Սիւնակներ articles

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Նուէր Ունի՞ս Յիսուս Մանուկին Տալու

Մանկացեալ Աստուծոյ աննախադէպ ծնունդը համայն աշխարհի քրիստոնէութեան ուշադրութիւնը դարձեալ կը կեդրոնացնէ Աւետարաններու մէջ պատմուած պարզունակ այն դրուագին վրայ, ուր կը նկարագրուի Ծնունդը մարդկութեան Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի, տեսնելու համար թէ ի՞նչ կարելի է քաղել անկէ, այսօրուան մեր կեանքին իբրեւ ուղղութիւն: Ինչքան ալ փորձենք մեկնաբանել Յիսուսի ծննդեան դրուագը, դարձեալ չենք կրնար անդրանցնիլ այն պարզունակութիւնը, որ արտայայտուած է

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Նոր Տարի, Նոր Վախե՞ր

Անորոշին ու անիմանալիին զոյգ երկիւղները իւրօրինակ վախ մը կ’ազդեն իրենց զաւակներուն ապագայով շատ մտահոգ մարդոց: Յատկապէս տարեդարձներու, տարեվերջի ու տարեսկիզբի անցումային շրջաններուն կամ՝ նոր երկիր մը փոխադրուելու եւ միջավայր փոխելու հետ առնչուած վախեր կան, որոնցմէ դժուարաւ կը ձերբազատուին ապագայի վախով տարուած անձեր։ Թերեւս ոմանց տարօրինակ թուի, թէ ի շարս զանազան տեսակի վախերու, գոյութիւն ունի նաեւ

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Չարահնար Երեւակայութիւնը

Անձնական փափաքներու յագուրդ տալու միջոց մըն է չարահնար երեւակայութիւնը, որ միջոցներու միջեւ խտրութիւն չի՛ դներ, հասնելու համար իր նպատակին: Եկեղեցւոյ հայրերը վատ երեւակայութեան մասին իրենց տուած բացատրականին մէջ, առհասարակ բղջախոհութիւնը նկատի ունեցած են, մահացու մեղքերու շարքին եօթներորդը դասելով զայն: Այնտեղ երեւակայութեամբ սկսող մեղքերու բանալին միայն նշուած է, անոր հետեւող ցուցակը զանց ընելով: Սեռայնական գրգռութեամբ առաջնորդուող

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Կը Կասկածի՞ս Աստուծոյ Վրայ

Մարդիկ ընդհանրապէս կասկածելու եւ չկասկածելու միջեւ կը գտնուին: Եւ առհասարակ ծայրայեղականներն են, որ դէպի այդ երկու կողմերը կը թեքին, ու կ’ապրին հիւանդագին կեանքով մը: Կասկածը մտմտուք կը դառնայ իր չափազանցուած կերպին մէջ, եւ որուն արդիւնքը կ’ըլլայ անհանգիստ կեանք մը սոսկ: Մտմտուքի ծանր ճնշումներուն կ’ենթարկուին ու անոնց զոհ կ’երթան, ընդհանրապէս ինքնավստահութեան պակասէ տառապող անձեր: Սակայն այնքան

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Դուն Ովքե՞ր Բարեկամ Կը Համարես

Ընկերային կեանքի պայմանները բազմազան են: Հազարումէկ հաշիւներ, փոխադարձ շահերու վրայ հիմնուած գործակցութիւններ, շահութաբեր ձեռնարկներու իրագործման համար կնքուած դաշինքներ, միասնական ծրագիրներու յաջողութեան նպատակով պսակադրուած ամուսնութիւններ, եւ դեռ անհաշիւ կերպեր, որոնց միջոցաւ մարդիկ կապեր կը հաստատեն իրարու հետ: Հին ժամանակներէն սկսեալ փոխադարձ համաձայնութեան այս կապը եղած ըլլալով, դարերու ընթացքին անոր կերպերը միայն փոխուած են: Անցեալ քաղաքակրթութեանց պարագային,

