ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ articles

0424Harboyan

Թուրք Իգական Սեռին Դերակատարութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան

Թուրք Իգական Սեռին Դերակատարութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊՒՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

Հայոց Ցեղասպանութիւնը յղացուեցաւ, ծրագրուեցաւ եւ որոշուեցաւ օսմանեան պետութեան կողմէ,

0000Garbis Haroyan

Առողջութիւն Եւ Առողջապահական Գիտելիքներ

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

Առողջ ըլլալ կը նշանակէ ունենալ մարմինի, միտքի եւ հոգիի ներդաշնակ գործունէութիւն եւ կարողութիւններու լրիւ վայելում. այսինքն՝ ողջ մնալ, երկար, ուրախ եւ արդիւնաւոր կեանք ունենալ:

Հիփոկրատ՝ բժշկութեան նախահայրը

Բժիշկը Եւ Բժշկական Բարոյագիտութիւնը

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ    Երկար տարիներու ծանր եւ լուրջ աչխատանքէ ետք բժշկական համալսարանէն շրջանաւարտ ուսանողը՝ ստանալէ առաջ իր բժշկական վկայականը, գիտակցաբար եւ համոզումով կը կատարէ բժշկութեան ամենամեծ վարպետին՝ «Հիփոկրատի Ու-խտ»ը, որ կըսէ. «Կը խոստանամ երկիւղածութեամբ, Աստուծոյ առաջ ըլլալ ճշմարիտ հետեւեալ յայտարարութեանս մէջ. – Պիտի ըլլամ հաւատարիմ բժշկական ասպարէզին, կոչումին, իտէալներուն եւ մարդկութեան ծառայելու անոր առաքելութեան:

Ջղային Անախորժակութիւն – Anorexia Nervosa

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Ջղային անախորժակութիւնը (anorexia nervosa) կը յատկանշուի նիհարնալու տենչով, գիրութեան վախով, ընդունելի եւ բնական մարմինի ծանրութեան կշիռքի մերժումով ու կիներու մօտ դաշտանի խանգարումով (amenorrhea): Անիկա շատ բարդ եւ լուրջ բժշկական հարց մըն է։ Այս անուանումը հաւանաբար սխալ եղած է, որովհետեւ ենթականները ախորժակ կ՛ունենան, սակայն նախապաշարուած կ՛ըլլան կերակուրով: Այս հիւանդութենէն տառապողներուն 95 տոկոսը կիներ

Garbis Harboyan - Copy

Ձայնալարերը, Անոնց Դերերը Եւ Հիւանդութիւնները

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Ձայնալարերու հիւանդութիւններէն կարելի յիշել հետեւեալները. Ա. Ձայնալարերու անդամալուծութիւն (vocal cord paralysis). անիկա հետեւանքն է խռչափողի շարժական ջիղերու անբնական գործունէութեան, որ կը յառաջանայ հետեւեալ ազդակներով. ա. Խռչափողի շարժական ջիղի ուղղակի վիրաւորանք-վնաս: Այս մէկը տեղի կ՛ունենայ՝ 1. Վիզի վիրաբուժական գործողութիւններու ընթացքին եւ յատկապէս վահանագեղձի վիրահատման (thyroidectomy) ընթացքին. 2. Վիզի զանազան ուռերու ճնշումով. բ. Վիզի

Garbis-Harboyan

Ձայնալարերը, Անոնց Դերերը Եւ Հիւանդութիւնները

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Ձայնալարերը կը գտնուին խռչափողին խռչակին (larynx) մէջ: Անոնց մասին խօսելէ առաջ, հարկ է, որ ամփոփ ձեւով խօսինք խռչափողի մասին: Խռչափողը կը կազմէ շնչափողի (trachea) վերին բաժինը: Անիկա կը գտնուի շնչափողին եւ ըմբանին միջեւ եւ վիզին առաջամասը: Անոր սահմաններն են՝ վերէն ենթաըմբանը (hypopharynx), վարէն՝ շնչափողը, առջեւէն՝ վիզի երկու մկանները եւ վահանագեղձը (thyroid gland)

Garbis Harboyan - Copy

Վարակիչ Կակղամորթախտ – Molluscum Contagiousum

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Վարակիչ կակղամորթախտը (Molluscum contagiousum) մորթային վարակիչ հիւանդութիւն մըն է: Անոր յարուցիչը (causative agent) յատուկ ժահր մըն է, որ ունի չորս տարբեր խմբաւորումներ: Այս ժահրը կը հարուածէ միայն մարդ արարածը եւ անիկա կ՛ապրի առաւելաբար խոնաւ, տաք եղանակներուն եւ խճողուած վայրերու մէջ: Ժահրը կը հարուածէ միայն մորթի մակերեսը, անիկա մարմինին մէջ չի տարածուիր: Վարակիչ

Garbis Harboyan - Copy

Գերլորձնահոսութիւն – Hypersalivation

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Գերլորձնահոսութիւն (sialorrhea, hypersalivation, ptyalism) կը նշանակէ լորձունքի առատ արտադրութիւնը լորձնագեղձերու կողմէ: Անիկա կը յառաջանայ զանազան հիւանդութիւններու կամ ախտապատճառներու հետեւանքով: Գերլորձնահոսութեան մասին խօսելէ առաջ, ամփոփ ձեւով պիտի անդրադառնանք լորձնագեղձերու եւ լորձունքի արտադրութեան մասին: Լորձունքը կ՛արտադրուի լորձնագեղձերու մէջ: Բնական պայմաններու մէջ անիկա շարունակ կ՛արտադրուի եւ ապա կը հոսի բերանին մէջ: Մենք տեւաբար եւ անգիտակցաբար

Top