Դէմքեր և Տիպարներ articles

ԹՌՉՈՂ ԿՈՇԻԿԸ

                ԹԻՒ60  «Կօշիկէդ վեր մի՛ ելլեր» խօսքը ունէր լուռ անարգանքի բաժին մը։ Ոսկոր չունեցող լեզուն այլեւս իրաւունք չունի նման անարգական ձեւով արտայայտուելու:  Վերջապէ՜ս… դարերէ իվեր միայն գետնին վրայ սողալու վարժուած եւ վարկաբեկուած խեղճ կօշիկը յանդգնեցաւ սլանալ ու վեր բարձրանալ, աշխարհի զօրաւորագոյն ղեկավարի դէմքն ի վեր սուրալ, ուզեց իր տիրոջ եւ անոր ժողովուրդին պատիւն ու վրէժը

ԱԹՈՌՆԵՐԸ ԵՒ ԱԹՈՌԸ…

            ԹԻՒ59  Մարդ արարածը, որքան ալ լայնատարած ըլլայ, կարողութիւն չունի միաժամանակ երկու աթոռի վրայ նստելու: Կրնայ միաժամանակ քանի մը աթոռ գրաւել, բայց կրնայ նստիլ միայն մէկ աթոռի վրայ:   Ժամանակ առ ժամանակ աթոռներուն տեսքն ու արժէքը փոփոխելի են. կան խորտ ու բորտ մեծ քարի կտորներ, որոնց վրայ նստիլը կ՛անհանգստացնէ  նստողը. կան խեղճ ու անշուք խսիրէ աթոռներ,

ԴԷՄՔԵՐ/ՏԻՊԱՐՆԵՐ

                                                                              Վաչէ Ա. քհնյ. Նագգաշեան                                                                                                                                                          Մասիս     Մասիս

Top