Սիւնակներ articles

ՍԵՒ ՈՒ ՍՊԻՏԱԿ ՆԱԽԱԳԱՀ

   ԹԻՒ58  Օպամայի նախագահ ընտրութենէն ետք, բազմաթիւ ամերիկացիներ սկսան անոր օրինակին հետեւիլ, ըլլալու համար իրեն պէս տիպար ամուսին, ըլլալու՝ իրեն պէս աննման հայր, ըլլալու՝ իրեն պէս համեստ քաղաքացի, իրեն պէս կէս իսլամ կէս քրիստոնեայ, պարկեշտ փեսայ, արդարամիտ ծերակուտական, տիպար անհատ, ընկերային, եւ վերջապէս, իրեն պէս անմիջական եւ հաղորդակից, ըլլալու՝ իրեն պէս եւայլն, եւայլն:  Օպամայի նախագահ

Ատրպէյճան Քիչ Շահ Կ՚ապահովէ Լոպպիինկի Ամերիկեան Սուղ Ընկերութիւններ Վարձելէն

Քարիւղի իր նկատառելի եկամուտը գործածելով, Ատրպէյճանի կառավարութիւնը քարոզարշաւ մը կը շղթայազերծէ՝ սիրաշահելու համար ամերիկացի քաղաքական դէմքերը եւ աղարտելու համար Հայաստանն ու Արցախը (Ղարաբաղը)։ Այս երկու զոյգ նպատակակէտերը իրագործելու համար Ատրպէյճան վերջին երեք տարիներուն միլիոնաւոր տոլար ծախսած է՝ վարձելու համար լոպպիինկի շարք մը մեծ ընկերութիւններ, ինչպէս՝ «Տը Լիվինկսթըն Կրուփ»ը, «Ճէյ.Տապըլիու.Այ.»ը, «Չլոփաք, Լենըրտ, Շեշթըր եւ Գործակիցներ»ը եւ

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Թող Ապրի՛, Որպէսզի…

Կեանքէն եկող դժուարութիւնները յաճախ կ’ընկճեն տառապող հոգիները: Բնական աղէտներ չեն բնականաբար այն դժուարութիւնները, որոնց ակնարկութիւն կը կատարուի այստեղ: Բնական աղէտներու ժամանակ, նոյնիսկ երբ մարդիկ իրենց հարազատները, տունն ու տեղը կորսցնեն, կարծէք մխիթարութիւնն ալ անոր հետ կը ստանան՝ համոզուած ըլլալով, որ կարելի չէ՛ բնութեան դէմ պայքարիլ, կամ համոզել, որ ան փոխէ իր ընթացքը, հեռանայ մարդէն, կամ

Թուրքիոյ Մէջ Իրենց Կալուածներուն Վերատիրանալու Սուրիահայերուն Վերջին Առիթը

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ Անցեալ տարի իմ ստորագրած յօդուածներէս մէկուն մէջ ես Սուրիոյ, Եգիպտոսի եւ Իրաքի հայերուն ուշադրութեան յանձնեցի, թէ անոնք եզակի առիթը ունէին Թուրքիոյ մէջ իրենց կալուածներուն համար հատուցում ստանալու։ Չորս կառավարութիւններն ալ, քանի մը տասնամեակ երկարած բանակցութիւններէ ետք, վերջապէս մօտեցած են լուծելու Օսմանեան կայսրութեան փլուզման իբրեւ հետեւանք, իրենց հողային տագնապ յառաջացնող երկկողմանի պահանջներու հարցը։ Թուրքիոյ

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ «Գա՛ղջ Չուր՝ Տաք Բաղնիքի Մէջ»

Քրիստոնէական եկեղեցւոյ վկայաբանութեան մէջ արձանագրուած բազմաթիւ նահատակութեանց շարքին, կայ իւրօրինակ մարտիրոսութեան տեսակ մը, որ սառուցեալ լիճի մէջ պահելով՝ սուրբերուն մարմինները սառեցնելու եւ սպաննելու կերպն է: Միասնաբար ա՛յս ձեւով նահատակուած քառասուն երիտասարդներու անունը արձանագրած է եկեղեցին, հաւաքական յիշատակի յատուկ օր եւս հաստատելով անոնց համար, ծանօթ՝ «Տօն Սրբոց Քառասնից Մանկանց» կոչումով: Կապադովկիոյ կայսերական գունդի զինուորներ էին անոնք:

Հայաստանի Հետ Սահմանի Բացումը Ուշացնելու Թրքական Մարտավարութեան Առեղծանումը

Մինչ կարգ մը հայեր կ’արձակեն Հայկական Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու նախագահ Օպամայի քարոզարշաւի հանդիսաւոր խոստումը, թուրք ղեկավարները նախագահին խոստումը շատ լուրջի առած են։ Անգարան Ուաշինկթըն գործուղած է շարք մը բարձրաստիճան պատուիրակներ, թէ՛ Օպամայի պաշտօնի ստանձնման արարողութենէն առաջ եւ թէ՛ անկէ ետք՝ Սպիտակ տան եւ Քոնկրէսի գլխաւոր որոշում առնողներուն մօտ այդ հարցին գծով արագ լոպպիինկի աշխատանք տանելու նպատակով։

Top