ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ articles

Ականջային Արիւնահոսութիւն – Ear Bleeding

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Ականջային արիւնահոսութիւն ըսելով կը հասկնանք այն արիւնահոսութիւնը, որ յայտնուելէ ետք արտաքին ականջին մէջ կ՛ուղղուի ականջէն դուրս: Ականջի արիւնահոսութիւնը կրնայ ըլլալ պարզ երեւոյթ մը եւ կամ ազդանշանը ականջային որոշ մտահոգիչ եւ բարդ հիւանդութեան մը: Ականջի արիւնահոսութեան հիմնական սկզբնաղբիւրներն են՝ ականջի արտաքին, միջին եւ ներքին բաժինները: Ականջային արիւնահոսութիւնը կը յառաջանայ ականջային, ուղեղային եւ գանկային

Սուր Անակնկալ Շնչառական Համախտանիշ (ՍԱՇՀ) – Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ ՍԱՇՀը շնչառական համակարգի հիւանդութիւն մըն է, որ կը յառաջանայ «Քորոնա» (Corona) ժահրի որոշ մէկ տեսակին վարակումով: Հարբուխը կը յառաջանայ քանի մը տեսակ Քորոնա ժահրերով: ՍԱՇՀի ժահրը Քորոնա ժահրերու յատուկ մէկ տեսակն է: ՍԱՇՀը առաջին անգամ ախտաճանաչուեցաւ 2002ին Չինաստանի մէջ եւ տեղի ունեցաւ ՍԱՇՀի համաճարակը: Գրանցուեցան 8096 վարակումներ եւ 774 մահեր, որոնց մեծամասնութիւնը

Բժշկական Հերթական Քննութիւններու Կարեւորութիւնը

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Մենք բոլորս մեր ինքնաշարժները տարուան մը ընթացքին նուազագոյնը մէկ անգամ մեքենագէտի մը կը տանինք, որպէսզի ան քննէ ինքնաշարժին կարողութիւնը կամ յայտնաբերէ մեքենական խանգարում մը: Մեր մարմինն ալ կը կարօտի նման հոգատարութեան եւ բժշկական հերթական կարգ մը հիմնական քննութիւններու, որոնց միջոցաւ կ՛ապացուցուի հիւանդութեան մը գոյութիւնը եւ կամ՝ հակառակը: Շատ մը հիւանդութիւններ եւ առողջապահական

Իպոլա Կամ Իպոլա Հիւանդութիւն – Ebola

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Իպոլա կամ իպոլա հիւանդութիւնը ժահրային հազուագիւտ եւ մահացու հիւանդութիւն մըն է: Յաճախ անիկա կը կոչուի Իպոլա արիւնահոսութեան հիւանդութիւն, որովհետեւ անոր յատկանշական ախտանշաններէն կարեւորագոյնը անսպասելի արիւնահոսութիւնն է: Այս հիւանդութեան ժահրը իպոլա ժահրն է, որ առաջին անգամ յայտնուեցաւ 1976ին Սուտանի մէջ եւ Քոնկոյի Իպոլա գետին շրջակայքը: Այս ժահրը կը պատկանի Filoriridae ժահրերու խմբաւորումին: Իպոլա

Արցունք Եւ Արցունքոտութիւն – Tear and Tearing

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Արցունքը ջրանման թափացիկ հեղուկ մըն է: Անիկա կ՛արտադրուի արցունքաբեր գեղձերուն մէջ: Ամէն անհատ ունի երկու արցունքաբեր գեղձեր: Անոնցմէ իւրաքանչիւրը կը գտնուի աչքին արտաքին ծայրամասի վերի բաժինին մէջ: Արցունքը կը ծառայէ աչքի մակերեսը իւղոտելու եւ մաքրելու օտար մարմիններէ: Արցունքը կ՛արտադրուի շարունակ: Բնականօրէն օրական կ՛արտադրուի 0.75-1.1 կրամ արցունք: Անոր արտադրութիւնը կը նուազի ծերանալով: Արցունքը

