Etchmiadzin ‘Concerned’ by Yazidi Massacres

His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians


ETCHMIADZIN, Armenia—His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians, has expressed support to His Holiness Mire-Mira Takhsin Beg, the spiritual leader of Yazidis worldwide.

“From the religious center of all Armenians – the Mother See of Holy Etchmiadzin – we extend our condolences over the mass killing of Yazidi population in Iraq. We are deeply concerned by the inhuman violence in the northern regions of Iraq and the resulting human losses,” Karekin II wrote in the letter.

Severely condemning the massacre and violence against Yazidis, the Catholicos of All Armenians expressed confidence that the Yazidi people, which have centuries-old history, will survive and overcome this trial.

Karkein II called on the international community and organizations to take urgent steps to stop the slaughter of Yazidis in Iraq.

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

2 Comments

 1. S.K.A.Safaryan said:

  հարքելի պարոններ եւ տիկիներ արթեօք քիտեք որ ութցուն հինկ իրաքահայ հայ ընտանիքներ վրնտւած են իրենց տուներեն մուսուլ եւ պաղտիտա քաղաքներեն աւելի շիտակ եւ լավ չէր ըլլար որ Հայաստանը հայէրով ըզբաղւէր եւ ոչ թէ եզտինէրով մանաւանթ որ Հայաստանը երբեք օգտակար չէ եղած իրաքահայութեան եւ հետոյ այս եզտիները ցեղով քուրտ են եւ քուրտերը կը պահանչէն Հայաստանի հանրապետութեան կէս հողերը եւ ամբողչ Արցախը ինչ մեծ սխալ է ասոնց Արցախ տանելը եւ հոն բնակեցնելը Սմբատ Սէֆէրեան

 2. zarkim said:

  I hope the US Ambassador, Mr John Heffern reads this article and explains to His Holiness Karekin II the reason for the American involvement in creating these terrorists.
  .
  Americans funded, armed and encouraged Turkey to allow these terrorists to get stronger, enter Syria/Iraq and kill/kidnap innocent civilians; steal money/gas/oil from Syria and Iraq. Most of these terrorists’ weapons were supplies by US Administration and allies.
  .
  The attack on Kesab was an example of how Turkey aided by Americans executed a genocidal act on Armenians in Syria. Look what they did and still do to ALEPPO.
  .
  SWEET TALKING their way out of their responsibilities is not possible and does not get the job done.
  .
  Americans are too busy killing their BLACK kids and then play acting to cover-up their mess. However, they will have to take responsibility for the chaos they have created in Syria, Iraq, etc… It seems that Mr Obama is helpless dealing with his own police force.
  .
  Americans should help Iraq and Syria to get rid of all terrorists and STOP ARMING THEM.
  .
  One American has been beheaded and it is a big deal. Hundreds and thousands of innocent people have been beheaded in 3 years and no one cared.
  .
  Americans should help Syria and forget about their crazy ideas.
  .
  Mr Obama INHERITED this situation and did not start it but he can help stop it.

*

Top