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Ամէն Օր Մեղք Կը Շնչենք…

Եկեղեցւոյ հայրերը, քրիստոնէութեան առաջին դարերէն սկսեալ անխուսափելի գտած են վերջնականապէս մեղքէն հեռացումը, այնքան ատեն, որ մարդկային մարմիններով կանգ այս աշխարհի վրայ: Անոնցմէ ոմանք ինքնաչարչարութեան դիմած են, մարմինը պատժելով, արդարացնելու համար քրիստոնէութիւնը, ուրիշ խօսքով՝ ամբողջութեամբ Աստուծոյ ընծայուելու իրենց նուիրական ուխտը: Հայ եկեղեցւոյ հայրերը եւս, յատկապէս Ս. Գրիգոր Նարեկացին, «Մատեան ողբերգութեան» իր անզուգական աղօթագիրքով, կ’անդրադառնայ իր մեղաւոր

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Կոյրը Կոյրին Ո՞ւր Կ’առաջնորդէ Արդեօք

Տրամաբանութիւնը մեզի թոյլ կու տայ եզրակացնել, որ կոյր մը չի՛ կրնար կոյրի մը առաջնորդ ըլլալ, մանաւանդ որ Աւետարանին մէջ, Յիսուսի մտածողութեան յստակ մէկ պատկերացումով հաստատուած է այդ: «Եթէ կոյր կոյրին առաջնորդէ, երկուքն ալ փոսը պիտի իյնան» (հմմտ Մտ. 15.14): Հետաքրքրական է հարց տալ, թէ կոյրը կոյրին առաջնորդելու պարագային ո՞ւր կրնայ տանիլ զայն: Դարձեալ տրամաբանական ամէնէն

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Գաղտնիք Մնալու Սահմանուած Գաղտնիքներդ

Մարդը ինք խորհրդաւոր էակ մըն է: Աշխարհի մեծագոյն հոգեբանները, հոգեբոյժներն ու խոստովանահայրերն անգամ չեն կրցած թափանցել մարդու հոգիին խորքը: Անոնց պրպտումները վստահաբար հոգիի թանձր պատերէ ներս թափանցած են, իջած են մարդու զգացումներուն խորերը, վերլուծումներ կատարած են անոնց մասին՝ հիմնուելով մարդուն տագնապներուն թէ ապրած ուրախութեան պահերուն վրայ: Սակայն կայ անթափանց վարագոյր մը, լաւ եւս՝ անխորտակելի դարպաս

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ

«Աստուծոյ անունը կանչել»ու հասկացութենէն տարբեր իմաստով գործածուած է վերոնշեալ «Տէ՛ր, Տէ՜ր» արտայայտութիւնը, որ Նոր Կտակարանին մէջ իր գործածուած տեղը գովասանական բացագանչութիւն մըն է աւելի, քան թէ՝ խնդրական կոչ մը: Վաւերական, ճշմարիտ աշակերտները զատորոշելու համար կեղծաւորաբար զինք սիրողներէն ու պաշտողներէն Յիսուս սոյն բացագանչութիւնը օրինակ կը բերէ. «Չկարծէք, թէ ով որ ինծի «Տէ՛ր, Տէ՜ր» կ’ըսէ, երկինքի արքայութիւնը

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ Շաբաթ Օրով Ոճիր Գործելը Արտօնուա՞ծ

Ֆիզիքական թէ մտային ծանր աշխատանքէ ետք իսկապէս օրհնութիւն է հանգիստը։ Կա՞յ այս կեանքին մէջ ապրող մարդ մը, որ հանգիստի կարիք չզգար, կամ գէթ անոր կարեւորութեան չ՚անդրադառնար։ Յաճախ գիշերուան քունը անբաւարար է, անգամ, եւ անոր յատկացուած ժամը կարճ կը թուի, երբ մարմինը իր կարողութենէն աւելի յոգնութիւն կրած է օրուան ընթացքին։ Մարդը հանգիստի մղելու եւ անոր անհրաժեշտութիւնը

Top