Քիթի Արիւնահոսութիւն

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Քիթի արիւնահոսութիւնը բնական երեւոյթ մը չէ: Անիկա ժողովուրդը շփոթի եւ ահազանգի կը մատնէ ու անհաճոյ կացութիւն մը կը ստեղծէ թէ՛ ենթակային եւ թէ անոր շուրջը գտնուողներուն համար: Սակայն կրնանք ըսել, թէ քիթի արիւնահոսութիւնը միշտ մտահոգիչ չէ: Քիթի արիւնահոսութեան պատճառները բազմաթիւ են: Անիկա տեղի կ՛ունենայ երկու ձեւով. Ա. Քիթի յառաջամասէն (anterior). Բ. Քիթի

Միջողնոսկրային Սալի Ճողուածք Կամ Սալաթափութիւն – Herniated Disk

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Կռնակի ցաւը լաւապէս հասկնալու եւ անոր ախտաճանաչումը կատարելու համար պէտք է գիտնաք ողնայարին-ողնաշարին (spinal column) կազմաւորումը: Ողնայարը կազմուած է 33 ողնոսկրերէ (vertebra), որոնցմէ առաջին 7ն կը կոչուին պարանոցային-վիզի (cervical) ողնոսկրեր, ասոնց կը յաջորդեն 12 լանջային (thoracic) ողնոսկրերը, 5 գօտկային կամ մէջքի (lumbar) ողնոսկրերը, 5 սրբանային (sacral) ողնոսկրերը եւ 4 պոչային (coccygeal) ողնոսկրերը:

Ուղեղի Առողջապահութիւն

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Շաքարի կողքին ուղեղը պէտք ունի զանազան այլ սննդանիւթերու, որպէսզի մնայ առողջ եւ կատարէ իր լրիւ գործունէութիւնը: Գոյութիւն ունին զանազան ձեւի սննդականոններ, որոնք բոլորը կը միտին մէկ նպատակի՝ վնասակար սննդանիւթեր բնաւ չսպառել, այլ բաւարար քանակութեամբ առողջապահական սննդանիւթեր օգտագործել, օրինակ՝ կերակուրներ, որոնք կը պարունակեն. 1.- Առատ բնասպիտներ. Ասոնք կը գտնուին սեւ միսի, հաւու միսի,

Ուղեղի Առողջապահութիւն

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Ուղեղը եզակի եւ շատ բարդ օրկան մըն է, որ կը ղեկավարէ մեր մարմինի ամբողջ գործունէութիւնները: Ան կատարելոգործուած եւ ամէնէն բարդ «համակարգի»չն է: Անիկա ունի յատկանշական իւրայատկութիւններ, որոնցմէ կարեւորագոյններն են՝ ճկունութիւն (plasticity) եւ տեղեկութիւններ ամբարելու անսահման կարողականութիւն: Ուղեղը 60 տոկոսով կազմուած է ճարպէ: Անիկա մարմինի ամէնէն շատ ճարպ պարունակող օրկանն է: Անիկա կը

Հեշտոցային Արիւնահոսութիւն – Vaginal Bleeding

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Հեշտոցային (vaginal) արիւնահոսութիւն ըսելով, կը հասկնանք այն արիւնահոսութիւնը, որ կը յայտնուի հեշտոցին մէջ եւ ապա հեշտոցէն դուրս: Հեշտոցային արիւնահոսութիւնը կը յայտնուի հետեւեալ ձեւերով. Ա. Բնախօսական (physiologic) դաշտանաարիւնահոսութիւն (menorrhea). Բ. Անբնական եւ անկանոն դաշտանաարիւնահոսութիւն (menorrhagia). Գ. Դաշտանադադարային (menopause) արիւնահոսութիւն. Դ. Յղութեան արիւնահոսութիւն. Ե. Ծննդաբերութեան արիւնահոսութիւն. Զ. Ախտային արիւնահոսութիւն (pathologic bleeding): Ա. Բնախօսական դաշտանաարիւնահոսութիւն

Top