականութեան պաշտամունքը ներարկեց բոլորին։ Սուգի մէջ են, նաեւ ու մանաւանդ, հազարաւոր ու հաւատարիմ ընթերցողները «Ես Այդ Շունն Եմ» յայտարարութեամբ յիսուն տարի առաջ գրական աշխարհին մէջ յաղթական իր

Ժողովուրդին Վստահութիւնը Վերաշահելու… Նախապայմանը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Ժողովրդավարութեան այբուբենը կը սորվեցնէ, թէ որեւէ ընդդիմադրութեան արժէքը կը կայանայ կառավարման աւելի բարեյոյս ընտրանք ներկայացնելու, նաեւ՝ իշխանաւոր վարչախումբը աւելի արդիւնաւէտ եւ վստահութիւն ներշնչող ղեկավար կազմով փոխարինելու ընդունակութեան, այլեւ արժանաւորութեան մէջ։ Հետեւաբար, կայացած ժողովրդավարութեանց մէջ բացառուած է, որ ընդդիմադրութիւնը իր վրայ վերցնէ գործող իշխանութեան նկատմամբ ժողովուրդին վստահութիւն ներշնչելու հոգն ու նախանձախնդրութիւնը։ Ընդհակառակն՝ ընդդիմադրութիւնը որքան

Թուրքիոյ Նախագահին Ուղղուած…100ամեակի Հրաւէրը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Մեծ Եղեռնի 100ամեակին առիթով՝ Հայաստանի նախագահը հրապարակային եւ պաշտօնական հրաւէր մը ուղղեց Թուրքիոյ նախագահին, որպէսզի ցեղասպան պետութեան այսօրուան ներկայացուցիչը 2015 թուականին այցելէ Երեւան։ Թուրքիոյ իր պաշտօնակիցին ուղղուած Սերժ Սարգսեանի նախագահական հրաւէրը թէեւ յստակօրէն չի ճշդեր, թէ Հ. իշխանութիւնները ի՛նչ կ՛ակնկալեն նման այցելութենէ մը, բայց թէ՛ հրաւէրին շարժառիթը եւ թէ հիւրընկալին ու հիւրին ինքնութիւնը

Սարոյեանական Յիշեցումներ. Ինչպէ՜ս «Հայաստանը Եղաւ Հայաստան»

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Հաւասարապէս անհատական թէ հաւաքական կեանքի մէջ, առօրեան միշտ կլանող է եւ բոլորս ալ կը մաշեցնէ մինչեւ վերջ… Յատկապէս հանրային կեանքի մէջ, երբ աշխատանքային ամէնօրեայ հեւքը եւ առօրէական հարցերը դիմագրաւելու ներքին լարումը կը դառնան տիրական, ակամայ կը հեռանանք մեր ասպարէզն ու կոչումը իմաստաւորող բուն առաջադրանքներէն եւ յանձնառութիւններէն։ Ո՛չ, չենք մոռնար, ոչ ալ վերարժեւորման ու

Յաջող Փոքր Քայլերուն, Նաեւ՝ Մանր-Մունր Սխալներուն Մոռցուած… Կարեւորութիւնը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Ինչպէս անհատական, նոյնպէս եւ հաւաքական կամ ազգային մեր կեանքին մէջ, ընդհանրապէս դէմ յանդիման կը կանգնինք անախորժ անակնկալներու կամ լուրջ ձախողութիւններու, երբ ատենին ու երկար ժամանակի վրայ տարրական եւ անհրաժեշտ կարեւորութիւնը չենք ընծայեր մեր գործած կամ թոյլատրած սխալներուն մանրամասնութեանց։ Շատ փայլուն ասպարէզներ կամ ընտանեկան ջերմ բոյներ քանդուած են անհատական կեանքի մէջ, երբ ենթակաները անտեսած

Քեսապի Հայաթափումը – Ահազանգի Ղօղանջներ. 4. Հայ Դատի Ի՞նչ Ռազմավարութեամբ Կը Ներկայանանք Մեծ Եղեռնի 100ամեակին

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Քեսապի հայաթափումը եւ ընդհանրապէս սուրիահայութեան աղիտալի վիճակը, իրենց հնչեցուցած ահազանգի ղօղանջներով, ծանրակշիռ հարցականներու առջեւ դրած են հայ ազգային ռազմավարութիւնը, Մեծ Եղեռնի 100ամեակի ոգեկոչման սեմին։ Ո՞ւր է կամ ո՞ր մէկն է համազգային այն ռազմավարութիւնը՝ պետական-հասարակական եւ ազգային-քաղաքական, որուն իրագործումով պիտի կարենանք Հայ Դատի պայքարը իր արդար լուծման առաջնորդել, հայ ժողովուրդին դէմ թրքական պետութեան գործադրած

Մայիս Մէկ. Աշխատաւորական Շարժումէն Ի՞նչ Մնացած է

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Ի՞նչ խոհերով ու յոյզերով, աւելին՝ ի՞նչ օրակարգով այս տարի կը դիմաւորենք Մայիս 1ի տօնը: Ի՞նչ խորհուրդ եւ պատգամ լուսարձակի տակ պիտի առնուի վաղը, երբ աշխարհով մէկ, բացառութեամբ հիւսիսային Ամերիկայի, աշխատանքը պաշտօնապէս պիտի դադրի եւ մարդկութիւնը պիտի տօնէ Աշխատանքի ու աշխատաւորութեան միջազգային օրը: 2014 թուականին շատ քիչ բան մնացած է գաղափարական եւ քաղաքական այն

Քեսապի Հայաթափումը – Ահազանգի Ղօղանջներ. Լաւագոյն Պաշտպանողականը Կը Մնայ, Տակաւին, Յարձակողականը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Որքան ժամանակը կ՛անցնի, այնքան կը կնճռոտի եւ կը դժուարանայ լուծումը Քեսապի հայաթափումը կասեցնելու, աւելին՝ Քեսապի հայութիւնը իր հայրենի օճախին վերադարձնելու օրակարգին։ Երբ ամբողջ Սուրիան եւ աւելի լայն ընդգրկումով Միջին Արեւելքը բռնուած է աշխարհաքաղաքական նոր քարտէսի մը ուրուագծման մեծ ռազմախաղի ոլորապտոյտին մէջ, բնականաբար Քեսապի ողբերգութիւնը իր հրատապ նշանակութիւնը տակաւ կը զիջի եւ, իբրեւ ստիպողական

Քեսապի Հայաթափումը – Ահազանգի Ղօղանջներ. Թուրքիան Եւ Հայկական Դիմադրականութիւնը Տկարացնելու Քաղաքականութիւնը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Քեսապի հայաթափման վտանգին դէմ հնչող ահազանգը կը շարունակէ արձագանգել հայաշխարհի տարածքին՝ համահայկական զօրաշարժի հրամայականը շեշտելով եւ ազդու, հատու քայլերու անյետաձգելի օրակարգը դնելով հայ քաղաքական միտքի բոլոր թեւերուն առջեւ։ Տարբեր ալ չի կրնար ըլլալ, որովհետեւ հայ ազգային ռազմավարութեան եւ Հայ Դատի պահանջատիրութեան հաշւոյն՝ ծանրագոյն հետեւանքներով յղի են Կիլիկեան Հայաստանէն վերապրող հայաբնակ վերջին ոստանին դէմ

Top